آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳۶
بازديد روز قبل: ۱۹۳
بازديد هفته: ۷۱۶
بازديد ماه: ۴۲۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۳۳۱۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۴۱۳ بازدید
 
   

چنانچه رأی كمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان عدالت اداری نقض شده و رأی..


« چنانچه رأی كمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان عدالت اداری نقض شده و رأی قطعی نسبت به آن صادر شود و مجدداً در كمیسیون هم عرض مطرح گردد، كمیسیون باید از رأی دیوان عدالت تبعیت نماید.»
            سؤال ـ آرائی كه از كمیسیون بدوی یا تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر شود و در دیوان عدالت اداری نقض می گردد به چه كمیسیونی ارجاع شده و آن كمیسیون چه تصمیمی می گیرد؟


نظریه شماره۳۵۲۱/۷ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۷


نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


اولاً، با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ كمیسیونهای همعرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مكلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام بصدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه همعرض شعبه تجدیدنظر كمیسیون ماده ۱۰۰ باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجراء خواهد بود اما اگر كمیسیون همعرض كمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی باشد شهرداری می تواند نسبت به رأی صادره در كمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ اعتراض نماید. ضمناً طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداریها و تبصره های آن كمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به كمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلكه هر كمیسیونی كه در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد كمیسیون بدوی و هر كمیسیونی كه اعتراض به رأی كمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد كمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به كمیسیونی ارجاع می شود كه قبلاً به موضوع رسیدگی نكرده و رأی نیز صادر ننموده است.
ثانیاً، چنانچه كمیسیون همعرض كمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی كمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالك ساختمان می تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شكایت نماید و اگر كمیسیون همعرض كمیسیون بدوی باشد و رأی صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالك ساختمان می تواند نسبت به رأی مذكور درخواست تجدیدنظر نماید.
ثالثاً، مهلت اعتراض از رأی صادره در كمیسیون بدوی به كمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.نام
پست الکترونيک
پيام شما