آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۱۶
۵۷۰ بازدید
 
   

مبحث یازدهم. قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۹/۸/۱۳۸۱


گفتار اول . متن طرح


دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۰۷۰
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                           شماره چاپ سابقه ۰
تاریخ چاپ ۲/۱۱/۱۳۸۰                                                               شماره دفتر ثبت ۴۰۸


طرح
طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی
كمیسیون های ارجاعی: اصلی: قضائی و حقوقی
كمیسیون فرعی: فرهنگی


اداره كل قوانین
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نظر به وجود برخی مشكلات در خصوص حقوق خانواده از جمله نفقه زوجه، طلاق، حضانت كودكان و قیمومت آنان كه ناشی از گذشت زمان نسبتأ طولانی از تاریخ تصویب اولیه قانون مدنی ایران و بروز تحولات عدیده اجتماعی در این ایام می باشد، اصلاح پاره ای از مو اد قانون مذكور ضرورتی انكارناپذیر جلوه می نماید. بنابراین طرحی به شرح ذیل جهت طی مراحل قانونی برای تصویب تقدیم می گردد:
كولائی- ر اكعی- خلیلی- خانزادی- ناصری پور- فاطمه خاتمی- عدالت- مرادی- پیرمؤذن- انواری - اكبرزا ده- حضرتی- افقهی- توحیدی- شدید زاده - جعفری- اسماعیل زاده- كعبى- كیانوش راد- سعدایی جهرمی- امینى- علی رضا نوری- جلودارزاده - جلالی زاده- طباطبائی- محسنى- مختاری- نعیمی پور حقیقت جو- یوسفیان- عظیمی- سازگارنژاد- كهر ام- گرزین- سید نجیب حسینى- خیرآبا دی- دا دفر - موسوی خوئینى- قو امی- میدری- میثم سعیدی- رمضانیانپور- اسما عیلی- قشقائی- آقامیری- علی حسینى- لقمانیان- بهاروند- سلیم بهرامی- سید مهدوی- نظری- ها دی زا ده- حسنوند- شجاع پوریان- ذاكری- بت كلیا- نبى زاده- اطاعت- داود سلیمانی- شعردوست- پورنجاتی- كامبوزیا- شیرزاد- سید حسین مرعشی- اللهیا ری- سید امر ا... موسوی- باقر كرد- طالقانی- افخمی- علی حسنى- حسین امیری- انصا ری راد- محتشمی- بورقاتی- رضا زاده- مصوری منش- محمدرضا خانمی- كدیور و چند امضای دیگر.


طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۰۷. نفقه، عبارت است از همه نیازهای زن از قبیل مسكن و البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتى كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب  ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۱۰. در عده وفات زن حق نفقه دارد. این مبلغ از ماترك زوج در صورت رضایت وراث محاسبه می شود.
ماده ۳. ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب  ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۳. مرد هر وقت كه بخواهد همسرش را طلاق بدهد، باید به دادگاه مراجعه كند تا براساس قانون اقدام شود، مگر أنكه زوجین در مورد طلاق توافق داشته باشند.
ماده ۴. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب  ۱۹/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. نگاهداری پسر و دختر تا سن بلوغ در صورت عدم ازدواج مادر با مادر است.
ماده ۵. ماده۱۱۷۰ قانون مدنی مصوب  ۱۹/۱/۱۳۱۴


به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۰۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی كه حضانت با او است مبتلا به جنون یا هر بیماری مسری خطرناك یا لاعلاج گردد، حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۶. یك تبصره به شرح زیر به ماده۱۱۸۴  قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ الحاق می گردد:
تبصره. در صورت احراز عدم شایستگی و كبر سن ولی قهری، دادگاه قیمومت طفل را به مادر واگذار می كند.
ماده ۷. یك تبصره به شرح زیر به ماده۱۱۸۶  قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ الحاق می گردد:
تبصره. در صورت احراز عدم شایستگی و كبر سن ولی قهری، دادگاه قیمومت طفل را به مادر واگذار می كند.گفتار دوم .گزارش شور اول کمیسیون ها


دوره ششم- سال دوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۲۰۴
۱۳۸۱- ۱۳۸۰                                                                           شماره چاپ سابقه ۱۰۷۰
تاریخ چاپ ۲۸/۱/۱۳۸۱                                                               شماره دفتر ثبت ۴۰۸شور اول
شماره ۱۷۱/ ك ق
تاریخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۱
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۰۷۰ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور طراحان و كارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، نهایتأ در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قوامی


 


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب۱۷/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۰۷. نفقه، عبارت است از مسكن، غذا، البسه، اثاثیه منزل متناسب با وضعیت زن و هزینه های بهداشتى و درمانی متعارف و خادم در صورت عادت یا احتیاج.
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۱۰. در عده وفات، زن حق نفقه ندارد لكن پرداخت معادل آن از ماترك زوجه ۱ با رضایت وراث بلامانع است.
ماده ۳. ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   با وجود شرایط، همسر خود را طلاق دهد.
ماده ۴. ماده۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۶۹. حضانت و نگاهداری طفل تا سن بلوغ حق و تكلیف مشترك والدین است و مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعایت مصلحت كودك با تشخیص و تأیید دادگاه می باشد.
ماده ۵. ماده۱۱۷۰ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می گردد:


ماده ۰۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی كه حضانت با او است مبتلا به جنون یا بیماری مسری خطرناك یا لاعلاج  گردد یا با فرد دیگری ازدواج نماید، حضانت او ساقط می گردد.
شماره ۶۸/۱
تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۸۱
گزارش از كمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۱۰۷۰ كه به كمیسیون فرهنگی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود طی دو جلسه كمیته زنان، جوانان و خانواده و كمیسیون با حضور كارشناسان دستگاههای اجرایی ذی ربط مطرح و پس از بحث و بررسی، كلیات آن در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۱ كمیسیون به تصویب رسید- اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
نایب رئیس كمیسیون فرهنگی
ولی ا... شجاع پوریان


 

گفتار سوم .مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۵ مورخ  ۱۱/۳/۱۳۸۱
دوره ششم. اجلا سیه دوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱
جلسه ۲۲۴
۱۳. تصویب كلیات طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی
نایب رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی خالقی. دستور بعدی گزارش شور اول كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی. جناب آقای كاظمی مخبر محترم كمیسیون
بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ۱۰۷۰ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور طراحان و كارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتأ در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامی آنچه در موادی از قانون مدنی كه تعدادی از همكاران طرح اصلاح این مواد را داده اند  ، مربوط است به نفقه و حضانت و نگهداری اطفال، مبحث طلاق، پرداخت هزینه زندگی زوجه ای كه همسرش فوت كرده است در ایام عده و همچنین سقوط حضانت زوجه و خانمی كه نگهداری اطفال به عهده او واگذار شده است و شوهر اختیار می كند.
اجمالأ تحولات اجتماعی كه بی تأثیر در نظام خانوادگی نیست و باعث تغییر در شیوة زندگی و روش های زندگی شده است، موجب گردیده است كه برخی از مواد قانون مدنی كه مربوط به مسائل خانوادگی و روابط بین زن و شوهر است، تغییر كند و این تغییر اجتناب ناپذیر است، البته تغییر در چارچوب شرع انور و موازین فقهی خواهد بود.
مثلأ اگر در گذشته در بحث نفقه زوجه مسائل بهداشت و درمان خیلی جایگاهی نداشت و قابل توجه و مهم نبود، ولی امروزه بحث بهداشت و درمان یكی از مباحث مهمی است كه بخشی از هزینه های زندگی یك زوجه را تشكیل می دهد و در اصلاحیه این ماده از قانون مدنی این بحث مورد توجه قرار گرفته. یا در بحث حضانت و نگهداری اطفال، آنچه كه در حال حاضر در ماده۱۱۶۹ قانون مدنی آمده است این است كه  پسر فقط تا دو سالگی پیش مادر است و دختر تا سن هفت سالگی إ، در این اصلاحیه آمده است كه چه فرزند پسر و چه فرزند دختر تا سن هفت سالگی پیش مادر باشند و بعد از آن هم به تشخیص دادگاه عمل بشود. در بحث نفقه، زوجه ای كه همسر او در ایام عده فوت می كند، آنچه كه در قانون مدنی آمده است این است كه  پرداخت نفقه از زمان فوت همسر قطعى می شود، اما بخصوص این مسأله از دیدگاه فقهی هم قابل توجه و دیدگاههای مختلفی است و یكی از نظرات این است كه در ایام عدة وفات با رضایت وراث از ماترك متوفی هزینه زندگی زوجه پرداخت بشود.
در مبحث طلاق هم آنچه كه در قانون مدنی آمده است این است كه  مرد هر موقع بخواهد می تواند   همسر خود را طلاق بدهد، یك اصلاحیه آمده است كه  مرد در صورت احراز شرایط می تواند   همسر خود را طلاق در ماده۱۱۷۰ كه باز هم اصلاح شده این است كه  اگر زنی كه حضانت اطفال به عهده او واگذار شده ازدواج كند، اطفال از او گرفته می شود و به پدر سپرده می شود، با توجه به نقشی كه مادر در تربیت اطفال دارد، اصلاحیه آمده است كه  زن می تواند   بعد از اختیار كردن شوهر باز هم اطفال خودش را تا سن هفت سالگی و بعضأ تا سن بلوغ اگر آن شاه الله تصویب بشود حفاظت و نگهداری كند.
در هر صورت آنچه كه در این۵ ،۶ ماده قانون مدنی آمده است و تغییراتی كه با نظر كمیسیون انجام  شده در جهت حفاظت و حمایت بیشتر از حقوق زن ها و حقوق خانم ها است و امیدواریم كه همكاران محترم به این مصوبه ۲ و به كلیات این مصوبه  رأی مثبت بدهند، آن شاه اللة در شور دوم نیاز به تغییراتی در بعضی از مواد است كه آن شاه اللة انجام  خواهد شد. والسلام
نایب رئیس. مخالفی ثبت نام نكرده است، موافق هم طبعأ صحبت نمی كنند، دولت هم نظری ندارد. حضار ۱۹۴ نفر، كلیات طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به رأی گذاشته می شود، موافقین با كلیات این طرح قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.


