آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۹/۱۲
۳۶۷ بازدید
 
   

مبحث پنجم .قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲


گفتار اول. متن طرح


دوره چهارم- سال دوم                                                                   شماره ترتیب چاپ ۹۴۵ ۱۳۷۳ -۱۳۷۲ شماره دفتر ۳۲۳                                                                         تاریخ  چاپ ۵/۱۰/۱۳۷۲
طرح  فوریتی
قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی( دو فوریت این طرح  در جلسه ۵/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب رسیده است)
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
با توجه به ضرورت تسریع در اجرای اصلاحیه های مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و عدم ضرورت آگاهی سریع مردم از این نوع مصوبات و به منظور امكان تداوم و تسریع كار مجلس برای رسیدگی به بودجه سال ۱۳۷۳ كل كشور بر مبنای آیین نامه مصوب طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم می گردد. عباسعلی عمید زنجانی- باهنر- دكتر شهرزاد- انگجی- سید مرتضی نبوی- همایون مقدم- الیاس حضرتی- علی موحدی سا وجی- حسین رشیدی- احمد نجابت- معتمدی- اسد الله رضوی- دری نجف آبادی- دكتر سید شهاب الدین صدر- سید معروف صمدی- تقوی- محمد علی شرعی و علی اكبر موسوی حسینى.


طرح  مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی ماده واحده. كلیه مصوبات راجع به آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است.
این حكم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود.
 ماده ۲ قانون مدنی
اصلاحی ۲۹/۸/۱۳۴۸
قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر انكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.


گفتار دوم.مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب دو فوریت طرح


 مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۳۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۲
 
۸. تصویب طرح  مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی
مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی رئیس.
 دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی شهرزاد. طرح مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی توسط جمعی از نمایندگان محترم رسیده است. یكی از طراحان توضیح بفرمایند.
محمدرضا با هنر. بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزان  نماینده حضور ذهن دارند كه ما هفتة قبل آیین نامه داخلی مجلس را برای رسیدگی به لایحه بودجه كل كشور اصلاح كردیم و بحمدالله تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و شورای محترم نگهبان هم تأییدات  مصوبه را اعلام فرمودند كه قانون از تصویب نهایی گذشته است. ما به یك مشكل برخورد كردیم و ات، این است كه در ماده۲ قانون مدنی آمده كه !قوانین مصوب، بعد از انكه در روزنامة رسمی اعلام بشوند بعد از پانزده روز لازم الاجرا می شوند! این پانزده روز هم خوب قاعدتأ فلسفه اش این است كسانی كه از قبل یك قانون متضرر می شوند یا منافع شان را باید حفظ بكنند یك فرصت مناسب عرفی معقول باشد، برای اینكه همة آحاد جامعه از قانون مصوب جدید مطلع بشوند كه طبیعی است این مسأله و این حكمت در رابطه با آیین نامة داخلی مجلس ضرورت و نیازی ندارد چون كسانی از این آیین نامة داخلی مجلس ذی نفع هستند كه خود آنها در تصویب و اصلاحیه های آیین نامه مستقیما دخالت دارند یعنى نمایندگان محترم مجلس هستند و كس دیگری در رابطه با مواد آیین نامه صاحب نفع، ذینفع یا اینكه بنا باشد برایش لازم الاجرا باشد اینها نیست.
بنابراین خیلی خلاصه عرض می كنم: ما یك ماده واحده ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كرده ایم كه مصوبات آیین نامه مجلس شورای اسلامی نیازی به آن مهلت پانزده روزه ندارد. پس از تصویب بلافاصله لازم الاجرا است. این را تقدیم كرده ایم كه هم مشكل این دفعه مات حل بشود یعنى ما الان بودجة سال ۷۳ را باید بررسی و رسیدگی آن را شروع كنیم. اصل دو فوریت قضیه به خاطر این مسأله است و اما كل طرح هم به خاطر این است كه ما از این به بعد دیگر این مشكل را نداشته باشیم. آیین نامة مجلس هر زمانی كه تصویب می شود و به تأیید شورای نگهبان می رسد لازم الاجرا باشد و نیازی به آن ۱۵ روز نداشته باشد. این طرح دو فوریتى را پیشنهاد كردیم اگر عزیزان  امروز به دو فوریتش رأی بدهند و ان شاه الله تعالی پس فرد ا هم روز سه شنبه در همان نیم ساعت اول به اصلش رأی بدهند، دیگر ما از روز سه شنبه یا حداكثر از صبح چهارشنبه می توانیم  آیین نامة جدید را در رابطه با بودجة سال ۱۳۷۳ اجراء بكنیم و آن شاه الله همة عزیزان  بتوانند دخالت های لازم را در بررسی بودجه داشته باشند.
رئیس. مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی كند. فوریتش نیاز به اكثریت رأی را دارد ضمن اینكه آقای باهنر تذكر خوبی را د ادند، خودش آیین نامه نیست كه رأی دو سوم را لازم داشته باشد، این در رابطه با آیین نامه می شود اما خودش آیین نامه نیست.
حضار ۱۸۵ نفر، نمایندگان محترمی كه با دو فوریت این طرح موافق هستند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند با اكثریت قاطع تصویب شد.گفتار سوم. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب نهایی طرح


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۲۳۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۲


۵. تصویب كلیات طرح  مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی
مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی رئیس. دستور را شروع كنید.
منشی باهنر. اولین دستور، طرح دوفوریتى مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده۲ قانون مدنی.
رئیس. یكی از طراحان صحبت كنند.
باهنر. من صحبت می كنم.
رئیس. بفرمایید.
محمدرضا با هنر. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما هفته گذشته مصوبه ای را داشتیم در رابطه با نحوه رسیدگی به بودجه سالانه كل كشور كه روش رسیدگی را تغییر د ادیم و اصولأ نمایندگان مجلس براساس اینكه ما بتوانیم  سال جاری یعنى بودجه سال ۷۳ را كه الان در دستور كار كمیسیون ها است با نحوه بهتری رسیدگی بكنیم نسبت به اصلاح آیین نامه اقد ام كردند.
در قانون مدنی ماده۲ این چنین آمده كه: قوانین۱۵ روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر انكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
خوب حكمت این ماده قاعدتأ این بوده كه اگر قانونی تصویب می شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی از قبل تصویب این قانون حقوقشان در معرض قانون قرار می گیرد از قانون مصوب مطلع باشند كه مسأله عدم اجرای قانون ویا شكستن قانون اگر در جامعه بوجود می آید با آگاهی قبلی باشد و قانون اعلام شده باشد. عرفش را گرفته اند   كه۱۵ روز پس از انتشار، قانون در سراسر كشور كه قاعدتأ الان در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی چاپ می شودا لازم الاجر ا است.
در مقدمه این طرح آمده است كه ما در رابطه
با تغییرات آیین نامه مجلس دو موضوع د اریم كه اولأ معمولأ مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه زمانی اقدام می كند كه در روند كار مجلس مشكلی پیش بیاید و یا نیاز اصلاحی باشد و یا در رابطه با روش اجرایی نیاز به تجدید نظر باشد و معمولأ كار به اصطلاح فوتی و فوری است. بعد از اتكه مجلس تصویب كرد و شورای محترم نگهبان نظر داد و به دولت اعلام شد بعد درج در روزنامه رسمی، و بعد از آن هم اگر ۱۵ روز معطل باشد بعضی از مسائل فوت می شود و از بین می رود، و از آن مهمتر اینكه معمولأ آیین نامه د اخلی مجلس اكثریت قریب به اتفاق موادش در رابطه با نوع اجرای بررسی كارهای مجلس توسط خود نمایندگان است و نیازی نیست كه به سرعت مردم از این تغییرات آیین نامه مطلع باشند و یا اینكه تغییر آیین نامه، حقوق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی را در خارج از مجلس ضایع بكند. براین اساس ما پیشنهاد كرده ایم كه مصوبات راجع به آیین نامه د اخلی مجلس بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا باشد و نیازی به صبر كردن و مهلت ۱۵ روز را نداشته باشد كه هم مجلس بتواند   كارهای خودش را سریع تر انجام  بدهد و هم از قبل این مصوبه علی الظاهر ضرری به فردی وارد نمی شود. در هر صورت فكر می كنم كه حالا عزیزان  اگر مخالفی كسی هم صحبت كرد بعدأ باز یكی از طراحان صحبت می كنند آن شاه الله داشته باشیم این مصوبه را خیلی هم معطل نشویم كه به كارهای بعدی هم آن شاه الله برسیم و ا لسلام.
رئیس. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی باهنر. اولین مخالف آقای كوهكن، بفرمایید. محسن كوهكن. بسم الله الرحمن الرحیم.
همكاران گرامی دقت كنند به عرایضی كه خدمت شان عرض می كنم. ماده ۲ قانون مدنی كه بر ادر عزیزمان آقای باهنر هم اشاره كردند می گوید:  پس از تصویب قوانین زمانی كه در سطح كشور منتشر شد از ۱۵ روز بعد لازم الاجرا هسته. خوب، می دانید معمولأ قوانین یك حق و تكلیفی را برای مردم ما به وجود می آورد زمانی هم كه قانون منتشر می شود اصل بر این هست طبق ماده ۲ قانون مدنی كه ظرف ۱۵ روز مردم ما از این حق و یا تكلیفی كه در قانون برای آنها مشخص كرده اند مطلع می شوند. فلسفه دادن ۱۵ روز وقت بدین خاطر است. من فكر می كنم گاهی اوقات ما در تصویب مصوبات آیین نامة داخلی كه البته شاید این اشكال به خود بنده هم وارد باشد چون عضو كمیسیون تدوین آیین نامة د اخلی هستم مواردی هست كه نیاز هست ذیل همان مصوبه بلافاصله آورده بشود كه این ماده واحده با این تبصرة الحاقی از زمان تصویب لازم الاجرا است چون خود ماده۲ قانون مدنی هم این اجازه را داده این كار را می توانیم  بكنیم و هیچ مشكلی هم نداریم. اما در ارتباط با آیین نامه می دانید مواد آیین نامه دو دسته می شود. همان طور ۱ كه برادرمان جناب آقای باهنر اشاره كردند یك دسته از مواد هست كه هیچ گونه ارتباطی مستقیمأ در ارتباط با حق و حقوق مردم ندارد نحوة ادارة مجلس هست، كمیسیون ها هست و از این قبیل. ما در مورد آنها بحثی نداریم بسیار خوب است كه از زمان تصویب اینها لازم الاجرا باشد اما موادی را ما در آیین نامه داریم كه اینها مستقیمأ برای مردم حق و تكلیف ایجاد كرده اند در مورد اینها ما چه می خواهیم بگوییم؟ برای نمونه ما تبصرة ۴ و ۵ ماده ۱۴۹ كه از اصلاحات اخیر هم هست مربوط به تحقیق و تفحص یكی از این موارد است. برای نمونه تبصره ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ مربوط به اصل ۹۰ از همین قبیل است. برای نمونه تبصره۲ ماده ۱۷۷ مربوط به حق و حقوق خبرنگاران آنها هم احدی از آحاد مردم به حساب می آیند از همین قبیل است. لذا اگر ما این را تصویب كنیم و بخواهیم تمام مصوبات آیین نامه داخلی را از شمول ماده۲ قانون مدنی خارج كنیم چون موادی هم داریم كه مستقیما  مربوط به حق و حقوق مردم می شود یك تضییع حق می شود. البته پیشنهاد جایگزین داده ایم كه همین ماده واحده است منتها جمله ای اضافه شده كه مگر انجاهایی كه مصوبه برای احدی از آحاد ایجاد حق و حقوق بكند كه او از شمول این ماده واحده خارج است كه فكر می كنیم آن پیشنهاد جایگزین، چیز كامل تری باشد. لذا دلیل مخالفت بنده این بود والسلام.
رئیس. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی باهنر. اولین موافق آقای آقا سید علی اكبر موسوی حسینى بفرمایید.
سید علی اكبر موسوی حسینى. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت جناب آقای كوهكن عرض می كنم كه در ماده۲  قانون مدنی كه ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب نهایی مقرر كرده كه قانون قابلیت اجرا داشته باشد در همان قانون پیش بینى شده كه مگر در قانونی ترتیب دیگری پیش بینى شده باشد. بنابراین خود قانون مدنی این اجازه را داده كه در قوانین مختلف كمتر از ۱۵ روز بیشتر از ۱۵ روز بستگی دارد به چگونگی قانون، قانون قابلیت اجرا پیدا كند با توجه به اینكه قانون بودجه یعنى چگونگی رسیدگی به بودجه مورد نظر این دو فوریتى است خوب است كه این قانون با توجه به آراء بالای نمایندگان مورد تصویب قرار بگیرد و اگر آن جایگزین، برطرف كنندة آن اشكال است و نظر طراحان این طرح را هم بر می آورد با آن جایگزین هم مخالفتى نیست.
