آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
کتابخانه > بانك فهرست كتابهاي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
۸۵ بازدید
 
   

طرح های عمرانی [سند]


‏سطح توصیف : پرونده
‏عنوان : طرح های عمرانی [سند]
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏۱۳۵۹ ـ ۱۳۷۰ .
‏مشخصات ظاهری : ‏۱۶۴ برگ.
‏دامنه و محتوا : ‏شرایط عمومی پیمان های طرح های عمرانی، رونوشت بخشنامه سازمان برنامه به دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور مبنی بر اجرای مفاد پیمان های اصلاح شده ، فهرست بهاء واحد عملیات ساختمان راه ، باند و فرودگاه و راه آهن ، رونوشت قانون منع مداخله و معاملات دولتی ، دفترچه مشخصات فنی ساختمان پل خیاوچای ، آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی .
‏توصیفگر : سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ایران. وزارت کار و امور اجتماعی
ایران. وزارت راه و ترابری
Iran. Vezarat Rah va Tarabari
سازمان برنامه و بودجه
‏توصیفگر : طرح ها /بخشنامه ها/نقشه ها/ق‍رارداد ه‍ای ک‍ار/ک‍ارک‍ن‍ان دول‍ت /ش‍رک‍ت ه‍ای خ‍ص‍وص‍ی /شهرها و شهرستان ها
قوانین و مقررات /مهندسان مشاور /پ‍ل ه‍ا /راه آه‍ن/ ف‍رودگ‍اه ه‍ا/راه ه‍ا /اس‍ت‍خ‍دام/ساختمان ها/آی‍ی‍ن ن‍ام‍ه/ک‍ارش‍ن‍اس‍ان رس‍م‍ی /ک‍ارف‍رم‍ای‍ان /وزارت خ‍ان‍ه ه‍ا
‏شماره دستیابی : ‏۹۲۰۷ ـ ۲۲۰


نام
پست الکترونيک
پيام شما