آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
۳۴۳ بازدید
 
   

بخش اول .فصل اول.جدول و مشروح مذاكرات تقدیم لوایح مربوط به قانون مدنی
مبحث اول. جدول تقدیم لوایح مربوط به قانون مدنی


لوایح مربوط به قانون مدنی طی ۹ لایحه در سه دوره قانونگذاری تقدیم مجلس شورای ملی گردیده است كه ذیلا تاریخ تقدیم مواد قانون مدنی با ذكر دوره قانونگذاری، شماره و تاریخ جلسه آن ارائه می گردد:


ردیف     شماره مواد        دوره تقنینیه         شماره جلسه               تاریخ
۱       ۱ تا ۹۵۵                  دوره ششم              ۲۴۰                  ۱۸ /۲/۱۳۰۷
۲      ۹۵۶  تا ۹۷۵                دوره نهم               ۱۰۷                  ۲۴/۸/۱۳۱۳
۳     ۹۷۶  تا ۱۰۳۰               دوره نهم               ۱۱۸                 ۲۰/۱۰/۱۳۱۳
۴     ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱             دوره نهم               ۱۲۲                  ۱۳/۱۱/۱۳۱۳
۵     ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹             دوره نهم               ۱۲۴                  ۲۷/۱۱/۱۳۱۳
۶     ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷              دوره نهم              ۱۲۶                  ۱۱/۱۲/۱۳۱۳
۷     ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶              دوره نهم              ۱۳۳                   ۱۶/۱/۱۳۱۴
۸     ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶              دوره دهم               ۱۲                    ۲۹/۴/۱۳۱۴
۹     ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵               دوره دهم              ۱۷                     ۸/۶/۱۳۱۴نام
پست الکترونيک
پيام شما