آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۴۹۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۹/۳۰
۴۸۰ بازدید
 
   

ش


شاخص قیمت: منظور كمیتی است كه تغییرات متوسط قیمت كالاها و خدمات را نسبت به یك زمان معین نشان دهد. (بند هـ ماده ۱ قانون مركز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳)


شاخه قطور: شاخه ای است كه قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتی متر باشد. (بند ۱۹ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)  


شاغلان پزشكی وحرفه های وابسته: شاغلان پزشكی و حرفه های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند كه در یكی از مراكز تحقیقات درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشكی، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر كار اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه های پزشكی و وابسته نامیده می شوند. (تبصره ماده ۱ آیین نامه انتظامی رسیــدگی بـه تخـلفـات صنـفـی و حــرفه ای شاغلان حرفه های پزشكی وابسته مصوب ۳۰/۴/۱۳۷۸ هیأت وزیران)  


شاغلین امر دندانسازی: شاغلین امر دندانسازی مشمول قانون مذكور عبارتند از گروه هایی كه فاقد مدرك علمی در رشته دندانسازی از مراكز آموزش معتبر قانونی هستند و شامل گروه های ذیل می باشند: ۱- افرادی كه طبق تبصره۲ قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربی مصوب ۸/۲/۱۳۵۴ موفق به اخذ پروانه كمك تكنیسین دندانسازی گردیده اند. ۲- شاغلین امر دندانسازی كه بنا به عللی موفق نشده اند در آزمون قانونی مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربی مصوب ۸/۲/۱۳۵۴ شركت نمایند. ۳- شاغلین دارای گواهینامه های مبنی بر طی دوره آموزش امور مربوط به دندانسازی صادره از سازمان های آموزش غیردانشگاهی. ۴- شاغلین دارای حكم استخدامی و یا گواهی اشتغال در مراكز و بخش های دندانسازی دولتی. ۵- شاغلین امر دندانسازی در بخش خصوصی و كارگاه های دندانسازی موجود. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۴ هیأت وزیران)


شاكی خصوصی: شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می كند مدعی خصوصی است و مادام كه دادخواست ضرر و زیان تسلیم نكرده شاكی خصوصی نامیده می شود. (از ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین نامه دادرسی كیفری مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۵۵)


شاهراه: شاهراه به راهی اطلاق می شود كه حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یك شانه حداقل به عرض ۳ متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن ها با هم فقط به وسیله راه های فرعی كه از زیر یا بالای شاهراه عبور كند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نكند. (ماده ۱ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹)


شبكه رادیویی: شبكه رادیویی عبارت است از مجموعه یك یا چند ایستگاه ثابت یا متحرك یا هر دو كه می تواند در عین حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)  


شبكه های آبیاری و زهكشی كانال ها: مجاری مستحدثه ای هستند كه به منظور آبرسانی، سالم سازی اراضی یا انتقال آب ایجاد شده یا می شود. (ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انبار، مسبل ها، مرداب ها، بركه های طبیعی و شبكه های آبرسانی، آبیاری و زهكشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران)


شبكه های اختصاصی مخابرات: شبكه های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی كه برای استفاده گروه ها یا موارد خاصی دایر بوده یا بعداً دایر گردد. (تبصره ۳ ماده ۱ قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰)


شبكه های مخابرات عمومی: شبكه های مخابرات عمومی مذكور در این قانون عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی كه برای استفاده عموم دایر بوده یا بعداً دایر خواهد شد. (تبصره ۲ ماده ۱ از قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰)


شرایط احراز شغل: عبارت از مجموعه توانایی ها، قابلیت ها، اطلاعات و مهارت هایی است كه داشتن آن ها برای انجام وظایف و قبول مسئولیت های شغلی ضروری است. (بند خ ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)


شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت  و  تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. (از اصل یكصد و نهم قانون اساسی)


شرح وظایف: عبارت از شرح منظم و مدونی است كه وظایف، مسئولیت ها و اختیارات مشاغل سازمان را مشخص می سازد. (بند ز ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران).


شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كیفیت یا كمیت مورد معامله (از ماده ۲۳۴ قانون مدنی)


شرط فعل: شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. (از ماده ۲۳۴ قانون مدنی)


شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود. (از ماده ۲۳۴ قانون مدنی)


شركت: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شی واحد به نحو اشاعه (ماده ۵۷۱ قانون مدنی)  


شركت اختیاری: شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شركا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها (ماده ۵۷۳ قانون مدنی)


شركت ایرانی: هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب است. (ماده ۱ قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰)


شركت ایرانی خدمات مشاوره: شركتی است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره ای درامور تخصصی تأسیس شده و دارای كارشناسان تمام وقت متخصص در رشته های مربوط بوده و دارای تشكیلات منظم اداری و تجهیزات كافی و اعتبارات مالی لازم بوده و صلاحیت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسیدگی و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب ۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب)


شركت با مسئولیت محدود: شركت با مسئولیت محدود وقتی تشكیل می شود كه تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشركه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (ماده ۹۶ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


شركت پیمانكاری: ساختمانی یا تأسیساتی یا تجهیزاتی شخصی است حقوقی كه برای انجام عملیات ساختمانی یا تأسیساتی یا تجهیزاتی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت شركت سهامی خاص در ایران تأسیس شده و به ثبت رسیده و كلیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در بخش خصوصی باشد. (بند الف ماده ۲ از آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كار به شركت های پیمانكاری ساختمانی تأسیساتی و تجهیزاتی وابسته به بخش خصوصی مصوب ۳۰/۲/۱۳۶۰ هیأت وزیران)


شركت تضامنی: شركت تضامنی شركتی است كه در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشكیل می شود: اگر دارایی شركت برای تأدیه تمام قروض كافی نباشد هر یك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراری كه بین شركا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن خواهد بود. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


شركت تعاونی: شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آن موافق اصولی كه در این قانون مصرح است تشكیل می شود. (بند ۲ اصلاح بعضی از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركت های تعاونی مصوب ۹/۴/۱۳۵۲)


شركت تعاونی: شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شركا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان و تشویق به پس انداز موافق اصولی كه در این قانون مصرح است تشكیل می شود. (ماده ۲ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


شركت تعاونی: شركت تعاونی شركتی است كه برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترك شركا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یك یا چند منظور ذیل تشكیل می شود: انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات كشاورزی و صنعتی- تهیه و طبقه بندی- نگاهداری- تبدیل و فروش محصولات مزبور – تهیه و توزیع هر گونه كالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان تحصیل وام و اعتبار برای شركا- اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسكن- بیمه محصولات و حیوانات- قبولی نمایندگی مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعالیت های مذكور در فوق- خرید سهم الشركه شركت های مشابه و امثال منظورهای مذكور. (ماده ۱ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۱/۵/۱۳۴۴)


شركت تعاونی: شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده ای از كارگران و ارباب حرف تشكیل می شود و شركا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به كار می برند مشروط بر این كه قرارداد بین شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد. (ماده ۱۰۸ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


شركت تعاونی آموزشگاه ها: شركت تعاونی آموزشگاه ها شركتی است كه با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراكز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات شركت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشكیل می شود: ۱- تشویق اعضا به پس انداز. ۲- ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیلی و مصرفی اعضا. ۳- ایجاد رستوران و كافه برای استفاده اعضا. ۴- تدارك وسایط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضا. ۵- تأسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضا. ۶- تدارك وسایل بهداشتی و درمانی اعضا. ۷- خرید مصنوعات و كارهای دستی اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده ۸۷ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


 


شركت تعاونی اعتبار: شركت تعاونی اعتبار بین افراد گروه های شغلی مختلف طبق مقررات آیین نامه ای كه وسیله وزارت تعاون و امور روستا ها(یا وزارت كار و امور اجتماعی در مورد تعاونی های كارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشكیل می شود: ۱- باز كردن حساب سپرده های مختلف منحصراً برای اعضا شركت. ۲- پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شركت. ۳- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امكانات. (ماده ۸۴ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


شركت تعاونی تولید: شركتی است كه بین عده از ارباب حرف تشكیل می شود و شركا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به كار می برند. (ماده ۱۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


 


شركت تعاونی تولید: شركتی است كه بین عده ای از كارگران و ارباب حرف تشكیل می شود و شركا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به كار می برند مشروط بر این كه قرارداد بین شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد. (ماده ۱۰۸ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


 


شركت تعاونی روستایی: از نظر اجرای این ماده شركت تعاونی روستایی شركتی است كه زارعان در روستا تشكیل و تحت نظارت سازمان تعاونی روستایی كشور می باشد. (تبصره ماده ۱۱۸ از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵)


 


شركت تعاونی صنایع كوچك: شركت تعاونی صنایع كوچك با عضویت صاحبان صنایع یك گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشكیل می شود: ۱- تهیه مواد اولیه مورد نیاز. ۲- ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده. ۳- تولید وسایل و ابزار مورد احتیاج مشترك اعضا. ۴- ایجاد گروه های تعمیراتی و نگاهداری. ۵- تحقیق و برنامه ریزی های مشترك. ۶- تهیه وسایل توزیع و انجام خدمات بازاریابی. (ماده ۹۳ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


 


شركت تعاونی صیادان: شركت تعاونی صیادان شركتی است كه با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشكیل می شود: ۱- تدارك خدمات جمعی برای اعضای شركت از قبیل ساخت وتعمیرقایق هاوتهیه وسایل و ادوات صید. ۲- صیدماهی و سایر آبزیان پس از كسب پروانه صید. ۳- تأسیس فروشگاه. ۴- پرداخت مساعده به صیادان. ۵- تهیه وسایل و تأمین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی صیادان. (ماده ۷۸ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


 


شركت تعاونی كار: شركت تعاونی كار شركتی است كه به منظور تولید كالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی كه نیروی كار خود را در اختیار شركت می گذارند تشكیل می شود. (ماده ۹۰ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


 


شركت تعاونی كارگری: هر یك از شركت های تعاونی در رشته های مصرف یا كار و پیشه كه با عضویت كارگران و سایر كاركنان صنایع و خدمات و حرف تشكیل شود و حداقل سه چهارم اعضای شركت نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه باشند شركت تعاونی كارگری خوانده می شود. (بند ۱ اصلاح بعضی از مواد و تبصره های قانون شركت های تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب ۴/۳/۱۳۵۴)


 


شركت تعاونی مصرف: شركت تعاونی مصرف كنندگان برای تهیه انواع كالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی های اعضا و خانواده های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشكیل می شود: ۱- تهیه آب مشروب. ۲- تأمین وسایل توزیع گاز ۳- تأمین وسایل توزیع برق ۴- خدمات بهداشتی و درمانی. ۵- تدارك وسایل حمل و نقل ۶- ایجاد باشگاه ها و رستوران ها. ۷- تأسیس انواع آموزشگاه ها (ماده ۷۹ قانون شركت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)


 


شركت تعاونی مصرف: شركت تعاونی مصرف شركتی است كه برای مقاصد ذیل تشكیل می شود: ۱- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این كه اجناس مزبوره را شركا ایجاد كرده یا خریده باشند. ۲- تقسیم نفع و ضرر بین شركا به نسبت خرید هر یك از آن ها (ماده ۱۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


 


شركت تعاونی مصرف: شركت تعاونی مصرف شركتی است كه برای مقاصد ذیل تشكیل می شود: ۱- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این كه اجناس مزبوره را شركا ایجاد كرده یا خریده باشند. ۲- تقسیم نفع و ضرر بین شركا به نسبت خرید هر یك از آن ها (ماده ۱۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


 


شركت در جرم: هرگاه چند نفر مرتكب یك جرم شوند به نحوی كه هر یك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یك از آن ها مجازات فاعل است و اگر هر كدام یك جز از جرم واحد را انجام دهند به طریقی كه مجموع آن ها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر یك از آن ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لكن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شركا اوضاع و احوالی موجود باشد كه در وصف جرم یا كیفیت مجازات تغییری دهد تأثیری در حق سایر شركا نخواهد داشت. (ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)


 


شركت دولتی: شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود، مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت های دولتی است، شركت دولتی تلقی می شود. (ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)


 


شركت دولتی: شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتی كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود تا زمانی كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت های دولتی است شركت دولتی تلقی می شود. (بند ۲ اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام كشوری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۲)


 


شركت دولتی: شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتی كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت های دولتی است شركت دولتی تلقی می شود. (ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)


 


شركت سهامی: شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. (ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)


 


شركت سهامی: شركت سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تشكیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده ۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


 


شركت سهامی: شركت سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تشكیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن ها است. (ماده ۱۶ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


 


شركت سهامی تلفن: به منظور اجرای ماده ۳ قانون مصوب بیست وپنج آذر ماه ۱۳۳۱ شركتی به نام شركت سهامی تلفن ایران برای تأسیس و نگاه داری و بهره برداری تلفن در داخل كلیه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكیل می شود و دارای شخصیت حقوقی است. مركز اصلی شركت در تهران و مدت عملیات نامحدود است. (ماده ۱ اساسنامه شركت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۱)


 


شركت سهامی خاص: شركت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول- شركت هایی كه موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می كنند. این گونه شركت ها شركت سهامی عام نامیده می شوند. نوع دوم- شركت هایی كه تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شركت ها شركت سهامی خاص نامیده می شوند. (ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)


 


شركت ضمانتی: شركت ضمانتی شركتی است كه برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركا به نسبت سرمایه ای است كه در شركت گذاشته است. (ماده ۶۷ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


 


شركت عمران شهرهای جدید: شركت سهامی عمران شهرهای جدیدی كه در این اساسنامه اختصاراً شركت نامیده می شود شركتی است دولتی وابسته به وزرات مسكن و شهرسازی و مركز آن در تهران است و می تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی در استان های كشور یا شركت هایی وابسته و تابعه برای اجرای عملیات خود تأسیس نماید. (ماده ۱ اساسنامه شركت عمران شهرهای جدید مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ هیأت وزیران)


 


شركت عمران و بهسازی شهری: شركت عمران و بهسازی شهری- كه در این اساسنامه به اختصار شركت نامیده می شود- شركتی است دولتی و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازی و می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاست های شهرسازی كشور، در استان های مختلف شركت های وابسته و تابعه برای اجرای عملیات خود تأسیس كند. (ماده ۱ اساسنامه شركت عمران و بهسازی شهری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ هیأت وزیران)


 


شركت قهری: شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)


 


شركت مختلط: شركت مختلط شركتی است كه در تحت اسم مخصوص بین یك عده شركا سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل می شود. شركا سهامی كسانی هستند كه سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها محدود به همان سرمایه ای است كه در شركت دارند. شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت هر یك
به نسبت سرمایه ای خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده ۷۵). (ماده ۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


 


شركت مختلط سهامی: شركت مختلط سهامی شركتی است كه در تحت اسم مخصوص بین یك عده شركا سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل می شود. شركا سهامی كسانی هستند كه سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است كه در شركت دارند. شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود. (ماده ۱۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


شركت مختلط غیرسهامی: شركت مختلط غیر سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یك یا چند نفر شریك ضامن و یك یا چند نفر شریك با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می شود. شریك ضامن مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بردارایی شركت پیدا شود – شریك با مسئولیت محدود كسی است كه مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است كه در شركت گذارده و یا باید بگذارد. در اسم شركت باید عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم یكی از شركا ضامن قید شود. (ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


 


شركت مشاور دولتی: شركتی است دولتی كه به صورت یك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسی ها و خدمات تخصصی به موجب قانون تأسیس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فنی و اداری و تجهیزاتی كه در اختیار دارد در رشته یا رشته های خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده ۱ آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب ۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب)


شركت نسبی: شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركا به نسبت سرمایه ای است كه در شركت گذاشته. (ماده ۱۸۳ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


 


شركت وابسته: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتی است كه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن متعلق به شركت دولتی مربوط باشد. (بند ۲ تصویب نامه راجع به واریز یك درصد (۱%) سود ناخالص شركت های دولتی به حساب خزانه مصوب ۱۰/۵/۱۳۸۰ هیأت وزیران)


 


شركت هواپیمایی: شركت هواپیمایی عبارت است از هر بنگاه حمل و نقل هوایی كه یك سرویس هوایی بین المللی را فراهم كرده یا عمل نماید. (بند ج ماده ۹۶ قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی كشوری بین المللی مصوب ۳۰/۴/۱۳۲۸)


 


شركت هواپیمایی ملی ایران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی شركتی سهامی به نام (شركت هواپیمایی ملی ایران) تشكیل می گردد. (ماده ۱ قانون تأسیس شركت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی كشوری مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵)


شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن نماید لكن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم می شود. (ماده ۴۱ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)


شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جنایتی كرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی كه اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محكوم خواهد شد ... (از ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲)


 


شروع به جرم: هر گاه كسی قصد جنایتی كرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی كه اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود.... (از ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)


 


شروع مدت حبس: مدت كلیه حبس ها از روزی شروع می شود كه محكوم علیه بر حسب حكم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده ۱۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)


 


شریك جرم: هر كس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشكیل دهنده جرمی مشاركت و همكاری كند شریك در جرم شناخته می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی كه ناشی از خطای دو نفر یا بیش تر باشد مجازات هر یك از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله شریكی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد. (ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲)


 


شریك ضامن: شركت مختلط سهامی شركتی است كه در تحت اسم مخصوص بین عده شركا سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل می شود. شركا سهامی كسانی هستند كه سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است كه در شركت دارند. شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبكاران و روابط آن ها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود. (ماده ۱۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)


 


شریك ضامن: شركت مختلط شركتی است كه در تحت اسم مخصوص بین یك عده شركاء سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل تشكیل می شود. شركا سهامی كسانی هستند كه سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها محدود به همان سرمایه ای است كه در شركت دارند. شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت هر یك به نسبت سرمایه ای خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده ۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)


 


شغل: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل یا پستی كه به طور تمام وقت انجام می شود. (تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳)


 


شغل: شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده ۷ قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)


 


شغل: عبارت  است  از مجموعه وظایف مرتبط و مشخصی كه از سوی بانك به عنوان كار واحد شناخته شده و برای پست سازمانی در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)


شغل: عبارت از مجموعه وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)


شغل كارمندی: شغل كارمندی كه عبارت است ازمجموعه وظایف و اختیارات مشخصی كه در جداول سازمانی برای كارمندان پیش بینی می شود. (بند ۲ ماده ۱۹ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)


شغل مشترك: شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی كه در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به نظامیان یا كارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می باشد. (بند ۳ ماده ۱۹ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)  


شغل نظامی: شغل نظامی كه عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی كه در جداول سازمان برای نظامیان پیش بینی می شود. (بند ۱ ماده ۱۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)


شفیع: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفرمشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع  به شخص ثالثی منتقل كند شریك دیگر حق دارد قیمتی را كه مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملك كند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند. (ماده ۸۰۸ قانون مدنی)


شكل پذیری: قابلیت جذب و اتلاف انرژی و حفظ تاب باربری یك سازه هنگامی كه تحت تأثیر تغییر مكان های غیرحظی چرخه ای ناشی از زلزله قرار می گیرد. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸ هیأت وزیران)


شماره ملی: عددی است ده رقمی و منحصر به فرد كه توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود. (بند ت ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی وكد پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)


شناورها و آلات و ادوات غیرمجاز: كلیه شناورها و آلات و ادوات صیادی كه استفاده از آن ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند ۱۲ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)


شن و ماسه معمولی: شن و ماسه ای است كه حاوی كانی های با ارزش نبوده یا تفكیك آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهای ساختمانی، راه سازی، بتن ریزی و نظایر آن استفاده می گردد. (بند ص ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)


شن و ماسه معمولی: شن و ماسه ای كه منحصراً در عملیات ساختمانی و راه سازی و بتن ریزی و نظایر آن قابل مصرف است و دارای مصارف صنعتی دیگری نبوده و حاوی كانی های با ارزشی نیست كه تفكیك آن ها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)


شوت: سازه یا بنایی است كه در مقطع عرضی رودخانه به صورت آبشارهای مصنوعی به منظور كاهش شیب طولی آن و كاهش سرعت آب احداث می شود. (بند ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)


شوراها: طبق دستور قرآن كریم «و امرهم شوری بینهم» و «مشاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند ... (از اصل هفتم قانون اساسی)


شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانك مركزی ایران. ۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. ۳- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذكور در این قانون ۴- اظهارنظر در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود. ۵- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری كشور مؤثر خواهد بود. ۶- اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بانك مركزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد. (ماده ۱۸ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)


شورای عالی امنیت ملی: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشكیل می گردد .... (از اصل ۱۷۵ قانون اساسی)


شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: برای هماهنگ كردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبك های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف كشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می شود. (ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱)


شورای مركزی اصناف: شورایی است كه مجمع امور صنفی هر شهر تعدادی را به موجب مقررات این قانون از بین اعضای خود برای عضویت در شورای مذكور انتخاب می نماید. (ماده ۱۱ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)


شورای مركزی دانشگاه ها: برای رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و كلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها شورایی به نام شورای مركزی دانشگاه ها به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشكیل می شود. (ماده ۱ قانون راجع به تأسیس شورای مركزی دانشگاه ها مصوب ۹/۹/۱۳۴۴)


شورش كننده: اشخاص مشروحه پایین شورش كننده محسوب می شوند: ۱- نظامیان مسلحی كه عده آن ها لااقل چهار نفر بوده و از روی تبانی و توطئه از اطاعات اوامر رؤسای خود سرپیچی نموده و برخلاف اوامر رؤسای خود رفتار نمایند. ۲- نظامیانی كه عده آن ها لااقل هشت نفر بوده و به وسیله استعمال اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی نسبت به مردم بنمایند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه یا اطاعات امر باشد سرپیچی كنند. (از ماده ۳۲۸ قانون دادرسی و كیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)


شهدا: شهدا كسانی هستند كه در جنگ یا عملیات رزمی مقتول شوند. (ماده ۷ آیین نامه بیمه افسران و كارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)


شهدای ملی: مجلسین سنا و شورای ملی قیام روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ را كه در سراسر كشور برای پشتیبانی از نهضت ملی ایران انجام پذیرفت قیام مقدس ملی شناخته و شهدای آن روز را به عنوان شهدای ملی می نامند. (ماده ۱ قانون مربوط به شناسایی قیام روز ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به نام قیام مقدس ملی مصوب ۱۶/۵/۱۳۳۱)


شهر: شهر، محلی است با حدود قانونی كه در محدودة جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری كه اكثریت ساكنان دائمی آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودكفایی نسبی برخوردار و كانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. (ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)


شهر: در این اساسنامه نام شهر به كلیه نقاطی اطلاق می شودكه درآن نقاط شهرداری تأسیس شده یا از این به بعد تأسیس خواهد گردید. (تبصره ماده ۱ لایحه اساسنامه سازمان اتحادیه شهرداری های ایران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۴۴)


شهر: مقصود از شهر حوزه ای است كه طبق گواهی وزارت كشور دارای شهرداری قانونی می باشد. (ماده ۲ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی كشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴)


شهر جدید: شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد كه در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران كه از این پس به اختصار شورای عالی نامیده می شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هر كدام كه بزرگ تر باشد) برای اسكان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساكنان آن پیش بینی می شود. (ماده ۱ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰)


شهرداری: شهرداری بنگاهی است ملی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده ۳ قانون تشكیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب ۴/۵/۱۳۲۸)


شهر محل طبابت: شهرمحل طبابت عبارت از محدوده ای است كه براساس تقسیمات كشوری بدین عنوان شناخته شده و یا می شود. (ماده ۳ از آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۳ هیأت وزیران)


شهر محل طبابت: شهر محل طبابت عبارت ازمحدوده ای است كه براساس تقسیمات كشوری بدین عنوان شناخته شده یا می شود. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۶۲ هیأت وزیران)


شهید: منظور از شهید در این قانون، كسی است كه جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن یا دفاع از كیان جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده یا می نماید. (ماده ۴ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷)


شهید: پرسنل در موارد زیر شهید یا در حكم شهید محسوب می شوند: الف) كشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت. ب) كشته شدن یا فوت در هر گونه مأموریت رزمی یا جنگی و در طول رفت و برگشت به سبب مأموریت. ج) كشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقان مسلح و یا قاچاقچیان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن. هـ) كشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابكاری عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزش های رزمی و عملیات مانوری. ط) كشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی سازی مواد منفجره و محترقه به سبب مأموریت. ی) كشته شدن به سبب خدمت از طریق سو قصد اعم از این كه در ایام خدمت یا غیر خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بیماری های حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط بر این كه جراحات یا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده ۱۰۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)نام
پست الکترونيک
پيام شما