آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۹/۳۰
۴۵۲ بازدید
 
   

ض


ضابطین دادگستری: ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از: ۱. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۲. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. ۳. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند. ۴. سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند. ۵. مقامات و مأمورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند. (ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸)


ضابطین عدلیه: ضابطین عدلیه عبارتند از: مأمورینی كه مكلفند به تفتیش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی كه برای جلوگیری مرتكب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذكوره به ترتیب ذیل تقسیم می شوند ۱. مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او ۲. مستنطق ۳. كمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان ۴. صاحبان مناصب و رؤسا بریكاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر كدام از مأموران مذكوره به طوری است كه در این باب مقرر است. (ماده ۱۹ قوانین موقتی محاكمات جزایی (آیین دادرسی كیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱)


ضابطین نظامی: ضابطین نظامی عبارت از: مأمورینی می باشندكه در حدود مقررات این قانون مكلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی كه در حدود صلاحیت دادگاه های نظامی است بوده و اقداماتی كه برای جمع آوری دلایل و مدارك مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند. (ماده۱۲۲ قانون دادرسی وكیفر ارتش مصوب۴/۱۰/۱۳۱۸)


ضرایب مالیاتی: ضرایب مالیاتی عبارت است از: ارقام مشخصه ای كه حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد. (ماده ۱۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)


ضرایب مالیاتی: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از ارقام مشخصه ای كه حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد. (ماده ۱۲۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵)


ضرر: منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت. (از ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)


ضرر مانع از تقسیم: ضرری كه مانع از تقسیم می شود عبارت است از: نقصان فاحش قیمت به مقداری كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده ۵۹۳ قانون مدنی)


ضرر و زیان قابل مطالبه: ضرر و زیانی كه قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد: ۱. ضرر و زیان های مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است. ۲. ضرر و زیان معنوی كه عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. ۳. منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود. (از ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی كیفری مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۵) 


ضریب بهره مالكانه: میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالانه یك متر مكعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالكانه یك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند ۲۰ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)


ضمان: عقد ضمان عبارت است از این كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. (ماده ۶۸۴ قانون مدنی)


ضمانت مطلق: ضامن می تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید كه در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا كامل نامند. (ماده ۳۹۸ قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)


ضمانت مقید: ضامن می تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید كه در صورت ثبوت مدعی به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقیـد و دومـی را ضمانت مطلـق یا كامل نامنـد.  (ماده ۳۹۸ قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)  


ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. (ماده ۳۹۰ قانون مدنی)


ضمان قهری: امور ذیل موجب ضمان قهری است: ۱. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. ۲. اتلاف. ۳. تسبیب. ۴. استیفا. (ماده ۳۰۷ قانون مدنی)


 نام
پست الکترونيک
پيام شما