آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۶
بازديد ماه: ۵۰۶
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
۲۴۲ بازدید
 
   

كامبوج


موقعیت جغرافیایى(قاره ): جنوب شرقى آسیا
 مساحت :۱۸۱۰۳۵
جمعیت:۱۰۷۲۵۱۰۰  
پایتخت: پنوم پن
زبان رسمى: خمرى، فرانسوى
واحد پول: ریل
عنوان ملى پارلمان:Parliament
ساختار: دو پارلمانی
مجلس : Radhsphea Ney preah Recheachakr kam Puchea
ریاست: آقاى چى سیم،
مدیر كل: آقاى اوم ساریت
تعداد قانونى نمایندگان:۶۱ نفر (انتصابى )
تعداد نمایندگان موجود :۶۱  نفر
زنان نماینده: ۸ نفر(۱۱/۱۳%) 
طو ل دوره نمایندگى: ۵ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات(از/ تا): از تاریخ: ۲۵ مارس۱۹۹۹، تا تاریخ:۲۵مارس ۱۹۹۹


نام
پست الکترونيک
پيام شما