 


گفتار چهارم .پیشنهادات
دوره ششم- سال سوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۲۸۳
۱۳۸۲- ۱۳۸۱                                                                     شماره چاپ سابقه ۱۰۷۰-۱۲۰۴
تاریخ چاپ ۲۰/۳/۱۳۸۱                                                         شماره دفتر ثبت ۴۰۸


پیشنهادها
پیشنهادهای واصله در مورد طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی


اداره كل قوانین
با سمه تعا لی
پیشنهادهای و اصله در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی
۱. ماده۲ طرح در ارتباط با ماده۱۱۱۰  قانون مدنی به صورت زیر اصلاح شود:
  در عده وفات، هزینه زندگی زن، تا تقسیم ارث، از ثلث ماترك زوج تأمین می شود.
۲. ماده۳ طرح در خصوص ماده۱۱۳۳ قانون مدنی به صورت زیر اصلاح شود:
                 هریك از زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق كنند.
۳. ماده۴ طرح در ارتباط با ماده۱۱۶۹ كه موضوعش حضانت طفل است، به خاطر قانونی كه اخیرا در ارتباط با حضانت به تصویب رسید، موضوعیت ندارد و حذف شود.
۴. ماده۵ طرح در ارتباط با ماده۱۱۷۰  قانون مدنی، چنانچه عبارت  یا با فرد دیگری ازدواج نماید، قید شود، بهتر است اصولأ از طرح حذف شود، چون هدف طراحان، قید این مساله بوده، وگرنه قانون فعلی در این خصوص، ایرادی ندارد.


فاطمه راكعی . اكرم مصوری منشگفتار پنجم .گزارش شور دوم کمیسیون ها
دوره ششم- سال سوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۲۸۳
۱۳۸۲- ۱۳۸۱                                                                     شماره چاپ سابقه ۱۰۷۰-۱۲۰۴-۱۲۸۳
تاریخ چاپ ۱۹/۵/۱۳۸۱                                                                شماره دفتر ثبت ۴۰۸شور دوم


شماره ۱۷۱/ ك ق
تا ریخ ۱۵/۵/ ۱۳۸۱
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۲۰۴ كه۳ جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور طراحان و كارشناسان مربوطه و پیشنهاد دهندگان مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قو امی


 اداره كل قوانین


با سمه تعالی
طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۰۷. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتى و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۱۰. در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم الارث اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد.
ماده ۳. ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند با وجود شرایط، همسر خود را طلاق دهد.
تبصره. زن نیز می تواند   با رعایت شرایط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
شماره ۷۲/۲
تاریخ ۳/۲۰/ ۱۳۸۱
گزارش از كمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره چاپ ۱۲۰۴ كه۴ به كمیسیون فرهنگی به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۱ كمیسیون با حضور كارشناسان دستگاههای اجرایی ۵ ذی ربط مطرح و پس از بحث و بررسی، ماده۱ طرح عینأ تصویب شد، ماده۴ طرح حذف گردید و مواد ۲ ،۳ و۵ طرح به شرح ذیل اصلاح گردید.
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون فرهنگی
احمد پور نجاتی


