آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
۴۵۰ بازدید
 
   

غ


غایب: غایب وضع پرسنلی است كه بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند. (ماده ۱۰۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)  


غایب: مشمولان خدمت وظیفه عمومی (ضرورت، احتیاط، ذخیره) كه برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر كه از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام شود خود را معرفی نكنند همچنین شمولانی كه معافیت های موقت دریافت داشته اند و پس از انقضا مدت اعتبار ظرف یك ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نكنند، غایب شناخته شده و ... (از ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳)غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثركسی است كه  از  غیبت او  مدت  بالنسبه  مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. (ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی)غبن فاحش: غبن  در صورتی  فاحش  است كه عرفاً قابل  مسامحه  نباشد. (ماده۱۰ (ماده ۴۱۷) قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی مصوب۱۴/۸/۱۳۷۰)  


غبن فاحش: غبن در صورتی فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. قانون مدنی مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱)  


غبن فاحش: اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیش تر باشد فاحش است و در كم تر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد. (ماده ۴۱۷ قانون مدنی)غرامت: بیمه شده كه در اثر حادثه ناشی از كار از یكدهم تا یك سوم توانایی كار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مذكور عبارت است از سی وشش برابر مستمری مقرر در ماده ۶۰ قانون ضرب در چند درصد درجه از كارافتادگی بیمه شده (ماده ۶۲ قانون بیمه های اجتماعی كارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹)


غرامت: كارگری كه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفه ای با توجه به بند ۲ ماده ۵۶ بیش از ده درصد و كم تر از سی ویك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت. میزان غرامت مزبور عبارت است از سی وشش برابر مستمری ماهیانه است كه با رعایت تناسب از كارافتادگی به میزان مستمری از كار افتادگی كل موضوع ماده ۵۷ حساب می شود. (ماده ۶۰ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی كارگران مصوب ۲۴/۴/۱۳۳۴)غرامت دستمزد: غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود كه در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به كار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حكم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود. (بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)غرامت مقطوع نقص عضو: غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است كه به طور یكجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود. (بند ۱۷ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)غرس اشجار: عبارت است از كاشتن نهال برای حفاظت خاك در مقابل فرسایش (بند ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)غرفه: مكان مستقلی است كه به وسیله مصالح ساختمانی از قبیل آهن، آجر، سیمان، سنگ، آهك، خشت، گل و چوب بنا شده، دارای محل عبور مجزا و آب و برق باشد. (بند ب ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماكن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ مصوب ۱/۱۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران)غصب: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حكم غصب است. (ماده ۳۰۸ قانون مدنی)غصب عناوین و مشاغل: هركس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از كشوری یا لشگری و انتظامی كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را داخل كند. (از ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲)غفلت: منظور از غفلت خودداری از امری است كه مرتكب باید به آن اقدام نموده باشد اعم از این كه منشا بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد. (از تبصره ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶)


غله: در این اساسنامه منظور از (غله) گندم، جو، ذرت و موادی كه از كالاهای مزبور به دست می آید ... (از تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چای كشور مصوب۳۰/۳/۱۳۵۲)غله: منظور از غله در این اساسنامه گندم، جو، ذرت و متفرعات آن ها است (تبصره ماده ۱ اساسنامه سازمان غله كشور مصوب ۱/۳/۱۳۴۷)غنایم جنگی: منظور از غنایم جنگی در این قانون اموال و كالاها و وسایط زیر است: ۱- كلیه اموال، كالاها، وسایط و وسایل متعلق به دولت یا دولت هایی كه با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ باشند. ۲- كالاها و وسایط مذكور در بند الف كه به دول بی طرف یا اتباع آن ها و نیز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنان چه در بالا بردن توان رزمی دشمن مؤثر باشد. در صورتی كه مقصد نهایی آن ها مستقیماً یا با واسطه دولتی باشد كه با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ است. ۳- كشتی های زیر پرچم بی طرف و دیگر وسایط نقلیه متعلق به كشور بی طرف حامل كالاهای موضوع این ماده. ۴- كالاها و وسایط و وسایلی كه دولت جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل آن ها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام می نماید. (ماده ۳ قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۶۶)


غواص: غواص (آب باز) به افسر- درجه دار- افراد داوطلب- دانشجو و دانش آموزی اطلاق می گرددكه دوره آموزشگاه غواصی را در داخل یا خارج كشور با موفقیت به پایان رسانیده و گواهینامه غواصی را دریافت كرده باشد. (ماده ۲ آیین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریایی مصوب ۳۰/۸/۱۳۴۳)غیرانتفاعی: منظور از غیرانتفاعی بودن آن است كه درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. (تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۷ هیأت وزیران)غیر رشید: غیر رشید كسی است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. (ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی)غیر مجاز: كالاهایی است كه صدور و ورود آن ها با تصویب هیأت دولت منع می گردد. (بند ۳ ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب ۱۷/۲/۱۳۶۴)غیر نظامیان: غیرنظامیان كارمندانی هستند كه مطابق قوانین استخدام كشوری و یا مقررات اختصاصی استخدام مربوطه در نیروهای مسلح انجام وظیفه می كنند. (بند ب ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)نام
پست الکترونيک
پيام شما