آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۵
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
۱۳۶ بازدید
 
   

مفهوم شرط سودآور بودن تشكیل شركت ها یا دفاتر خارج از كشور در بند هـ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۷


س: در بند هـ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ اجازه تأسیس شركتها یا دفاتر خارجی را مشروط بر سودآور بودن كرده است. بعبارت دیگر اجازه تأسیس شركت معلق است به سودآور بودن و این شرط صحیح نیست به عبارت دیگر سودآور بودن شركت پس از عملكرد چند ساله مشخص می­گردد و در حقیقت دستگاههای دولتی براساس این ادعا هر شركتی را خواستند، تأسیس می­نمایند و از طرفی این امر دارای وصف جزایی نیز هست كه در اینجا جزا پیش­بینی نشده است علیهذا بنظر می­رسد قانون در این بخش دارای نقص و لزوم اصلاح را دارد؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۳۱/۱/۷۸ – ۸۰/۷۸/۳۰۲/۲


نظر به اینكه قانونگذار در بند هـ  تبصره ۲(۱) قانون بودجه سال ۷۷ و بند د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۸(۲) به منظور استفاده از فرصت­های اجرایی در خارج از كشور و بهره­گیری از امكانات و مقررات خدمات اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای كسب درآمد ارزی و انتقال فن­آوری و ارتقاء سطح دانش و حمایت فنی با تصویب هیأت وزیران اجازه تأسیس شركت و دفاتر خارج از كشور را داده و آن را از یك طرف مشروط به نداشتن هزینه و از طرف دیگر مشروط به سودآور بودن نموده است لذا تشخیص احراز شروط مذكور به عهده مرجع تصویب­كننده كه هیأت دولت می­باشد قرار گرفته است مضافاً اینكه اهداف سودآوری در اساسنامه شركت پیش­بینی می­گردد. لذا به نظر كمیسیون موجبی برای تقاضا از مجلس وجود ندارد.


منبع:
1. بند هـ تبصره 2 قانون بودجه سال 77:
به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره­گيري از امكانات و مقدورات خدمات اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن­آوري و ارتقاي سطح دانش و حمايت­هاي فني به وزارتخانه­ها و شركت­هاي وابسته و تابعه به دولت اجازه داده مي­شود كه با تصويب هيأت وزيران به تأسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از كشور اقدام نمايند مشروط بر اينكه تأسيس شركت­هاي مذكور و دفاتر ذيربط، نه تنها هزينه­هاي خود را تأمين نمايند، بلكه سودآور نيز باشد. به جز موارد مذكور ايجاد هرگونه شركت، دفاتر نمايندگي، شعبه و واحدهاي در خارج از كشور توسط وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي به استثناء سازمان صدا و سيما نمايندگي­هاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه با تصويب هيأت وزيران، بانكها و شركت­هاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا ممنوع است در كليه موارد فوق هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.
2. بند د تبصره 2 قانون بودجه سال 78 : عيناً متني شبيه متن فوق و با الزامات آن دارد.
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما