آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
۴۸۸ بازدید
 
   

ل


لابراتوار دندان: لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازی) به واحدی اطلاق می شود كه در آن جا بنا به درخواست اشخاص ذی صلاح قانونی در امر دندانپزشكی و در حدود صلاحیتشان انواع پروتزهای دندانی (دندان های مصنوعی جایگزین شونده) ساخته می شود به طوری كه مسئول و كاركنان كارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقیم با بیماران دهان و دندان نمی باشند. (تبصره ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی- مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۴)


لایحه قانونی: لوایح قانونی كه از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید ۱- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. ۲- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود. ۳- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد. (ماده ۱۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۹)


لازم الاجرا شدن قوانین: قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسركشور لازم الاجراست مگر آن كه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۲۹/۸/۱۳۴۸)


لازم الاجرا شدن قوانین: قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه یك روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجرا است مگر اینكه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر كرده باشد. (ماده ۲ قانون مدنی)


لایروبی: شامل اقداماتی است كه در مسیر اصلی و اولیه رودخانه، نهر و مسیل به منظور دستیابی به شرایط مناسب جهت عبور جریان های عادی انجام می شود. (بند ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت كناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)


لوازم خانه: منظور از اشیا و لوازم شخصی مذكور در این قانون اشیایی است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یك محل باشد. (تبصره ۲ ردیف الف بند ج ماده ۳۷ قانون امور گمركی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)


لواط: لواط وطی انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ. (ماده ۱۰۸ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)


لواط: لواط وطی انسان مذكر است. (ماده ۱۳۹ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)  


لوایح دو فوری: لوایح و طرح های فوری آن است كه فقط یك شور در آن لازم باشد و لوایح و طرح های دو فوری آن است كه پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از ۲۴ ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یك فوریت مستلزم آن نیست كه بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعی كه دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد كننده و اظهارات یك مخالف و یك موافق (هر یك در حدود ۵ دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و ۱۵ نفر از نمایندگان كتباً تقاضای یك فوریت یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می آید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده ۶۴ در حكم تقاضای تغییر دستور است. (ماده ۱۲۳ تصمیم متخذه دایر بر اجرای موقت آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله كمیسیون منتخبه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳)


لوایح دو فوریتی: لوایح و طرح های دو فوریتی آن است كه پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و ۲۴ ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود. (ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۲)  


لوایح سه فوریتی: لایحه و طرح سه فوریتی آن است كه وقتی كه سه فوریتی طرح یا لایحه به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد. (ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۲)


لوایح فوری: لوایح و طرح های فوری آن است كه فقط یك شور در آن لازم باشد و لوایح و طرح های دو فوری آن است كه پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و پس از ۲۴ ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یك فوریت مستلزم آن نیست كه بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعی كه دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد كننده و اظهارات یك مخالف و یك موافق (هر یك در حدود ۵ دقیقه) بحث و رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و ۱۵ نفر از نمایندگان كتباً تقاضای یك فوریت یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می آید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده ۶۴ در حكم تقاضای تغییر دستور است. (ماده ۱۲۳ تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله كمیسیون منتخبه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳)


 


لوایح یك فوری: لوایح و طرح های یك فوریتی آن است كه پس از تصویب فوریت به كمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (از ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۲)


 


لیتوگرافی: لیتوگرافی واحدی است كه در آن عمل عكاسی و آماده سازی اصل كاربر روی صفحات و سیلندرهای لاستیكی، پلاستیكی، كاغذی، فلزی و موارد مشابه بر روی انواع چاپ انجام می پذیرد، لیتوگرافی ممكن است به صورت مستقل تأسیس گردد. یا یكی از اجزا چاپخانه باشد. (ماده ۲ آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب ۱/۹/۱۳۷۱ هیأت وزیران)


لیتوگرافی و گراورسازی: لیتوگرافی و گراورسازی كارگاهی است كه در آن انواع فیلم، بلیت، كلیشه و گراور تهیه و ساخته می شود. (ماده ۲ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)


نام
پست الکترونيک
پيام شما