رئیس. خوب، مخالف بعدی ندارد موافق هم صحبت نمی كنند.
كلیات طرح مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده۲  قانون مدنی به رأی گذاشته می شود. حضار ۱۸۳ نفر، نمایندگان محترمی كه با كلیات این طرح موافقند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
آقای كوهكن پیشنهاد جایگزینى داده اند  ، برای رأی گیری قرائت كنید.
منشی انگجی. آقای كوهكن پیشنهاد جایگزینى داده اند   كه قرائت می كنم.
ماده واحده. كلیة مصوبات راجع به آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است. قابل ذكر است آن دسته از مصوباتی كه برای احدی از آحاد مردم ایجاد حق و تكلیف نماید از شمول ماده واحده خارج می باشد. این حكم در مورد این ماده واحده نیز مجرا خواهد بود.
علی موحدی ساوجی. مخالف با ذیل هستم.
رئیس. ایشان خودشان صحبت كرده اند، مخالف و موافق هم صحبت نكنند چون مشخص است.
علی موحدی ساوجی. صدر و ذیلش نقض كننده یكدیگر است، توضیح بدهید.
رئیس. وقتى داشتند با قبلی مخالفت می كردند این را هم توضیح دادند.
حضار ۱۸۴ نفر، نمایندگان محترمی كه با این پیشنهادی كه قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند.
 عده كمی برخاستند تصویب نشد. اصل طرح را مطرح بفرمایید.
منشی باهنر. طرح مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی
ماده واحده. كلیة مصوبات راجع به آیین نامهد اخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است این حكم در مورد این ماده واحده نیز مجرا خواهد بود.
رئیس. متشكر، تعد اد ۱۸۶ نفر، نمایندگان محترمی كه با این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند با اكثریت قاطع تصویب شد. متشكر.
از شورای محترم نگهبان هم تشكر می كنیم. با اینكه فقهای محترم شورای نگهبان در مجلس خبرگان شركت دارند اما حقوقدانان محترم همه شان آمده اند  از همه شان هم تشكر می كنیم منتها جواب این ماده واحده را هم زودتر آقایان شورای نگهبان به ما می دهند كه ما زود بتوانیم  تصمیم بگیریم.گفتار چهارم. ابلاغیه و متن قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی
 


شماره ۲۱۸۸-ق
تا ریخ ۷/۱۰/۱۳۷۲
پیوست دارد


با سمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی كه دو فوریت آن در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۲ تصویب شده بود، در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی عینأ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یك صد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


 


با سمه تعالی
قانون مستثنى بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی
مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی ماده واحده. كلیه مصوبات راجع به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است.
این حكم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ هفتم دی ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.


علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. در متن فوق عبارت طور جايگزين عبارت جور گرديد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما