آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۳۷۱
بازديد روز قبل: ۴۳۱
بازديد هفته: ۲۸۹۸
بازديد ماه: ۱۰۷۲۳
بازديد کل: ۶۱۹۹۶۰۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي حقوقي > ۱۳۸۷/۰۸/۱۲
۳۷۹ بازدید
 
   

ی


یائسه
 ( مدنى فقه) زنی كه سن او از شصت سال گذشته باشد و بعضى پنجاه سالگى را ماخذ قرار داده اند مگر در زنان قرشیه. چنین زنی عادت زنانگى نمیبیند.


یادداشت
نامه اى كه براى یادآوری و خاطر نشان كردن مطلبى براى شخصى نوشته شود.یاور
سرگرد شهربانی را گویند.


ید
(مدنى- فقه) تصرف در ما لى را ید گویند خواه تصرف قانونی باشد خواه غیر-
قا نو نی( ماده ۳۵ ق - م).

ید امانى
( مدنى فقه) تصرف در مال غیر بمنظور نگهدارى آن باذن مالك یا باذن نماینده مالك یا باذن قانون.
 
ید سابق
( مدنی- فقه )در موردى كه یك مال در دست غیر قا نونى چند نفر گردش میكند آن ید عدوانی كه زمان تحققش بزمان تصرف صاحب مال نزدیكتر باشد آن ید را ید سابق گویند و ید بعد را ید لاحق نامند. در مورد تصرفات قا نونی هم این اصطلاح با همین مشخصات بكار میرود.


ید شرعى
رك. ید عادیه


ید عادیه
(فقه)تصرف در مال غیر كه بدون اذن مالك و قانون بوده باشد مانند تصرف غاصبانه و تصرفى كه در حكم غصب است (ماده ۳۰۸ قانون مدنى ). در هـمین اصطلاح ید عدوان و ید عدوا نی را نیز بكار میبرند اصطلاح مقابل اصطلاح بالا را (ید شرعى  و ید قانونی) نامند چنانكه در اصطلاحات جدید ید عدوانی را ( ید غیرقانونی) هم میگویند.ید عدوان
رك. ید عادیه ۶۱۸۳-  ید عدوا نى  رك . ید عادیه


ید غیرقانونى
رك. ید عادیه


ید قانونى
رك. ید عادیه


ید لاحق
رك. ید سا بق


(قاعده) ید
(مدنى- فقه) تصرف بعنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگراینكه خلافش ثابت شود.این معنى را در فقه (قاعده ید) گویند. كسی كه متصرف است تصرف او بعنوان مالكیت شناخته میشود...( ماده ۷۴۷ آئین دادرسى مدنی )  قاعده ید از امارات قا نونى نسبى است و  میتوان خلاف آنرا اثبات كرد.
مقررات ثبت املاك این قاعده را محدود میكند( ماده ۲۲ قانون ثبت ).


یرغو
(تاریخ حقوق )یا (یارغو) در تركى بمعنی تفتیش از جرم و گناه و مؤاخذه و بازپرسی است. بمعنی سرهنگ و چاوش و حكم و فرمان و فصل خصومت هم ضبط شده است.
در تاریخ- حقوق ما بمعنی بازرسی و تفتیش بكار رفته است حافظ گوید:
عاشق از قاضى نترسد می بیار
بلكه از یرغوى دیوان نیز هم


یسار
(فقه )عكس حالت اعسار راگویند (ان مع العسر یسرا).


یمین


Serment یعنی سوگند و قسم( رك. قسم- سوگند ) و در اصطلاحات ذیل بكار رفته است:

یمین استظهارى
مرادف قسم استظهارى است.( رك. قسم استظهاری)


یمین العقد  Serment poromissoire
سوگند براى اقدام یا ترك اقدام بكارى درآینده است. على الاصول قسم براى آینده است.
در مقابل قسم قضائى بكار مى رود.( رك. قسم قضائی )


یمین مدعى
رك. قسم مدعی


یمین مردوده
(فقه )هرگاه مدعى بینه نداشته باشد از مدعى علیه می خواهد كه قسم بر نادرستى دعوى یاد كند و خوانده هم میتواند قسم را به مدعی رد كند و از او بخواهد كه قسم بر صحت دعوى خود یاد كند قسم را در هر دو صورت بالا یمین مردوده گویند.


یوز باشى
رك. تا بین


یونسكو U.N.E.S.C.O
مؤسسه علمی و فرهنگى و تربیتى ملل متحد كه وظیفه دار ایجاد روابط فرهنگى بین المللى و حسن تفاهم بین ملتها و تقویت آن است.نام
پست الکترونيک
پيام شما