آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۲۹۵ بازدید
 
   

مطالبه حق الوكاله وكیل چنانچه ضمن صدور حكم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.


سؤال ـ آیا حق الوكاله وكیل و سایر هزینه ها از قبیل حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟


نظریه شماره۱۰۱۸/۷ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۷


نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینكه حق الوكاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وكیل در عداد هزینه هائی كه برای اجرای حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی شود، بنابراین وصول حق الوكاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وكیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری و وكلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ ریاست محترم قوه قضائیه) از محكوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنـانچه حق الوكاله وكیل در رأی دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد.نام
پست الکترونيک
پيام شما