آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۳
۱۳۲ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری تبریز


پرسش:
آیا روِسای کلانتری ها و پاسگاه ها در زمره روِسای مذکور در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تـشـکـیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ هستند تا با استناد به آن تبصره رسیدگی به اتهامات این افراد در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان قرار گیرد؟


 

پاسخ:
اتفاق آرا
با توجه به ماده ۲ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی سازمانی است وابسته به وزارت کشور و از آنجا که روِسای کلانتری ها تحت نظارت و ریاست فرماندهان منطقه می باشند و تنها فرمانده منطقه هر یک از شهرستان ها به عنوان رئیس اداره نیروی انتظامی آن محل تلقی می شود، از این رو رسیدگی به جرایم روِسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها از شمول تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ خارج است.


نظریه گروه
برابر تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگـاه هـای عمومی مصوب ۱۳۵۸ به تمامی جرایم استانداران، فرمانداران، دارندگان پایه های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه های جزایی تهران رسیدگی شود. در قسمت اخیر تبصره ماده ۸ قانون یاد شده کـه در واقـع اسـتـثـنـایـی اسـت بـر قاعده کلی صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم، ذکری از روِسای کلانتری ها و پایگاه های انتظامی نشده است؛ اما به موجب ماده ۳ قانون تعیین حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب ۶ مرداد ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نـظام، به تمامی جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذی ربط در تـهران رسیدگی می شود. همچنین بر اساس قسمت دوم تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تـشـخـیـص مـصـلـحـت نـظـام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روِسای ۳ قوه، سفیران، دادستان ها و رئیس دیوان محاسبات، دارنــدگــان پــایــه هــای قـضــایــی، اسـتــانــداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد؛ به استثنای موردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است. بنا به مراتب در مـورد روِسـای کـلانتری ها و پاسگاه های انتظامی که نوعاً درجه نظامی آنها از سرتیپ پایین تر است، قواعد عمومی صلاحیت دادگاه ها لازم الرعایه می باشد.

منبع:
www.maavanews.ir- دوشنبه 3 آبان 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما