آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه > ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
۳۲۶ بازدید
 
   

تطبیق بزه ارتكابی با قانون


سؤال ـ چنانچه كیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداری باشد تكلیف دادگاه چیست؟نظریه شماره ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳نظریه اداره كل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیهدرست است كــه طبق بند (ج) مــاده۱۴(۱) اصلاحـی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كیفر خواست وفق قانون آئین‏دادرسی مربوطه، رسیدگی می‏نمایند ولی این امر به این معنی نیست كه دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع كیفر خواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به‎بی‏گناهی متهم شده  و رأی به برائت صادر می‏كند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، می‏تواند برخلاف تشخیص دادسرا، حكم به مجازات جرمی دهد كه خود تشخیص می‏دهد. مثلاً هرگاه در كیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل كلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می‏نماید نه آنچه كه در كیفرخواست آمده.


منبع:
۴ـ بند « ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي‏البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي‏گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين‏دادرسي مربوط رسيدگي مي‏نمايد و انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون به عهده قاضي دادگاه است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما