آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
۲۵۴ بازدید
 
   

كلمبیاموقعیت جغرافیایى(قاره): امریكاى جنوبى
مساحت:۱۱۴۱۷۴۸ 
جمعیت:۳۶۴۰۰۲۰۰
پایتخت: بوگوتا
زبان رسمى: اسپانیایی
واحد پول: پزوكلمبیا
عنوان ملى پارلمان : Congreso
ساختار: دو پارلمانى
مجلس : Camara de Representantes 
ریاست: آقاى آرماندوپوماریكوراموس 
مدیر كل: آقاى گوستاو بوستامانته موراتو
تعداد قانونی نمایندگان: ۱۶۱نفر (انتخاب مستقیم)
تعداد نمایندگان موجود:۱۶۱ نفر
زنان نماینده:۱۹نفر(۸۰/۱۱%) 
طول  دوره نمایندگى: ۴ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات(از/ تا): از تاریخ:۸ مارس۱۹۹۸ تا تاریخ: ۸ مارس۱۹۹۸


نام
پست الکترونيک
پيام شما