آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
۱۵۲ بازدید
 
   

شمول قانون گزینش به مشمولین خدمت وظیفه مأمور در دستگاه های دولتی


س: اداره كارگزینی مستنداً به مواد ۲ و ۲۳ قانون آئین نامه اجرایی قانون گزینش مكلف است متعاقب اظهار نظر هسته گزینش در خصوص عدم صلاحیت ادامه خدمت افراد نسبت به خاتمه خدمت نامبردگان اقدام نماید. آیا قانون فوق الذكر در خصوص سربازان وظیفه ای كه برحسب امریه به دستگاههای دولتی مأمور می شوند نیز تسری دارد.


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۲۲/۳/۷۸ ـ ۱۸۳/۷۸/۳۰۲/۳


نظر به اینكه به موجب ماده ۲۹ و ۳۱(۱)  آیین نامه اجرایی قانون وظیفه مصوب ۶۴ هیئت محترم وزیران پرسنل وظیفه كه در ادارات دولتی خدمت می نمایند مأمور به خدمت تلقی می گردند و به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۷۷ مأموریت به خدمت و ادامه آن منوط به تأیید گزینش است و با عدم تأیید گزینش مطابق اطلاق ماده ۲۳ قانون آئین نامه فوق الذكر كارگزینی مكلف به اعمال مفاد ماده ۲۳ مرقوم می باشد لذا اظهار نظر در خصوص عدم ادامه خدمت پرسنل وظیفه مورد سؤال جزء اختیارات گزینش می باشد.


منبع:
1. ماده 29 آئين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 64: هرگاه سازمان هاي دولتي در زمان صلح بخواهند از پرسنل كادر ثابت و وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي به طور دست جمعي يا انفرادي در امور توليدي، عمراني، تحقيقاتي،‌آموزشي، بهداشتي و درماني موضوع اصل 147 قانون اساسي استفاده نمايند، بايد بالاترين مقام آن سازمان چگونگي استفاده از آنان را به نخست وزيري اعلام تا پس از بررسي عنداللزوم مراتب از آن طريق حسب مورد به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران (در مورد نيروهاي سه گانه) و وزارت كشور (در مورد نيروي انتظامي) و ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام گردد. تا در صورت موافقت در اختيار وزارتخانه ها و سازمان هاي درخواست كننده قرار گيرد.
ماده 31 آئين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 64: پرسنل وظيفه هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي كه در اجراي ماده 29 اين ائين نامه به طور دستجمعي يا انفرادي در سازمان هاي دولتي به....
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما