آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۹/۰۸/۰۲
۱۱۱ بازدید
 
   

نشست قضایی دادگستری اسفراین


پرسش:
با توجه به این که مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانونی آیین دادرسـی نـیست، چنانچه فردی در مهلت تـجدیدنظرخواهی اعاده دادرسی کند، آیا دادخواست وی قابل قبول است؟


پاسخ:
اتفاق نظر
مـنـظـور قـانـون گـذار از تـابـع تـشـریفات ندانستن رسیدگی در شوراها مذکور در ماده ۱۰ آیـیـن نـامـه اجرایی، از حیث بعضی جهات همچون نحوه ابلاغ یا عدم صدور قرار معاینه محلی یا قرار استماع شهادت شهود است؛ اما به جـهـت حـفـظ حـقـوق طـرفـیـن دعوا رعایت مهلت های تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و نیز مهلت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف الزامی و از قواعد آمره است.


نظریه گروه
ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون بـرنـامـه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به دعوت طرفین و تشکیل جلسه شورای حل اختلاف و رسـیــدگــی مــی بــاشــد.رعــایــت مـهـلــت هـای تجدیدنظرخواهی و واخواهی مطابق ماده ۱۸ این آیین نامه در جهت حفظ حقوق طرفین الزامی است.

منبع:
www.maavanews.ir- چهارشنبه 28مهر 1389


نام
پست الکترونيک
پيام شما