آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
کتابخانه > بانك فهرست كتابهاي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
۷۹ بازدید
 
   

تصویب نامه ها [سند]


‏سطح توصیف : پرونده
‏عنوان : تصویب نامه ها [سند]
‏مشخصات ظاهری : ‏۱۴۰ برگ .
‏دامنه و محتوا : رونوشت تصویب نامه های در خصوص تصویب آیین نامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف بین دو وزارت خانه ـ پرداخت اضافه کار ـ داوطلبان اعزامی جبهه های جنگ تحمیلی ـ رونوشت قوانین در خصوص قانون استمهال و تخصیص دیون دولت جمهوری دموکرات خلق کره ـ قانون تحویل یک میلیون تن نفت مجانی به دولت سوریه ـ قانون مطبوعات و تعیین حدود وظایف و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران .
‏توصیفگر : سازمان امور اداری و استخدامی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشورنخست وزیری
ایران. وزارت راه و ترابری تصویب نامه ها
ایران. وزارت جهاد سازندگی
Iran. Vezarat Jihad Sazandegi
Iran. Vezarat Rah va Tarabari
ایران. وزارت دفاع
‏توصیفگر : ع‍م‍ران ش‍ه‍ری
ش‍رک‍ت ه‍ای دول‍ت‍ی
ش‍رک‍ت ه‍ای خ‍ارج‍ی
ح‍م‍ل و ن‍ق‍ل زم‍ی‍ن‍ی
ری‍اس‍ت ج‍م‍ه‍وری
بخشنامه ها
قوانین و مقررات
آی‍ی‍ن ن‍ام‍ه
ک‍ارک‍ن‍ان
م‍طب‍وع‍ات
ت‍ام‍ی‍ن اع‍ت‍ب‍ار
ه‍زی‍ن‍ه ه‍ا
طرح ه‍ای ع‍م‍ران‍ی
اس‍ت‍خ‍دام
نفت
پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی
‏شماره دستیابی : ‏۹۳۲۵ - ۲۲۰


نام
پست الکترونيک
پيام شما