آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۱۴
۳۶۶ بازدید
 
   

تصدی سرپرستی پست های ثابت سازمانی توسط كاركنان مشمول قانون منع تصدی بیش از یك شغل دولتی


س: با توجه به اینكه با وصف اشغال در پست ثابت سازمانی عضو هیأت عالی انتظامی مالیاتی از طرف مقام وزارت به طور موقت و تا اطلاع ثانوی به سرپرستی دفتر كل روابط عمومی و ارشاد وزارت مذكور منصوب بدون آنكه حقوق و مزایایی دریافت دارد آیا تصدی به عنوان سرپرست دفتر كل روابط عمومی و ارشاد وزارت مذكور مشمول قانون منع تصدی بیش از یك شغل دولتی می شود یا خیر.


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۲۲/۳/۷۸-۱۸۶/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به عموم و اطلاق تبصره ۲(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل دولتی مصوب ۱۳۷۳ اشغال مستمر در پست ثابت سازمانی و یا اشغال مستمر و تمام وقت در پستی كه اقتضاء آن انجام كار تمام وقت باشد به صورت شغل دوم ممنوع است و حسب مواد ۷(۲) و  ۸ قانون استخدام كشوری مراد از شغل مجموعه وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستمری است كه عنوان كار واحد و پست سازمانی از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و محل شغلی به كارمند ارجاع می گردد لذا انجام وظایف غیر مستمر بدون اشغال پست ثابت سازمانی شغل دوم محسوب نمی گردد و در صورتیكه انجام امور سرپرستی دفتر كل روابط عمومی و ارشاد به عنوان وظیفه موقت و غیر مستمر در حكم صادره مقام وزارت قید شده یا طی یادداشت جداگانه ای مربوط و به وی ارجاع شده باشد یا كه مشخص كند قسمتی از وظایف موظف مشارالیه طبق اوقات موظف كاری صرف انجام امور سرپرستی می گردد چون عناصر استمرار و تصدی بیش از آن ساقط می گردد فاقد خصیصه شغل دوم دولتی است.


منبع:
1. قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي مصوب 1373:
تبصره 2: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود.
2. ماده 7 قانون استخدام كشور مصوب 31/3/1345: شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسؤوليتهاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد.
ماده 8 قانون استخدام كشوري: پست ثابت سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما