آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۱۰/۱۰
۶۴۷ بازدید
 
   

بخش سوم .مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی
فصل اول.مشروح مذاكرات قانون اجازه اجراى لایحه قانون مدنى تا موقع اعلام رأى قطعى كمیسیون پارلمانى عدلیه


صورت مشروح مذاكرات مجلس دوره ششم تقنینیه۱


جلسه ۲۴۰
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ ذیقعدة الحرام ۱۳۴۶


مذاكره نسبت به لایحه دولت راجع به اجرای قانون مدنی تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی كمیسیون پارلمانی عدلیه و تصویب آن

وزیر عدلیه. آقایان تصدیق دارند كه یكی از كارهائی كه وزارت عدلیه بایستى بكند و منتهای سعی را هم برای آن نموده است تهیه لایحه قانون مدنی است كه لایحه اش تقدیم می شود البته باید برود به كمیسیون عدلیه ولی از نقطه نظر اینكه یك احتیاج فوق العاده به این قانون داریم این است كه یك ماده پیشنهاد شده است و تقاضا شده است تا موقعی كه تكلیف این قانون در كمیسیون عدلیه معلوم شود آقایان موافقت بفرمایند كه این لایحه را به موقع اجرا بگذاریم.
 ماده واحده به شرح ذیل قرائت شد
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
البته آقایان نمایندگان محترم تصدیق دارند برای روشن كردن تكلیف افراد و ترتیب معاملات و برای انتظام امور و تأمین قضائی تدوین قانون مدنی یكی از ضروریات اجتماعی است نظر به احساس این ضرورت وزارت عدلیه برای تهیه قانون مزبور كمیسیونی از اشخاص مجرب و عالم به علوم فقهیه تشكیل داده و آن كمیسیون با مطالعه تمام اطراف و جهاتی كه لازم بود در نظر گرفته شود تا كنون ۹۵۵ ماده تنظیم كرده است كه منضم به این لایحه تقدیم می شود.
نظر به اینكه به آخر دوره ششم مدت كمی مانده، نظر به اینكه مصالح  قضائی مملكت سرعت گذراندن قانون مزبور را امر می دهد ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می نماید.


ماده واحده. دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ كه كاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانونی مدنی را كه به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا وقتی كه رأی قطعی كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا گذارد.
رئیس. فوریت قسم اول مطرح است. آقای رفیع.
رفیع. بنده موافقم.
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. موافقم.
رئیس. آقای دادگر.
دادگر. موافقم.
رئیس. آقای یاسائی.
یاسائی. موافقم.
رئیس. آقای كازرونی.
كازرونی. موافقم.
رئیس. آقای بامداد.
بامداد. موافقم.
 
رئیس. آقای فیروز آبادی.
فیروزآبادی. بنده با اصل این لایحه مخالفتی ندارم و در قسمت فوریتش مخالفم چون الان این لایحه رسیده و ما هیچ اطلاعی نداریم. خوب است اجازه بدهند كه ما یك مطالعه بكنیم آن وقت ممكن است برای فردا كه روز چهارشنبه است مجلس تشكیل شود و مطرح شود.
 رئیس. آقای رفیع.
رفیع. اگر چنانچه این لایحه دارای یك ماده بود، بنده هم با آقا موافقت می كردم كه بگذاریم برای فرد ا، و لیكن تصدیق بفرمائید كه ۹۵۵ ماده را آقا امشب نمی توانید مطالعه و تعمق بفرمائید بلكه نه ماده آن را هم نمی توانند. اشخاص متخصص و علمای فن نشسته اند و این قانون را نوشته اند و البته این قانون هم می رود در كمیسیون عدلیه و در انجا هم مطالعه می شود و تكمیل می شود از طرف دیگر ما نباید كارهایمان را معطل كنیم زیرا وقتی نداریم شما وقتی كه به آن فراز می رسید كه در بیستم اردیبهشت كاپیتولاسیون الغاء شده بایستى تشكر كنید از مؤسس این كار و بالاخره از هر كس كه موجد این كار و سبب آوردن این لایحه به مجلس شده و آن شخص تنها اعلیحضرت همایونی بود و بالاخره حضرت آقا هم بایستى با كمال رشادت موافقت بفرمایند.
جمعی از نمایندگان. مذاكرات كافی است.
رئیس. رأی گرفته می شود به فوریت قسم اول، آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اغلب برخاستند .
رئیس. تصویب شد فوریت قسم دوم مطرح است، كسی مخالف است؟
 گفتند خیر .
رئیس. رأی می گیریم به فوریت قسم دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
 اكثر قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
 ماده واحده به شرح سابق قرائت شد .
رئیس. آقای دشتی.
دشتی. موافقم.
رئیس. آقای دادگر.
 
دادگر. موافقم.
رئیس. آقای عراقی.
عراقی. موافقم.
رئیس. آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب. بنده توجه آقای وزیر عدلیه را به یك عبارتی جلب می كنم، مسلم است كه این چیزی نیست كه بنده مخالف باشم و امروز حقیقتا یك روز شادی و انبساط است كه الحمدللة ملت ما به یك مقامی رسیده است كه بنده در اینجا پشت تریبون عرض كردم كه دیگران كاپیتولاسیون را با شمشیر الغاء كردند و ما با قوه و نیروی بیداری. در هر حال در لایحه عبارت  كه به كمیسیون عدلیه فرستاده می شود و چون این كلمه در آن نیست محتاج است به اینكه شما دو مرتبه یك لایحه دیگری بیاورید و این اجازه را برای او بگیرید بنده عقیده ام این است كه این عبارت لازم است و خواستم تذكر داده باشم.
وزیر عدلیه. بنده تصور می كنم مقصود آقا تأمین است این لایحه را بنده تقدیم كردم، می رود به كمیسیون عدلیه و در لایحه نوشته شده است تا تكلیفش در كمیسیون عدلیه معین نشده، یعنی فرستاده می شود به كمیسیون عدلیه.
رئیس. پیشنهاد آقای دولتشاهی.
 به شرح ذیل قرائت شد .
بنده پیشنهاد می كنم لایحه قانون مدنی را كه ۹۵۵ ماده است.
دولتشاهی. چون در ماده قید نشده است كه قانون چند ماده است اگر صلاح می دانید اضافه شود.
وزیر عدلیه. بنده استدعا می كنم آقا پیشنهادتان را پس بگیرید، زیرا این قید را لازم ندارد.
دولتشاهی. مسترد كردم.
رئیس. رأی گرفته می شود به ماده واحده آقایانی كه موافقند قیام فرمایند.
اغلب قیام نمودند .
رئیس. تصویب شد.
تذكر:
ذیلأ مصوبه مجلس شورای ملی مستندأ می آید:
قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی كمیسیون پارلمانی عدلیه
مصوب ۱۸ ا ردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده. دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ كه كاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را كه به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا وقتی كه رأی قطعی كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا گذارد.
این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.۲
رئیس مجلس شورای ملی. حسین پیر نیا


منبع:
1.مذاكرات مجلس شوراي ملي ، دوره ششم تقنينيه ،ص4342.
2. مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره ششم تقنينيه، اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شوراي ملي، چاپ سوم، تير ماه 1334،صفحه 117.


نام
پست الکترونيک
پيام شما