 


اصلاحات كمیسیون
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده ۱۱۱۰. در عده وفات هزینه زندگی زن تا تقسیم ارث از ثلث ماترك زوج تأمین می گردد.
ماده ۳. ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۳. هریك از زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نمایند.
ماده ۵. ماده۱۱۷۰ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۰۱۱۷۰ اگر مادر در مدتی كه حضانت با او است مبتلا به جنون یا بیماری مسری خطرناك گردد یا با فرد دیگری ازدواج نماید، حضانت او ساقط می گردد.گفتار ششم .مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۵۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱
دوره ششم۰ اجلاسیه سوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه سوم شهریور ماه ۱۳۸۱
جلسه ۲۴۳
۸. تصویب طرح  یك فوریتی ۶ اصلاح  موادی از قانون مدنی
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی جبار زاده. دستور بعدی گزارش شور دوم كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی است، از طرف كمیسیون آقای عابدی بفرمایید.
غلامعلی عابدی نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ۱۲۰۴ ۷ كه جهت رسیدگی شور دوم به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور طراحان و كارشناسان مربوطه و پیشنهاد دهندگان مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی.
سید ناصر قوامی


 ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ را، اصلاح می كند ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مطلب هزینه های درمانی و بهداشتى خانم ها را كه الحاق نشده بود، طراحان این مطلب را هم به آن اضافه كردند. به این منظور نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتى و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. كلیه این موارد به استثناء هزینه های درمانی و بهداشتى در ماده۱۱۰۷ قانون مدنی ملحوظ است، این مطلب هم با توجه به اینكه واقعأ این روزها هزینه های درمانی و بهداشتى سرسام آور است برای رعایت حال خانم ها طراحان این مطلب را هم الحاق كردند كه كمیسیون این را به تصویب رساند  .
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ به شرح زیر اصلاح می گردد: در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه درصورت نیاز از سهم الارث اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد. خوب، مستحضر هستید كه مطابق شرع زوجه در ایام عده وفات، مستحق نفقه نیست، ولی اگر زوجه ای بعد از فوت شوهر معسر بود و چیزی برای جبران هزینه های زندگی نداشت طراحان این مطلب را مطرح كردند و كمیسیون هم هزینه عده زمان وفات را به عهده اقارب واجب النفقه گذاشتند.


ماده ۳. ماده۱۱۳۳ به شرح زیر اصلاح می گردد: مرد می تواند   با شرایط، همسر خود را طلاق دهد. تبصره. زن نیز می تواند   با رعایت شرایط مقرر در قانون از دادگاهها تقاضای طلاق نماید.
منشی جبارزاده. خیلی ممنون. با توجه به اینكه طرح در مرحله شور دوم است، پیشنهادی هم تا كنون به ما واصل نشده، لذا با اجازه ریاست محترم مواد طرح را جهت رأی نمایندگان محترم قرائت می كنم:
طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۱۰۷ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتى و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
رئیس. حضار ۱۹۹ نفر، موافقین با متن قرائت شده قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
منشی جبارزاده . ما ده ۵۲ - ما ده ۱۱۱۰ قانون
مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
 ماده ۱۱۱۰. در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه درصورت نیاز از سهم الارث اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد.
رئیس. حضار ۱۹۹ نفر، متن قرائت شده به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
منشی جبارز اده. ما د ۵۳ - ما د ۵۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
 ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   با وجود شرایط، همسر خود را طلاق دهد.
تبصره. زن نیز می تواند   با رعایت شرایط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
خیلی متشكر.
رئیس. حضار ۱۹۷ نفر، متن قرائت شده به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
توجه دارید ضمن اینكه تصویب شده بود و به اداره قوانین و هیات رئیسه داده شده بود، اما به درخواست خانم های مجلس، در اولویت قرار دادیم به مناسبت هفته ای كه در پیش است، تولد حضرت زهرا، هفته خانم ها، این هم تصویب شد. حالا نمی دانم یك شوخی هم بكنم یا شوخی نكنم، دو ماده مهم داشتیم كه یكی از آنها این بود كه ابتدا نوشته بود خادم و كلفت هم بگیرد. خودمان كلفتشان هستیم كم است، كلفت هم برایشان بگیریم این یكی، اما آن یكی كه به نفع مردان شد كه هر وقت خواستند طلاق بگیرند، بروند و طلاق بگیرند! ما را هم طلاق بدهند!گفتار هفتم .نظر شورای نگهبان
۱۵۳۸/۳۱/۸۱
۲۸/۶/۸۱
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۳۱۰- ق مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ و پیرو نامه شما ره ۱۴۸۹/۳۰/۸۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۱:

طرح  ۸ اصلاح  موادی از قانون مدنی
مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ شورای نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد.
۱. چون مطابق موازین شرعی نمی توان نفقه را از سهم الارث اقارب بدون رضایت آنان برداشت بلكه آنان می توانند نفقه را از غیر سهم الارث بپردازند بنابراین حكم به تأمین نفقه از سهم الارث اقارب موضوع ماده ۲ خلاف شرع تشخیص داده شد. لكن اگر اقارب مذكور از پرداخت نفقه خودداری ۹ كنند زوجه متوفی می تو اند به دادگاه ذی صلاح مراجعه نماید.
۲. كلمه شرایط در ماده ۳ مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳. در تبصره ماده ۳ اگر مقصود از عبارت شرایط مقرر در قانون همان شرایطی است كه در قانون مدنی مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ آمده است، نیازی به ذكر نیست و اگر غیر از آن است معلوم شود تا اظهار نظر گردد.
دبیر شورای نگهبان
احمدجنتى


 


گفتار هشتم .گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی برای تامین نظر شورای نگهبان


دوره ششم- سال سوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۵۱۷
۱۳۸۲- ۱۳۸۱                                                               شماره چاپ سابقه ۱۰۷۰-۱۲۰۴-۱۲۸۳-۱۳۶۴
                تاریخ چاپ ۹/۸/۱۳۸۱                                                  شماره دفتر ثبت ۴۰۸


شماره ۱۷۱/ ك ق
تا ریخ ۸/۷/ ۱۳۸۱
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۱۰ اصلاح مو ادی از قانون مدنی كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد با حضور نمایندگان محترم آن شورا و پیشنهاد دهندگان مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتأ در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۱ با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قو امی
(اصلاحات كمیسیون داخل كادر مشخص شده است.)


 


اداره كل قوانین
باسمه تعالی


طرح  اصلاح  موادی از قانون مدنی


ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۰۷. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتى و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۱۰. در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت نیاز از سهم الارث اقاربی كه پرد اخت نفقه به عهده آنان است تأمین خواهد شد.
ماده ۱۱۱۰ به شرج زیر اصلاح  گردید:
ماده ۱۱۱۰. در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است در صورت عدم پرد اخت تأمین مى گردد.
ماده ۳. ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴  به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   با وجود شرایط، همسر خود را طلاق دهد.
تبصره. زن نیز می تواند   با رعایت شرایط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ماده ۱۱۳۳ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردید:
ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره. زن نیز می تواند   با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹  ،۱۱۲۹ و۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.


 


گفتار نهم .مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی برای تامین نظر شورای نگهبان


مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۲ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱
دوره ششم۰ اجلاسیه سوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه نوزدهم آبان ماه ۱۳۸۱
جلسه ۲۶۳
۷. تصویب اصلاحات كمیسیون در خصوص طرح  ا اصلاح  موادی از قانون مدنی
(جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان)


رئیس. دستور را مطرح بفرمایید.
منشی جبا رزاده. بسم اللة الرحمن الرحیم
اولین دستور گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ۲ اصلاح موادی از قانون مدنی اعاده شده از شورای محترم نگهبان است. آقای كاظمی مخبر محترم كمیسیون قضائی بفرمایید.
محمد كاظمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی.
 بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ۳ اصلاح موادی از قانون مدنی كه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد با حضور نمایندگان محترم آن شورا و پیشنهاد دهندگان مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتأ در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۱ با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم
شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید ناصر قوامیآنچه كه توسط مجلس به تصویب رسیده و شورای محترم نگهبان ایراد گرفته است، مربوط به مواد۱۱۱۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی است. در ماده۱۱۱۰ ما تصویب كردیم كه  در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه از سهم الارث اقارب متوفی پرداخت خواهد شد. شورای محترم نگهبان ایرادی كه به این ماده آورده این است كه پرداخت نفقه از سهم الارث اقارب بدون رضایت آنها خلاف ش!- است و اگر این افراد پرداخت نفقه به عهده شان باشد، می توان از اموال خودشان و یا با رضایت خودشان از سهم الارث پرداخت نمود. در جهت تأیید و رفع ایراد شورای محترم نگهبان آنچه كه در كمیسیون قضائی تصویب شده این است كه  در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمین می گردد كه با این اصلاحیه، نظر شورای نگهبان تأمین شد.
اصلاحیه بعدی مربوط به ماده۱۱۳۳ قانون مدنی است، در گذشته و آنچه كه الان در این ماده آمده است این است كه  مرد هر وقت بخواهد می تواند   زن خود را طلاق دهد اصلاحی كه در كمیسیون قضائی انجام  شد و مجلس محترم هم رأی داد این بود كه  مرد با وجود شرایط می تواند   همسر خود را طلاق دهد و زن هم با رعایت شرایط مقرر در قانون می تواند   از دادگاه تقاضای طلاق كند. شورای محترم نگهبان ایرادی كه به این ماده و تبصره آن آورده این است كه كلمه شرایط كه در ماده۱۱۳۳ آمده مبهم است پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و همچنین در تبصره در آنجا كه مربوط به تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه است، آورده است كه اگر مقصود از عبارت شرایط مقرر در قانون همان شرایطی است كه در قانون مدنی آمده است نیازی به ذكر نیست.
ما در جهت شفاف سازی موضوع موادی را كه به استناد آن مواد زن می تواند   به دادگاه مراجعه كند و تقاضای طلاق كند در این تبصره آورده ایم، گفته ایم كه  زن نیز می تواند   با وجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹ ،۱۱۲۹ و۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید! كه این موارد مربوط است به عسر و حرج زن، پرداخت نكردن نفقه و شروط ضمن عقدی كه معمولأ در سندهای ازدواج است، ما این مواد را بالصراحه در این تبصره آوردیم تا آن شاه اللة نظر شورا هم تأمین بشود. از همكاران محترم انتظار داریم كه به این دو مصوبه آن شاه اللة رأی مثبت بد هند.
 والسلام
مزروعی. مخالف هستم.
منشی جبارزاده. خیلی متشكر، آقای مزروعی با اصلاحیه اول مخالفید یا دوم؟
مزروعی- اصلاحیه ا ول در مورد مخارج زندگی است، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی.
بسم الله الرحمن الرحیم
با دفاعی كه حاج آقا از خانم ها كردند من هم با این اصلاحیه مخالفت كنم به دلیل اینكه فكر می كنم یك ابهام در آن نهفته است و امیدوارم مخبر كمیسیون توضیح بدهد. به نظر من این اصلاحیه هیچ مشكلی را حل نكرده به اضافه اینكه یك ابهام ایجاد كرده. ببینید  در ماده ای كه قبلأ تصویب شده گفته ایم  در صورت نیاز از سهم الارث اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان استه در این ماده ای كه الان جایگزین می شود نوشته ایم  از اموال اقاربی كه پرد اخت نفقه به عهده آنان استه. به نظر من این كاملأ جای ابهام دارد، سهم الارث كاملأ مشخص است و خانم ها به راحتى می تواتند از آن سهم الارث نفقه خودشان را مطالبه كنند، ولی اموالی كه اینجا گفته می شود این اموال آیا متعلق به افرادی است كه بایستى نفقه بدهند یا جزء سهم الارث است؟ چون اگر از اموال خود آن افراد باشد دلیلی ندارد كه برای این كار بیایند و نفقه بدهند، بنابراین من تقاضا می كنم حالا این توضیح داده بشود. به نظر من كلمه  اموال! كه جای   سهم الارثه قرار داده شده كاملأ ابهام دارد و طبیعتأ آن افراد هیچ اجباری برای پرداخت از اموالشان به عنوان نفقه نخواهند داشت چون اموال شخصی خودشان است، در ملكیت آنها است و به نظر من اینجا با این اصلاحی كه صورت گرفته در واقع بحث اصلی كه تأمین نفقه زنان بوده، دارد فراموش می شود. بنابراین من با این اصلاحیه به این شكل مخالفم مگر اینكه توضیحات كافی داده بشود.
منشی جبارزاده. آقای یثربی موافق هستند، بفرمایید.
سید علی محمد یگربی. بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیكم، همان طوری كه برادر عزیزمان آقای مزروعی گفتند برای ایشان یك قدری ابهام د ارد كه بنده با اجازه آقای كاظمی توضیح می دهم.
عرض كنم كه اشكال شورای نگهبان این نبوده است كه اقارب مخارج زوجه متوفی را نپردازند. ما یك نفقه زوجه و یك نفقه اقارب داریم. نفقه اقارب یك شرایطی دارد، نادار بودن منفق علیه، دارا بودن منفق. شورای نگهبان گفته است كه اقارب ملزم نیستند كه حتمأ از سهم الارث بپردازند. در صورتی كه این برعهده شان باشد می توانند از سهم الارث بپردازند، می توانند از اموال ۱۱ دیگرشان بپردازند. كسی كه می خواهد یك مخارجی به یك كسی بدهد، ما نبایستى او را ملزم كنیم كه حتمأ از این سهم الارث بدهد مخالف پرداخت نفقه منفق دارا به منفق علیه نادار نیستند.
این یك قدری اشكال شورای نگهبان درست تقریر نشده. پس از این جهت مخالفتى هم با نظر آقای مزروعی مبنى بر پرد اخت نفقه با شرایط آن ندارد منتها شورای نگهبان گفته است الزام نیست حتمأ از همان مال سهم الارث بپردازد، از مال دیگرش بپردازد، آن را ما می خواهیم موظف بكنیم به آن وظیفه ای كه در قبال زوجه متوفی دارد اقدام و قیام بكند، متشكریم.
منشی جبارزاده. خیلی متشكر، آقای مزروعی نسبت به توضیحاتی كه داده شد قانع شدند. اصلاحات جهت رأی مجلس محترم قرائت می شود. ماده۱۱۱۰ به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۱۱۱۰. در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است در صورت عدم پرداخت  تأمین می گرد د.
رئیس. حضار ۲۰۴ نفر، موافقین قیام بفرمایید.
 اكثر برخاستند تصویب شد.
منشی جبارزاده. اصلاحیه بعدی در ماده۱۱۳۳ و تبصره آن است كه به شرح زیر انجام  گرفته است: ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره. زن نیز می تواند   با وجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹ ،۱۱۲۹ و۱۱۳۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
رئیس. حضار ۲۰۵ نفر، متن قرائت شده به رأی گذاشته می شود موافقین قیام بفرمایند. اكثر برخاستند تصویب شد.


