آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴
بازديد امروز: ۳۷۲
بازديد روز قبل: ۴۹۹
بازديد هفته: ۳۰۳۹
بازديد ماه: ۳۷۵۰
بازديد کل: ۶۲۷۸۹۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
۲۸۴ بازدید
 
   

مبحث دوم. مشروح مذاكرات تقدیم لوایح مربوط به قانون مدنی


در این مبحث مشروح مذاكرات تقدیم لوایح مربوط به قانون مدنی به تفكیك مواد مربوطه ذیلا می آید. لازم به ذكر است كه در پاره ای از موارد پیرامون مواد لوایح تقدیمی مذاكراتی به عمل آمده و در بعضی از موارد صرفا لایحه مورد نظر تقدیم مجلس گردیده است.


گفتار اول. مشروح مذاكرات تقدیم لایحه مواد ۹۵۶ تا ۹۷۵
چنانچه در جدول مبحث اول نیز مشخص شده است، مواد مذكور در جلسه ۱۰۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۳ به شرح زیر تقدیم نهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۴]. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه[
وزیر عدلیه.... بنده یك قدری لوایح زیاد دارم خدمت آقایان عرض می كنم امروز دو لایحه دارم یك قسمت راجع است به جلد دوم قانون مدنی كه یكی از قوانین مهمه ما است و چند سال هم هست كه همینطور مانده است راجع است به احوالات شخصیه. به نظر بنده آمد قسمتهایی كه در كمیسیون عدلیه تهیه می شود قسمت قسمت بنده تقدیم كنم یعنی همانطوری كه درانحا رسیدگی می شود قسمت قسمت و راپورت داده می شود در اینجا تحت نظر آقایان واقع شود و به تصویب برسد.


گفتار دوم. مشروح مذاكرات تقدیم لایحه مواد ۹۷۶ تا ۰۳۰ ۱
مواد مذكور در جلسه ۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۱۳ به شرح زیر تقدیم نهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۶]. تقدیم قسمتی از قانون مدنی از طرف آقای وزیر عدلیه و مباحثه در فوریت آن [
 وزیر عدلیه. قسمت دیگر از قانون مدنی یعنی بقیه از جلد دوم قانون مدنی را تقدیم می كنم و تقاضا می شود كه با قید یك فوریت از طرف مجلس تصویب شود.


لایحه دولت:
تذكر: مواد ۲۱ تا ۷۶ كه در حال حاضر مواد ۹۷۶ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی را تشكیل می دهند، در جلسه فوق تقدیم مجلس شورای ملی گردیده است. چون مواد مذكور در فصل دوم كه مربوط به لوایح تقدیمی است آمده است، لذا از آوردن آن در این قسمت خودداری شد.


