آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۲
۱۱۵ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری سمنان


پرسش:
با عنایت به تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی که از یک سو راشی را در صورت اضطرار از مجازات حبس معاف نموده و از سوی دیگر مجازات در نظر گرفته شده در این ماده حبس یا شلاق به نحو اختیار است، آیا معافیت راشـی در ایـن صورت شامل حبس است یا مجازات شلاق را نیز دربرمی گیرد؟


پاسخ:
الف) نظر اکثریت
در فرض پرسش، قانون راشی را با صراحت فقط از حبس معاف نموده و نمی توان شلاق را مشمول این معافیت دانست و این مورد می تواند از موارد مخففه باشد.
ب) نظر اقلیت
راشی را باید از هر دو مجازات حبس و شلاق معاف دانست؛ زیرا علت معافیت اضطرار است و قانون نظر به معافیت راشی از مجازات داشته؛ نه حبس تنها. این موضوع به احتیاط هم نزدیک تر است.


نظریه گروه
دادگاه به اتهام راشی و مرتشی به صورت توأمان رسیدگی می کند و در اثنای رسیدگی چنانچه راشی را مضطر تشخیص دهد، او را از مجازات حبس معاف می نماید. معاف نمودن راشی از مجازات حبس نشان دهنده این است که دادگاه برای مجازات راشی، مجازات حبس را در نظر گرفته و به علت احراز اضطرار، او را از تحمل حبس معاف کرده است. این معافیت دلیل بر آن نیست که متهم را به مجازات شلاق محکوم کـنـد؛ زیرا دادگاه در زمان صدور حکم تنها می تواند یکی از دو مجازات حبس یا شلاق را انتخاب کند. چنانچه دادگاه مجازات شلاق را انتخاب کند، از آنجا که قانون گذار به موجب تبصره ماده ۵۹۲ فقط معافیت از حبس را در نظر گرفته، نمی توان راشی را از تحمل حبس معاف کرد.

منبع:
www.maavanews.ir- چهارشنبه 28مهر 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما