آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
کتابخانه > بانك فهرست كتابهاي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
۸۹ بازدید
 
   

تصویب نامه ها ـ فرامین ـ قوانین ـ بخشنامه ها [سند]


‏سطح توصیف : پرونده
‏عنوان : تصویب نامه ها ـ فرامین ـ قوانین ـ بخشنامه ها [سند]
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏۱۳۵۳ .
‏مشخصات ظاهری : ‏۴۱۵ برگ .
‏دامنه و محتوا : قانون یكنواخت سازی فروش فرآورده های نفتی به شركت های هواپیمایی ـ مصوبه مجلسین در خصوص اجرای قانون نظام معماری و ساختمانی و تاسیس سازمان نظام معماری و صدور پروانه مهندسین ساختمان ـ تصویب نامه تاسیس مركز آمار ایران و قانون سازمان انرژی اتمی ایران و تشكیل وزارت بازرگانی ، سازمان تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی ـ تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی ـ اصلاحات در اساسنامه شركت سهامی كشاورزی و دامپروری سفید رود و قانون تاسیس شورای عالی فرهنگ و هنر ـ اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران و تصویب نامه توسعه استان سیستان و بلوچستان ـ بخشنامه مشمولان نظام وظیفه شاغل در سازمان ها ـ پروتکل ایران و شوروی ـ قانون الغاء قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجرای قرارداد خرید و فروش نفت بین ایران و شرکت های خارجی .
‏توصیفگر : سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ایران. مجلس شورای ملی
ایران. مجلس سنا
شرکت هواپیمایی ملی ایران
سازمان نظام معماری و ساختمانی
مرکزآمارایران
سازمان انرژی اتمی ایران
وزارت بازرگانی
سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
ایران. وزارت اطلاعات وجهانگردی
ایران. هیات دولت
شرکت سهامی بیمه ایران
Atomic Energy Organization of Iran
Iran. Senate
Iran. Parliament
Management and planning Organization of Iran (MPO)
‏توصیفگر : نخست وزیری
ت‍ص‍وی‍ب ن‍ام‍ه
بخشنامه ها
اساسنامه ها
نفت
آی‍ی‍ن ن‍ام‍ه
ق‍ی‍م‍ت ه‍ا
ش‍رک‍ت ه‍ای خ‍ارج‍ی
طرح ه‍ای ت‍وس‍ع‍ه
قوانین و مقررات
آب
رودخ‍ان‍ه ه‍ا
‏توصیفگر : خراسان
سیستان و بلوچستان
ایران
روسیه شوروی
‏شماره دستیابی : ‏۹۰۰۳ ـ ۲۲۰


نام
پست الکترونيک
پيام شما