رئیس. فوریت مطرح است. آقای جمشیدی
جمشیدی. عرض كنم بنده به هیچ وجه مخالفتی ندارم كه این لایحه اساسا به مجلس نیاید. برود در كمیسیون و از تصویب كمیسیون بگذرد و این بهتر از این است كه این لایحه به فوریت بگذرد چرا برای اینكه ما كم كم داریم از نظامنامه مجلس به عقیده خودم سوءاستفاده می كنیم در نظامنامه مجلس اشاره شده است به اینكه در بعضی از موارد اگر یك لوایحی باشد كه فوریت داشته باشد بیاورند به دو فوریت هم بگذرانند زیرا ممكن است حقی تقویت شود یا یك كار مهمی بگذرد چون آن تشریفاتی كه یك شور و دو شور دارد قدری اسباب تأخیر كار است ولی یك چنین لایحه مهمی در حالی كه جنبه فوریت هم ندارد به عقیده بنده اگر حضرت آقای وزیر عدلیه مقتضی می دانند كه این در مجلس مطرح نشود اهمیتی ندارد در همان كمیسیون بگذرانند ولی به دو شوری بگذرانند. در بعضی از ممالك دنیا كه لوایح سه شوری است برای چه سه شوری است برای اینكه در اطراف لوایح بیشتر بحث شود بیشتر دقت شود نه اینكه یك چنین لایحه مهمی را ما امروز بیاوریم و به یك فوریت بگذرانیم اگر دو شوری باشد این به كجا ضرر می زند بنده الان هر چه گوش دادم قانون تابعیتش مخصوصا" عینا همان است كه در دوره هفتم از تصویب مجلس گذشته الان هم عمل می شود و هكذا اغلب قوانینش. بنابراین بنده اساسا عقیده ام این است كه آقای وزیر عدلیه این را ببرند در كمیسیون و در همان جا بگذرانند ولی در اینجا اجازه بدهند دو شوری بشود بهتر از این است كه این جور ما با عجله بدون دقت و مطالعه با یك فوریت این را بگذرانیم.
وزیر عدلیه. تقاضای فوریت كه بنده خواستم نه برای این بود كه خود لایحه قهرامقتضی فوریت باشد چون چیزی نیست البته این قوانین باید به مرور و با تانی هم بگذرد بنده هم موافقم ولی چون قوانینی كه تهیه شده است زیاد است یك قسمت قوانین مدنی است كه بنده همینطور قسمت به قسمت تقدیم می كنم و زیاد است یك قسمت هم قوانین اصول محاكمات حقوقی كه بعد تقدیم می كنم آنها هم هست، نظر بر این بود كه یك قدری قوانین از آن جنبه آزمایش بیرون بیاید و یك قدری حقیقتا ثابت باشد و احساس كردم كه نظر اكثریت مجلس محترم و آقایان این است من هم این را تعقیب كردم خودم هم سلیقه ام اینطور است اما شور كه فرمودید البته در كمیسیون شور می شود در مجلس هم كه باز شور می شود پس در حقیقت دو شور شده است نهایت این است كه وقتی دو شور شد به اعتماد اینكه یك شور هم بعد خواهد شد شاید كمتر توجه كنند ولی وقتی دانستند یك شور خواهد شد تمام دقت را آنجا می كنند. این نظر بنده بود اما قسمت قانون تابعیت زمینه قانون همان است با اصلاحاتی كه ضرور بود در آن قانون و اصلاح شده نهایت چون نظر ما بر این است كه هر قانونی را به تناسب جای خودش بگذاریم و از تكه تكه بودن قوانین احتراز كنیم این قانون تابعیت می بایستی در قانون مدنی باشد همه جا همینطور است از این جهت یك اصلاحاتی لازم داشت كه اصلاح كردیم و آن اصلاحات ضمیمه شده است همچنین یك قسمت قانون سجل احوال. این قوانین دو جور است یك قوانین ماهوی۱ است كه ما اصطلاح درست نداریم برای آن ولی عقیده خودم این است كه ماهوی۲ یا ثبوتی بگوئیم یعنی ایجاد حق می كند یك قوانینی داریم كه تقریبا قوانین شكلی۳ است مثل اصول محاكمات آنها طرز اجرا است همین قانون تابعیت كه یك نظامنامه خواهد داشت در بعضی قسمت هایش یا قانون سجل احوال در یك قسمت مربوط است به اجرای قانون سجل احوال یك قسمتش جزو قانون مدنی است آن قسمت كه جزو قانون مدنی است اینجا ذكر شده است آن قسمت كه راجع به طرز عمل است متعلق است به اداره احصائیه و سجل احوال.


رئیس. آقای احتشام زاده
احتشام زاده. دلیلی كه آقای وزیر عدلیه برای لزوم فوریت این لایحه فرمودند این بود كه چون قوانین زیادی تهیه شده و باید تصویب شود به عقیده بنده كمتر وقت مجلس صرف شود از این جهت مقتضی بود كه این لایحه با یك فوریت تصویب شود به عقیده بنده این دلیل تنها كافی نخواهد بود كه یك قانون به این مهمی به یك فوریت تصویب شود. اگر واقعا كار زیاد است مجلس همیشه حاضر است. هر وقت كار زیادی باشد جلسات متوالی و متعدد تشكیل دهد. هیح وقت مجلس وقت خودش را منحصر نكرده به اوقات معینی. تابع كار است و مجلس حاضر است اگر كار باشد صبح و عصر هم جلسه كرده و كار كند. نسبت به قوانین عادی بایستی یك دلایل مقتضی برای فوریت آورد. مخصوصا نسبت به یك قانون مهمی مثل قانون مدنی كه در زندگانی مردم تأثیر دارد و جای این را دارد كه اگر قوانین و نظامات اجازه دهد سه مرتبه شور شود. پس به عقیده بنده مقتضی است كه آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند و از فوریت این لایحه صرف نظر كنند. اینكه فرمودند اگر دو شوری شود در شور اول از اظهار نظر و توجه خودداری كرده و همه را برای شور دوم می گذارند گمان نمی كنم این قضیه هم كلیت داشته باشد چه بسا اتفاق می افتد دریك مسائلی در شور اول مورد نظر نیست و بعد در اثریك مطالعاتی كه در خارج می كنند با اشخاص، خودشان را حاضر می كنند كه در شور دوم اظهار نظر قطعی كنند. به عقیده بنده چون این قانون اهمیت دارد همان طوری كه نماینده محترم آقای جمشیدی فرمودند اگر دو شوری باشد بهتر است اگر می خواهند كمتر وقت تلف شود در كمیسیون مطرح شود ولی بنده خودم ترجیح می دهم كه چون این قانون، قانون مهمی است در خود مجلس و با دو شور تصویب شود.
وزیر عدلیه. عرض كردم علاقه مندی به یك فوریت برای رعایت وقت مجلس بوده است حالا هم به نظر اكثریت مجلس واگذار می كنیم.


رئیس. آقای افسر
افسر. البته قانون مدنی یك قانونی است كه حتی الامكان موجباتی داشته كه باید در خود مجلس مطرح شود و اشكال ندارد. اما اگر اتفاقات و جهاتی به نظرمان برسد كه یك شوری را ایجاب كند نظر ندارد كه دریك قسمت هایی یك شوری باشد. مثلا این چند كتاب بود. ممكن است قسمت تابعیت و سجل احوالش را كه بیشتر مانوسیم و كمتر تغییر كرده آن قسمت را تقاضای یك فوریت كنند بقیه اش را از قبیل مفقود۴ و قسمت های دیگر كه سابقه نداشته ایم مگر به همان قوانین شرعی این قسمت را بگذاریم به دو شور. خوب است تجزیه بفرمائید و به عقیده بنده اینطور بهتر است.
وزیر عدلیه. بنده هم موافقت می كنم فوریت برداشته شود. میل آقایان است.
رئیس. بنابراین قانون به كمیسیون می رود.


گفتار سوم. تقدیم لوایح مواد ۱۰۳۱ تا ۱۳۳۵
مواد مذكور در شش مرحله به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی گردیده ولی پیرامون آنها مذاكراتی به عمل نیامده یا بعضا به طور بسیار مختصر پیرامون آنها مذاكره شده است.


بند اول. تقدیم لایحه مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۶۱
مواد مذكور در جلسه ۱۲۲ مورخ ۱۳/۱۱/ ۱۳۱۳ به شرح زیر تقدیم نهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۳. تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه


رئیس. آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
وزیر عدلیه. لایحه قسمتی از قوانین مدنی است راجع به احوال شخصیه كه آن را جلد دوم قانون مدنی اسم خواهیم گذاشت راجع به قرابت ویك مقداری راجع به نكاح تقدیم می شود.

بند دوم. تقدیم لایحه مواد ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹
مواد مذكور در جلسه ۱۲۴ مورخ ۲۷/۱۱/ ۱۳۱۳ به شرح زیر تقدیم نهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


]۴. تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه[
وزیر عدلیه. دو لایحه است كه تقدیم می كنم: یكی قسمتی از قانون مدنی است مشتمل بر پنجاه ویك ماده۵. دیگری...


بند سوم. تقدیم لایحه مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷
مواد مذكور در جلسه ۱۲۶ مورخ ۱۱/۱۲/ ۱۳۱۳ به شرح زیر تقدیم نهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۳. تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه


وزیر عدلیه. لایحه ای است راجع به قسمت دیگر از قانون مدنی، جلد دوم قانون مدنی كه باز مربوط است به نكاح و طلاق، تقدیم می كنم.

بند چهارم. تقدیم لایحه مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
مواد مذكور در جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۶/۱/ ۱۳۱۴ به شرح زیر تقدیم نهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۱۱. تقدیم لایحه راجع به یك قسمت از مواد قانون مدنی مربوط به احوالات شخصیه و تصویب یك فوریت آن


وزیر عدلیه  آقای صدر. لایحه ای است راجع به یك قسمت از جلد دوم قانون مدنی راجع به نسب و اوضاع خانواده و تربیت اولاد كه تقدیم می شود و چون قدری زودتر باید بگذرد با قید یك فوریت تقدیم می شود. صحیح  است

رئیس. قرائت می شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی


در تعقیب قسمت پنجم از مواد قانون مدنی مربوط به احوال شخصیه اینك یك قسمت دیگر از مواد قانون مدنی جلد دوم كه تهیه گردیده پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می شود.


رئیس. موادش هم قرائت بشود؟عده ای از نمایندگان. خیر چون به تقاضای فوریت فقط رأی گرفته می شود ازیك فوریت منظورایشان این بوده است كه مدت بین الشورین را نمی توانستند ادراك بكنند. آقایانی كه یك فوریت این لایحه را موافقت دارند برخیزند عده زیادی برخاستند تصویب شد.


بند پنجم . تقدیم لایحه مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶
مواد مذكور در جلسه ۱۲ مورخ ۲۹/۴/ ۱۳۱۴ به شرح زیر تقدیم دهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۷. تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس. آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه. لایحه ای است راجع به قسمتی از قانون مدنی مربوط به حجر و قیمومت تقدیم می كنم.
رئیس. لایحه می رود به كمیسیون.


بند ششم تقدیم لایحه مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵
مواد مذكور در جلسه ۱۷ مورخ ۸/۶/ ۱۳۱۴ به شرح زیر تقدیم دهمین دوره مجلس شورای ملی گردیده است:


۳. تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس. آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه آ قای صدر. لایحه ای است به عنوان جلد سوم قانون مدنی كه مربوط است به ادله دعاوی تقدیم می شود.
رئیس. به كمیسیون ارجاع خواهد شد.


منبع:
1. در متن اصلي عبارت مادي آمده بود.
2. در متن اصلي عبارت مادي آمده بود.
3. در متن اصلي عبارت مشكل آمده بود.
4. منظور مفقودالاثر است.
5. در اين مرحله 59 ماده تقديم مجلس شوراي ملي گرديده است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما