آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۱۱
۳۲۴ بازدید
 
   

احكام صادره از دادگاه نظامی دو فقط از حیث برائت متهم یا عدم انطباق...


« احكام صادره از دادگاه نظامی دو فقط از حیث برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه نظامی یك می باشد و رأی مذكور قطعی است.»
سؤال ـ آیا احكام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟ و اگر قابل  تجدیدنظر خواهی است رأی صادره در این مرحله قابل اعتراض می باشد یا خیر؟


نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳


نظریه اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه


در بند(۱) ۲ ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقررات آن برای دادستان نظامی به لحاظ قلّت مجازات تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده است لیكن برای دادستان  مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده است كه در این صورت چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوی با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلااشكال است.


منبع:
1ـ ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها:
در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:
الف ـ در مورد احكام حقوقي......
ب ـ در مورد احكام كيفري:
1ـ محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
2ـ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او از جهت برائت متهم يا از حيث ضرر و زيان.
3ـ دادستان از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني.


نام
پست الکترونيک
پيام شما