آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۰۸
۴۶۳ بازدید
 
   

مبحث چهاردهم .گفتار ششم .تصویب طرح یک فوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجیگفتار ششم . مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب طرح یک فوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۴۳ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۵
دوره هفتم. اجلاسیه سوم
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه دوم مهر ماه ۱۳۸۵
جلسه ۲۵۵
۷. تصویب طرح  یك فوریتی تعیین تكلیف تابعیت فرزند آن حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی
نایب رئیس. جناب آقای حاجی بابایی دستور اول جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی حاجی بابایی. اولین دستور گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یك فوریتى اصلاح بندهای۴ ،۵ و۶ ماده۹۷۶ قانون مدنی و الحاق یك تبصره به آن است. مخبر محترم كمیسیون قضائی و حقوقی برادر سلیمانی بفرمایید.
نایب رئیس.... جناب آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح بندهای۴ ،۵ و۶ ماده۹۷۶  قانون مدنی و الحاق یك تبصره به آن به شماره چاپ ۱۳۴۸ كه با قید یك فوریت به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد و با حضور كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتأ در جلسه مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. محمد حسین فرهنگی
 ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی  امنیت ملی و سیاست خارجی! تا این تاریخ واصل نگردیده است .
در رابطه با اصلاح بندهای۴ ،۵ و۶  ماده۹۷۶ قانون مدنی كلأ عنوان طرح به طرح تعیین تكلیف... جناب آقای باهنر! كسی گوش نمی دهد كه من صحبت كنم؟ عنوان طرح به طرح تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی تبدیل شد. یعنى اینكه...  چه كسی گوش می دهد؟ برای چه بحث می كنم؟ زنانی  از ایران با توجه به شرایط انقلاب با مردان خارجی ازدواج كرده اند و از این ازدواج فرزندانی حاصل شده و این فرزندان... همهمه نمایندگان آقای باهنر! بگوی ید گوش كنند، كسی گوش نمی دهد. از همكاران عزیزم خواهش می كنم این بحث مهمی است ما حدود۱۲۰ هزار نفر را می خواهیم وارد تابعیت ایران كنیم لااقل گوش بدهید من بحث كنم، اگر گوش نمی دهید من بروم بنشینم و حرف نزنم.
نایب رئیس. آقای سلیمانی شما چند لحظه تحمل بفرمایید!... بفرمایید.
سلیمانی. همكاران عزیزم عنایت بفرمایند در طرح تعیین تكلیف تابعیت فرزند آن حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این طرح كه یك فوریت آن هم تصویب شده بعد از تصویب كلیات آن شاه اللة وارد شور دوم در همین مجلس خواهیم شد اگر زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج كردند و تا تاریخ تصویب این قانون ویك سال بعد از تصویب این قانون فرزندانی از این ازدواج حاصل شده و یا می شود این فرزندان به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند یعنى اعطای تابعیت ایران بشوند، به شرط اینكه سابقه كیفری مؤثر یا سابقه امنیتى نداشته باشند.
بنابراین تا تصویب این طرح فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افاغنه و یا سایر ملیت هایی كه بنا به ضرورت جنگ و انقلاب وارد این مملكت شده اند   و ازدواج كرده اند روشن خواهد شد و نیاز به طی تشریفاتی كه الان در قانون مدنی برای اعطای تابعیت هست، نیست. علت اساسی این طرح این است، نه اینكه الان ما قانون نداشته باشیم یا قانون ما سكوت یا اجمال داشته باشد. تشریفاتی دارد كه طی آن تشریفات و انجام  آن تشریفات مانعیت اعطای تابعیت است. این طرح اعطای تابعیت را تسهیل می كند و اجازه می دهد افراد حاصل از این ازدواج با رعایت شرایط مذكور در این ماده و تبصره آن به تابعیت ایرانی پذیرفته بشوند.
بعد گفته شده كه  وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه اقامت ازدواج موضوع ماده۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می كند. بنابراین مأمور اجرای این قانون هم وزارت كشور می شود، احراز ولادت می كند، اجازه ماده ۱۰۶۰  قانون مدنی می دهد، ماده۱۰۶۰ قانون مدنی یعنى اینكه زن ایرانی اگر بخواهد با تبعه خارجی ازدواج كند باید از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه بگیرد تا آن ازدواج رسمیت داشته باشد والا حق ازدواج با تبعه خارجی ندارد و اگر ازدواج كرد ازدواج مورد پذیرش و مورد حمایت و مورد صیانت نظام نیست. شرط حمایت و صیانت و رسمیت اعطای اجازه به زن ایرانی برای ازدواج با تابعیت خارجی است.
حالا می خواهیم آنهایی كه ازدواج كرده اند و این شرایط را رعایت نكرده اند تنفیذ كنیم، بیاییم بگوییم آقا آنهایی كه انجام  داده اید قبول كردیم، به رسمیت می شناسیم، بچه های حاصل از ازدواج را به رسمیت می شناسیم، با تقاضا و با شرایط مقرر این قانون بعد از رسیدن به سن۱۸ سال اگر دوست دارند ایرانی بشوند به آنها تابعیت ایرانی می دهیم و برای بعد از این تاریخ هم و در تبصره۲ كه در حقیقت تعارضی با ماده۹۷۹ از نظر اقامت بوده، در مقام حل بوده، گفته اگر كسی از این تاریخ به بعد هم می خواهد با زن ایرانی ازدواج كند الزام دارد ماده۱۰۶۰ را رعایت كند، حتمأ اجازه بگیرد، حتمأ بعد از اینكه به سن۱۸ سال رسید یعنى بالغى شرعی و قانونی شد و بعد توانست خودش را اداره كند و اهلیت استیفاء پیدا كرد آن موقع با موافقت ماده۹۷۹ یعنى آن پنج سال اقامت ضرورت ندارد او بیاید تقاضای تابعیت كند و ازدواج او هم رسمی شده باشد و به ثبت هم رسیده باشد برای این تاریخ به بعد.
یعنى در حقیقت در دو مرحله این طرح دارد حرف می زند، یكی از ازدواج هایی كه از تاریخ قبل از انقلاب تا الان انجام  گرفته و رعایت مقررات قانونی در ثبت و اجازه آن نبوده بچه ای حاصل شده آن بچه گرفتار است الان می خواهیم از تاریخ تصویب این ظرف یك سال تعیین تكلیف كنیم و بعد نسبت به ازدواج هایی كه از این تاریخ به بعد می خواهد انجام  بگیرد و بچه هایی كه از آنها حاصل می شوند الزاماتی را مقرر می كند آن الزامات باید رعایت بشود تا اینكه بچه های حاصل از آن ازدواج ها بتوانند به عنوان ایرانی تقاضای تابعیت ایرانی بكنند.
اگر دوستان و عزیزان  محبت كنند به شور اول رأی بدهند با توجه به اینكه فوریت طرح قبلأ تصویب شده باید وارد شور دوم بشویم، خواهش می كنم كه دوستان لطف كنند و با رأی بالایی به كلیات آن رأی بدهند كه اگر ایرادات و پیشنهاداتی داشتند به عنوان شور دومی بلافاصله شروع می شود نظرات خدمت شما عرض می شود و آن شاه اللة رفع ایرادات ان هم به عمل خواهد آمد.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب رئیس. اولین مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی محمد صادقی. اولین مخالف آقای كامران هستند، بفرمایید.
حسن كامران دستجردی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
خدمت شما در رابطه با افاغنه... بله، حاج  خانم فیاض بخش می خواهید وقتم را به شما بدهم؟
یك بحثی كه راجع به افاغنه است به قول خانم فیاض بخش می فرمایند تابعیت من هم عقیده شما هستم، منتها این واقعأ اگر رأی بیاورد اشكال ندارد آن را كمیسیون اصلاح كند.
