آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۵۵۸ بازدید
 
   

چنانچه بانك دارای شعب متعدد باشد دعاوی مربوط به هر شعبه ...


« ۱ـ چنانچه بانك دارای شعب متعدد باشد دعاوی مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسیدگی می شود ولی اگر شعبه بانك محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكوم له می تواند محكومٌ به را از سایر شعب دریافت نماید.»
سؤال ـ ۱ـ در مواردی كه بانك دارای شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوی مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسیدگی می شود؟ و اگر شعبه محكوم علیه امكان پرداخت وجه محكومٌ به را نداشته باشد تكلیف محكوم له چیست؟


نظریه شماره۱۱۱۹/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷


نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


با عنایت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی كه مقرر داشته: « تشكیل بانك فقط به صورت شركت سهامی عام، با سهام با نام ممكن خواهدبود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ كه مقرر داشته: «... اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه یاد شده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانك در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانك از شخصیت حقوقی بانك نیست و لذا چنانچه شعبه بانك به علت تخلف از انجام تعهداتی كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تأدیه محكوم به نباشد، اجرای دادگاه می تواند به تقاضای محكوم له از اموال شعبه دیگر همان بانك یا اموال مركز اصلی بانك، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حكم قطعی اقدام كند.نام
پست الکترونيک
پيام شما