آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
۲۰۹ بازدید
 
   

کنیا


موقعیت جغرافیایى(قاره): شرق آفریقا
مساحت:۵۸۲۶۲۶ 
جمعیت:۲۸۹۰۴۱۰۰  
پایتخت: نایروبى
زبان رسمى: انگلیسی
واحد پول: شلینگ كنیا
عنوان ملى پارلمان: Bunge- National Assembly 
ساختار: تك پارلما نى
مجلس: Bunge- National Assembly
ریاست: آقاى فرانسیسکو كى ضدا وله- كاپارو
مدیر كل: آقاى واواروئو نیندرى
تعداد قانونى نمایندگان: ۲۲۴نفر: ۲۱۰(انتخاب  مستقیم)، ۲ ۱ نفر انتصابى از طرف رئیس ایالت- ۲ نفر بر حسب مقام وسمت(دادستان ورئیس)
تعداد نمایندگان موجود:۲۲۴ نفر
زنان نماینده: ۸ نفر(۵۷/۳%) 
طول دوره نمایندگى: ۵ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات(از/ تا): ازتاریخ:۲۹ دسامبر۱۹۹۷ تا تاریخ: ۳۰دسامبر۱۹۹۷


نام
پست الکترونيک
پيام شما