در ایران بعضی از افاغنه زن گرفته اند   و در همه شهرها هم این هست و دارای اولاد شده اند  . حالا اینها را می خواهید چكار كنید؟ حالا یك وقتى است كه او می خواهد بیاید در ایران كار بكند و قاچاقی هم می آید، خلاف هم می آید خوب، جلو آن را بگیرد. این همه امكانات دست وزارت كشور، دست مبادی قانونی ذی ربط است، ولی ما آثاری هم ندیدیم، فقط همه آن مصاحبه است در این تاریخ ما اینها را بیرون می كنیم و می روند و بعد هم می بینیم  كالاول یعنى شما دیده اید در واحدهای تولیدی و در جاهای دیگر... منتها این بحث مربوط به آنهایی است كه در ایران زن گرفته اند  . یعنى شما آمده اید با اختیار در مراسم، در عقدشان، در عروسی شان شركت كرده اید، به هرحال در محله به آنها كار داده اید و اینها مسلمان هم  هستند و گاهی هم مثلأ می خواهد ثبت نام كند با مشكل مواجه می شود.
یاد كنم از حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه معززمان كه یك روز افتتاح حوزه در اصفهان برای خارجی ها بود. ایشان حرف به حقی فرمودند، گفتند حالا اگر یك نفری كه در این اصفهان برادر ما است و در حوزه درس می خواند   و بچه هم دارد و اینجا هم ازدواج كرده خوب، چه گناهی دارد؟ به هرحال مگر می شود ما اینها را... یعنى در شهری كه زندگی می كنیم و می گوییم  كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته ما دو نگاه داشته باشیم. این است حالا شما اسم را می خواهید تابعیت بگذارید یا این تابعیت را بردارید تا مشكل قانونی اینها حل بشود.
این است كه من به این دلیل اینجا موافق هستم
كه این كار انجام  بشود البته به عنوان تابعیت...  نایب رئیس- جناب آقای كامران شما مخالفید یا موافق؟ عرض من بر این است كه در تابعیت مخالف نیستم... نایب رئیس- شما از نوبت مخالفین استفاده كردید حالا بالاخره مخالفید یا موافق؟  بنده موافق هستم كه كار اینها حل شود... حالا اگر مخالف هم اعلام كردند بنده در واقع... نایب رئیس- شما آقای كامران معمولأ دقیق تر صحبت می كردید نه، شاید هم من انجا اشتباهی نوشته باشم، نمی دانم ولی عرض من این است كه اینها باید سرو سامان بگیرند.
نایب رئیس. بسیار خوب، آقای محمد صادقی اگر مخالفی وجود دارد اعلام بفرمایید.
منشی محمد صادقی. آقای كامران البته به امضای خودشان اینجا نوشته اند  .
كامران دستجردی. حالا شاید اشتباه شده باشد. منظور من این است كه وضع اینها روشن بشود.
نایب رئیس. یك نوبت موافق را پای شما حساب می كنیم.
كامران دستجردی. اشكالی ندارد.
نایب رئیس. اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید.
منشی محمدصادقی. آقای اختری مخالف هستند.
نایب رئیس. آقای اختری بفرمایید.
عباسعلی اختری. بسم اللة الرحمن الرحیم
همكاران گرامی، برادران و خواهران محترم عنایت بفرمایند ما برای حل مشكل كسانی كه از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده اند  یك مشكل گسترده دیگری را فراهم نكنیم. عنایت داشته باشید كه افرادی از منطقه شرق كشور ما با اهداف سیاسی و اهداف غیرمنقحى اقدام می كنند و فرزندان زیادی را در این كشور به وجود می آورند.
توجه داشته باشیم كه تابعیت دادن به كسانی كه هیچگونه اشرافی بر خطشان، بر فكرشان، بر عقایدشان و بر رفتار و ارتباطشان با خارج از كشور نداریم چه پیامدهایی خواهد داشت بدون تردید فرزندان تحت تأثیر افكار و عقاید پدران قرار می گیرند، گرچه مسلمان هستند ولكن در خیلی از چیزها مبانی حكومتى و مبانی عقیدتی ما را قبول ندارند اینها موجب می شود ما به قشر زیادی از افراد جامعه تابعیت بدهیم با اینكه خیلی از مبانی حكومتى ما را قبول ندارند.
خوب، این مسأله را كشورهای دیگر هم دارند چه ضرورتی دارد كه ما تابعیت بدهیم و بعد بر اثر تابعیت یك سری از لوازم آن را هم تحمل كنیم؟ نمایندگان محترم عنایت بفرمایید ما كه نمی توانیم همه مسایل را از تریبون مجلس بیان كنیم، اما به واقعیت ها توجه داشته باشیم.
نكته دیگری كه من می خواهم عرض كنم این است شما
به جای تابعیت بیای ید به اینها مجوز اقامت بدهید. مگر بسیاری از كشورهای اروپایی در رابطه با مردم ایران و افرادی كه از اینجا می روند همینطور رفتار نمی كنند؟ شما با تصویب این قانون به كسانی تابعیت می دهید كه نمی دانید چه می كنند و چه حركت های سیاسی انجام  می دهند. گاهی در موقع مخالفت با كلیات حتمأ مخبر محترم كمیسیون می فرمایند طبق معمول كه شما به كلیات رأی بدهید جزئیات در شور دوم ملحوظ می شود، پیشنهاد آن مطرح می شود. با توجه به اینكه این طرح یك فوریتى است بعد از تصویب كلیات بلافاصله باید به جزئیات هم عزیزان  رأی بدهند و من فكر نمی كنم رأی دادن به چنین طرحی و تصویب تابعیت برای افرادی كه در این ماده واحده نام برده شده به صلاح كشور و به صلاح نظام اسلامی و جامعه باشد. نباید برای رفع یك مشكل۱۰ مشكل دیگر بعد از آن طبق قانون برای خودمان درست كنیم.
بنابراین من با كلیات این طرح مخالف هستم و از محضر محترم نمایندگان عزیز تقاضا می كنم عنایت كنند و با یك آینده نگری و دوراندیشی این طرح را مورد تصویب قرار ندهند. والسلام علیكم و رحمه الله نایب رئیس. مو افق را دعوت بفرمایید.
منشی محمد صادقی. موافق آقای ندیمی هستند.
ندیمی. آقای دهقان صحبت می كنند.
نایب رئیس. آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر. بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران عزیز به این موضوعی كه مطرح و بحث بسیار مهمی است عنایت كنند. تابعیت از موارد حاكمیتى كشور است و معمولأ نباید به قواعد مربوط به تابعیت دست زد مگر در موارد ضروری و بویژه تابعیت جمهوری اسلامی ایران هم یك تابعیت طلایی است و با همه این موارد و با لحاظ همه ظرایفی كه به ذهن دوستان می رسد كه حاج آقا اختری هم فرمودند آن ظرایف را اشاره كردند و ما كاملأ آن ظرایف را قبول داریم و دقت كرده ایم، با همه آن ظرایف ما به این طرح رسیدیم. شش ماه است كه در قالب یك طرح دیگری بود، در كمیسیون و در كمیته بحث كردیم. بعد از مدتی آن مطرح شد، بخاطر اینكه لایحه آمد، گفتیم لایحه را در دستور كار قرار می دهیم، لایحه استرداد شد دوباره طرح فوریتى نوشتیم، یعنى حداقل ما شش ماه روی این طرح كار كردیم. همه ظرایفی كه به ذهن دوستان برسد توسط كارشناسان محترم وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و نیروی انتظامی، تمام این ظرایف و مسائل و آن اشكالاتی  كه در ذهنشان است حتى نمی توانند دوستان بگویند همه اینها را در كمیته تخصصی بررسی كردیم و شما اگر دقت كنید این طرح یك نوسانات زیادی هم داشته، یعنى از یك موضوعی كه بالاخره تابعیت ذاتی را اعطاه می كرد به تابعیت اكتسابی رسیده و با توجه به این، الان این طرح در دستور كار آمده و یك كار پخته همه جانبه روی آن انجام  شده، این مقدمه بحث.
متن بحث این است كه به هر حال ما در این طرح دو مطلب داریم، یكی راجع به آینده كه قانون ما دارای اشكالاتی  است و بخاطر ابهاماتی كه در قانون ما تا الان بوده در مورد فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران خارجی، برخی از دادگاهها به نوعی رأی دادند، برخی دادگاهها به نوع دیگری رأی دادند. در بند۴ ماده۹۷۶ قانون مدنی یك اختلاف نظر حقوقی است. یك موضوع هم راجع به گذشته است، راجع به گذشته به هرحال این كشور بخاطر اینكه كشورهای همسایه دارای بحران بودند تعدادی از مردان كشورهای همسایه در این كشور آمدند و به هر دلیلی با زنان ایرانی ازدواج كردند. تعدادی از آنها بچه هایی در این كشور متولد كردند، دارای بچه هایی هستند و بعضی از آنها فوت كردند، بعضی از آنها به كشورشان برگشتند، اما زنان ایرانی با بچه هایشان در ایران مانده اند و تا الان هیچ سرنوشت معلومی هم نداشتند. مردان رفتند یا فوت كردند یا اینكه اصلأ مردانشان هستند ولی بچه ها در داخل كشور فاقد هویت هستند، هر چند بعضی ممكن است بگویند اینها هویت خارجی دارند، بعضی ها ممكن است بگویند نه، چون كه در ایران هستند از مادر ایرانی متولد شدند اینها دارای هویت ایرانی هستند. اما به هرحال وضعیت اینها از لحاظ قانونی باید روشن شود.
می دانید كه بی هویتى دریك كشور و عدم تعلق به یك سرزمینى كه فرد دارد در آن زندگی می كند، این بزرگترین خطر است. بیشترین بزهكاری و جرم زایی را باید از كسانی انتظار داشت كه هویت ندارند. ما برای مصلحت جامعه و برای مصلحت افراد باید این مشكل را به یك نوعی ظریف و دقیق با همه ظرایف حل می كردیم و ما الان اینكار را كرده ایم. آمدیم در مورد گذشتگان ، گفتیم كسانی كه تا الان در ایران متولد شده اند  ، یعنى در واقع ما موضوع را دو بخش كردیم، كسانی كه تا الان در ایران متولد شده اند   و به سن۱۸ سال رسیده اند  ، بالاخره اینها هم متعلق به پدر خارجی هستند، هم متعلق به مادر ایرانی. ما گفتیم كه اینها خودشان در ۱۸  سالگی یعنى به سن رشد كه رسیدند تعیین تكلیف كنند، یا تابعیت پدرشان را اعلام رد كنند و بعد بیایند تقاضای تابعیت ایرانی بكنند و شرایط را اگر داشتند به تابعیت ایران پذیرفته شوند و قبل از اتكه به۱۸ سال هم برسند از امكانات اقامت استفاده كنند، مجاز به اقامت در ایران باشند، یعنى كارت اقامت بگیرند و اگر كارت اقامت گرفتند طبیعتأ از امكانات آموزشی و اینگونه مسایل هم برخوردار باشند. كسانی در ایران زندگی كنند، مشكل آموزشی داشته باشند، مشكل معیشتى داشته باشند و هویت هم نداشته باشند، تجربه هم ثابت كرده كه اینها به هیچ وجه به كشور پدر برنمی گردند. تا الان هم بیش از۹۶ ،۹۷ درصد طبق آماری كه كارشناسان محترم دادند اینها در داخل ایران مانده اند.
