آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۶۷۰ بازدید
 
   

بعد از انقضای مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را تخلیه نموده ولی تحویل مالك ندهد باید اجرت المثل بپردازد.


سؤال ـ در مورد اجاره محل مسكونی، چنانچه مدت اجاره منقضی شده و مستأجر مورد اجاره را كلاً تخلیه كرده ولی آنرا به مالك تحویل نداده باشد آیا مالك مستحق مطالبه اجرت المثل این مدت خواهد بود؟


نظریه شماره۱۰۶۶/۷ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۷


نظریه كل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه


مستفاد از ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(۱)، و با توجه به مقررات ماده ۴۹۴ قانون مدنی(۲)، عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر مستأجر پس از انقضای مدت عین مستأجره را بدون اذن مالك مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك آنرا در تصرف داشته باشد وقتی باید اجرت المثل بدهد كه استیفای منفعت كرده باشد از مفاد استعلام چنین بر می آید كه هرچند مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره از مورد اجاره استیفای منفعت نكرده ولی چون آنرا به مالك تحویل نداده و بدون اجازه مالك نیز بوده است، مستأجر كماكان متصرف مورد اجاره شناخته می شود و لذا اصل بر ادامه تصرف است و نظر به اینكه تصرف مذكور بدون اجازه موجر صورت گرفته طبق مقررات ماده ۴۹۴ موجر مستحق مطالبه اجرت المثل خواهدبود.


منبع:
1ـ ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: « در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.»
2ـ ماده 494 قانون مدني : « عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف مي‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت‌المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اين‌كه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.»


نام
پست الکترونيک
پيام شما