آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۵۵
بازديد روز قبل: ۷۶
بازديد هفته: ۲۴۰
بازديد ماه: ۵۱۹۳
بازديد کل: ۶۲۸۲۷۷۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۳۰۵ بازدید
 
   

« حق الوكاله وكیل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد...


« حق الوكاله وكیل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه می شود در دعاوی مالی از روی بهای خواسته معین می شود در صورتیكه بین وكیل و موكل در مورد حق الوكاله اختلاف حاصل شود حق الوكاله با توجه به قیمت واقعی خواسته تعیین می شود. »
سؤال ـ میزان حق الوكاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وكیل و موكل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محكومیت خود از بابت حق الوكاله معترض باشند تكلیف چیست؟


نظریه شماره۱۵۹۳/۷ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۷


نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حق الوكاله وكیل همان است كه در قرارداد وكالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوكاله در قرارداد طبق تعرفه یا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوكاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری ... همان بهای خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی  مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتی كه خوانده به بهای خواسته كه از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد آن هم در صورتی كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری... زمانی قابل اجراست كه در خصوص تعیین حق الوكاله بین وكیل و موكل اختلاف حاصل شود كه در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از كسب نظر كارشناس نظریه كارشناس ملاك حكم قرار می گیرد.نام
پست الکترونيک
پيام شما