 

گفتار دهم . ابلاغیه و متن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
۱۸۱۶۲
۱۰/۹/۱۳۸۱
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح موادی از قانون مدنی كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

 مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


باسمه تعالی
قانون اصلاح  موادی از قانون مدنی
ماده ۱. ماده۱۱۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۰۷. نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتى و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۲. ماده۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۱۰. در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تأمین می گر د د.
ماده ۳. ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۳۳. مرد می تواند   با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره. زن نیز می تواند   با وجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹ ،۱۱۲۹ و۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 مهدی كروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. عبارت زوج صحيح است.
2. به جاي عبارت مصوبه كه منظور مصوبه كميسيون مذكور است، عبارت طرح يا تصميم كميسيون صحيح به نظر مي رسد.
3. شماره ترتيب چاپ 1204 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح . به نظر مي رسد گزارش شور دوم بايد با مضموني به شرح زير تهيه شود:
لايحه يا طرح... به شماره ترتيب چاپ... كه در جلسه علنى مورخ ... مجلس شوراي اسلامي در مورد شور اول آن تصميم گيري شده و با شماره ترتيب چاپ... براي بررسي شور دوم به اين كميسيون ارجاع گرديده، در جلسه مورخ... الي آخر.
4. شماره ترتيب چاپ 12041 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح .
5. به نظر مي رسد ذكر نام دستگاههاي اجرايي در گزارش كميسيون مي تواند مفيد فايده باشد.
6. چون طرح مذكور به صورت دو شوري مورد بررسي قرار گرفته، لذا عبارت يك فوري صحيح نيست.
7. شماره ترتيب چاپ 1204 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است.
8. عبارت مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد نه طرح .
9. در متن فوق عبارت خودداري جايگزين عبارت خودداري گرديد.
10. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
11. در متن فوق عبارت اموال جايگزين عبارت اموال گرديد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما