آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۲
بازديد روز قبل: ۱۹۳
بازديد هفته: ۷۱۶
بازديد ماه: ۴۲۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۳۳۲۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۲۹۶ بازدید
 
   

هر مالك مشاعی به تنهائی نیز می تواند نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.


سؤال ـ در یك پرونده چند نفر مالك ملكی هستند كه به اجاره داده شده است چنانچه یك یا چند نفر درصدد تخلیه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستأجر باشند و دیگران حاضر به تقاضای تخلیه نشوند آیا مالك یا مالكینی كه مایل به تخلیه هستند می توانند درخواست تخلیه را مطرح سازند؟ و اگر چنین اختیاری دارند حكم چگونه اجرا می شود؟


نظریه شماره۹۱۵۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴


نظریه اداره كل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه


        هر مالك مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالك مذكور اتخاذ تصمیم می نماید رأی دادگاه به هر كیفیت به سایر مالكین مشاعی تسری پیدا نمی كند و چنانچه حكم تخلیه سهم مالك مشاعی مذكور صادر و قطعی شود، اجرای آن به صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می گیرد و چون حكم به صورت خلع ید نیست مشمول ماده ۴۳ (۱) قانون اجرای احكام مدنی نیز نخواهدبود.


منبع:
1ـ ماده43ـ در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع‌يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما