آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
۱۶۲ بازدید
 
   

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری صاحبان حرف پزشكی


س: چنانچه شاغلین به حرف پزشكی عضو هیأت­های علمی بوده یا سمت اداری داشته باشند و مرتكب تخلفات اداری غیر از تخلفاتی كه صاحبان حرف پزشكی در اعمال طبابت مرتكب می­شوند، گردند حسب مورد مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا مقررات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها خواهند بود. و چون این موضوع در معاونت مربوطه مورد اختلاف است و بعضی از همكاران عقیده دارند موضوع مشمول ماده ۶ و ماده ۲۴ ق تشكیل نظام پزشكی و در صلتاحیت مرجع مذكور در آن قانون است نظریه لازم را اعلام فرمایید.


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۲۷/۷/۷۷ ـ ۶۸۱ / ۷۷ / ق


از آنجا كه به موجب ماده ۲۴(۱) قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرف پزشكی و وابسته به پزشكی صرفاً در صلاحیت مراجع رسیدگی به این قبیل تخلفات در آن قانون بوده و مندرجات تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون یاد شده نیز فقط مرتبط با حرفه پزشكی و وابسته به پزشكی است و مصداقی از تخلفات اداری خاصه منصوص در قانون رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت و قانون مقرران انتظامی هیأت علمی دانشگاهها در آن ملاحظه نمی­گردد. همچنین مجازتهای منعكسه در شقوق «الف»(۲) تا «ز» ذیل این تبصره نیز كلاً معطوف به امور پزشكی بوده لذا بنظر می­رسد مفاد بند ۷(۳) ماده ۳ قانون فوق­الذكر كه همكاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرایم شاغلین به حرف پزشكی را جزء وظایف سازمان نظام پزشكی تعیین وارائه اظهارنظرهای كارشناسی با مراجع ذیربط را تفریغ می­نماید در مقام تفكیك مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه­ای پزشكی و غیرصنفی است و بنظر این كمیسیون در مورد تخلفات اداری و تخلفات صنفی و حرفه­ای بایستی قائل به تفكیك شد و حسب مورد باید نسبت به معرفی متخلفین به مراجع مربوط اقدام گردد.


منبع:
1. ماده 24 ق تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 1374: به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه­اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي سازمان نظام پزشكي در مركز و شهرستانها داراي هيئت عالي انتظامي و هيأت­هاي بدوي انتظامي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي­گردد.
2.الف: تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل.
ب: اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل.
ج: توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل.
د: محروميت از اشتغال به حرفه­هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب.
ﻫ : محروميت از اشتغال به حرفه­هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
و: محروميت از اشتغال به حرفه­هاي پزشكي و وابسته از بيش از يك سال تا 5 سال در تمام كشور.
ز: محروميت دائم از اشتغال به حرفه­هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.
3. بند 7 ماده 3 ق تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 1374: همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذيربط.
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما