آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۳
۱۴۲ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری شهرضا


پرسش:
در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی، آیـا رئـیـس دادگـستری یا مقام ارجاع کننده می تواند قرار امتناع را نپذیرد؟


پاسخ:
اتفاق نظر
نظارت عام رئیس حوزه قضایی مستلزم آن است که چنانچه قرار امتناع را نپذیرفت، تذکر دهد که مورد از موارد امتناع نیست. قرار امتناع از رسـیـدگـی یـک تـصـمـیـم است و قاضی ختم رسیدگی را برای خود اعلام می کند و چنانچه نظر رئیس حوزه قضایی مخالف این امر باشد، می تواند مراتب را به دادگاه انتظامی اعلام کند.


نظریه گروه
با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه قاضی به یکی از علل مندرج در قانون قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند، رئیس حوزه قضایی مکلف است دادرس دیگری را برای رسیدگی به آن موضوع تعیین کرده و یا رسیدگی را به شعبه دیگری ارجاع نماید. به عبارت دیگر، قانون گذار در این موارد موافقت رئیس حوزه قضایی را شرط نمی داند.

منبع:
www.maavanews.ir- دوشنبه 3 آبان 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما