آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۱۲۵۷ بازدید
 
   

اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً یا بوسیله وكیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام مذكور منشاء اثر است.


سؤال ـ در مواردی كه وكیل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موكل ابلاغ شده باشد و موكل شخصاً یا بوسیله وكیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟


نظریه شماره۵۳۹۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۴


نظریه اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(۱)، در مواردی كه وكیل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وكیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می شود ولی این امر به معنی آن نیست كه اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً یا بوسیله وكیل دیگر اقلام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام مذكور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مكلف باشد دادنامه را مجدداً به وكیل قبلی ابلاغ نماید كما اینكه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمی تواند به این علت كه دادنامه به وكیل محكوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثربودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.


منبع:
1ـ ماده 47 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: « اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد. تبصره ـ در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل ياد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي‌گردد.»


نام
پست الکترونيک
پيام شما