حتى بعضأ اگر اینها با شوهران و بچه هایشان به خارج رفتند، مدت بسیار كوتاهی اینها با هزار بدبختى باز به ایران برگشتند. یعنى اینها به هرحال در ایران هستند، در ایران متولد شدند، تا الان در ایران زندگی كرده اند و تا آخر هم در ایران زندگی می كنند و در ایران خواهند مرد. لذا باید تكلیف اینها به عنوان افرادی كه در ایران زندگی كردند مشخص باشد. چطور ما اگریك پدری كه دو نسل گذشته رفته آمریكا، رفته اروپا زندگی كرده، بچه هایش اصلأ رنگ ایران را ندیدند، اصلأ شاید نتواتند ایرانی صحبت كنند، ما آنها را می گوی یم شما ایرانی هستید. چون كه پدر ایرانی بوده، سه نسل هم رفته در كشورهای خارجی زندگی كرده، تعلق خاطر آنچنانی  به ایران ندارد. البته براساس قاعده خون، ما این را پذیرفتیم و قاعده درستى است هر چند كه در بعضی از موارد در آن مورد قاعده خون ما افراط كرده ایم اما در عین حال این قاعده پذیرفته شده حقوق ما است و ما پذیرفتیم.
اما در اینجا قواعد حقوق مدنی ما این امكان را هم فراهم كرده كه ما از قاعده خاك هم استفاده كنیم. كسانی كه در ایران متولد شده اند   و۱۸   سال مانده اند ۵ و خواهند ماند   اینها را هم می توانیم  طبق قواعد حقوقی، تكلیفشان را روشن كنیم و مصلحت كشور هم همین را اقتضا می كند. مصلحت افراد، بالاخره ما مسلمان هستیم، ما نمی توانیم نسبت به افرادی كه در این كشور متولد شده اند  ، دارای مشكل هستند و الان دارند زندگی می كنند، ما نسبت به اینها كه نمی توانیم بی تفاوت باشیم. تعدادشان هم زیاد نیست، ما حدود۳۰ هزار ازدواج ثبت شده بعد از انكه وزارت كشور اعلام كرد زنانی  كه با مرد آن خارجی ازدواج كرده اند ۶ بیایند ما ازدواجشان را به ثبت برسانیم ،۳۰ هزار ازدواج ثبت شده داریم كه در واقع دارای این شرایط هستند. طبق نظر كارشناسان محترم، حدود۱۰۰ الی ۱۲۰ هزار نفر، طبق آنچه كه شناسایی شدند، كسانی هستند كه در واقع مشمول این متن می شوند كه این۱۲۰ هزار نفر به هرحال اگر از حالا به بعد تكلیفشان روشن شود و اگر ایرادی نداشته باشند، به تابعیت ایران پذیرفته شوند، هم مشكل آنها حل می شود، هم مشكل جامعه حل می شود.
نسبت به آینده من باید حتمأ این موضوع را عرض كنم، ببینید نسبت به آینده عرض كردم بند ۴ ماده۹۷۶ قانون مدنی ما دارای ابهام است. حتى در اول مجلس هفتم، دوستان وزارت اطلاعات یك لایحه استفساریه آوردند در مجلس، بخاطر اینكه كمیسیون آن استفسار را در راستای همین متن این طرحی كه الان داده شده تصویب كرد، از طرف دولت استرداد شد، لایحه هم ۷ استرداد شد و از آن متن بند۴ ماده۹۷۶ قانون مدنی، استنتاج ها و برد اشت های مختلف می شود و بعضی ها می روند از دادگاه رأی می گیرند و شناسنامه می گیرند، بعضی ها نمی توانند، چون كه در روستاها زندگی می كنند، مشكلات خاص دارند، اصلأ پول وكیل ندارند، اصلأ بلد نیستند، آنها همین طور مانده اند ۸لذا ما برای آینده هم اینجا وضع را شفاف كردیم. برای آینده گفتیم چه؟ این خیلی مهم است كه همه ملت ایران باید این را بدانند، بویژه دختران ایرانی از حالا به بعد بدانند كه این بسیار مهم است كه اگر آن شاه اللة مورد عنایت نمایندگان محترم قرار بگیرد، از حالا به بعد این تصویبنامه ۹ و این قانون ۱۰ به این شكل می شود مرد آن خارجی كه می خواهند با زنان ایرانی ازدواج كنند از حالا حتمأ باید اول مجوز دولت را بگیرند، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باید رعایت شود. تا الان بدون مجوز ازدواج می كردند، بچه هایی را در كشور به جا می گذاشتند و می رفتند. از الان هم در واقع باید یك نوع فرهنكلسازی شود، هم قانون باید شفاف شود. قانون آمده گفته از حالا اگریك مرد خارجی می خواهد بایك زن ایرانی ازدواج كند این متنى كه ما اینجا در كمیسیون تصویب كردیم، اینها باید حتمأ بروند از ابتدا، یعنى قبل از ازدواج مجوز دولت و مجوز ماده۱۰۶۰ قانون مدنی را بگیرند. اگر آن مجوز را گرفتند و بعد بچه۱۸ سال در ایران زندگی كرد و بعد از۱۸ سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشت، آنها دیگر به تابعیت ایران پذیرفته شوند. لذا نسبت به آینده هم وضعیت را كاملأ شفاف كردیم كه این هرج و مرجی كه متأسفانه الان در مورد تابعیت وجود دارد بخاطر آن ابهام قانونی، این هرج و مرج برطرف شود. نسبت به گذشته هم مصالح جامعه را دیدیم، مسائل امنیتى را دقت كردیم، ببینید همه كارشناسان این چند وزارتخانه در كمیسیون بودند، دقت شده البته ممكن است بعضی پیشنهادات هم در شور دوم هست، به نظر من دوستان عنایت كنند، همه به كلیاتش رأی بدهند. اگر واقعأ موارد خاصی باشد، ایرادی وجود داشته باشد می توانند پیشنهاد حذف یا پیشنهاداتی كه الان مكتوب داریم و چاپ شده است مطرح شود و این مشكل حل شود.
لذا من خواهش می كنم با توجه به اینكه حداقل شش ماه، حداقل من عرض می كنم، شش ماه روی این طرح كار كارشناسی شده، نه فقط مجلس بلكه كارشناسان مختلف چند وزارتخانه ای كه عرض كردم و همچنین مركز پژوهش ها و تقریبأ یك طرح پخته دقیقی الان ارائه شده كه من خواهش می كنم عزیزان  دقت كنند ما بین گذشته و آینده تفكیك كردیم و برای هركدام حكم خاصی قائل شدیم كه آن شاه اللة عنایت كنند به كلیات این رأی بدهند تا شور دوم. والسلام نایب رئیس. متشكر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید. منشی محمد صادقی. مخالف بعدی سركار خانم بیات هستند، بفرمایید.
رفعت بیات. بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید به همكاران گرامی، چون بحث بعد از۱۸ سالگی در این متن آمده، هم در ماده واحده و هم در تبصره۲ موجود در این بحث، همان طور كه آقای دكتر دهقان گفتند تابعیت یك امر بسیار بسیار با اهمیت و حیاتی است و در عین حال من می خواهم این را عرض كنم كه این بحث فعلی فقط منوط به یك كشور همسایه نیست، این مسأله بسیار كلی و به نظر می رسد كلات و دراز مدت است و در تاریخ یك كشور می تواند  مؤثر باشد.
اما یك سؤال اینجا هست كه من از همكاران گرامی كمیسیون سؤال می كنم، اینجا چرا به سن ۱۸ سالگی آوردیم؟
تا۱۸ سالگی وضع چه می شود؟ یعنى همان می شود كه الان در كشور حساسیت ایجاد شده، لذا شاید من مخالف آن عبارت وجود سن۱۸ سالگی در این مورد هستم پیشنهاد می كنم كه این ماده واحده رأی نیاورد، همان متن اصلی كه نوشته   می توانند تابعیت ایرانی اخذ كنند و این افراد در صورت نداشان و شرایط اصلی كه در قانون مدنی است. به همین دلیل من مخالف هستم چون تا۱۸  سالگی وضعیت فرزندان به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر خارجی كاملأ نامشخص است. لذا من پیشنهاد می كنم كه این ماده واحده رأی نیاورد كه برگردیم آن شاه اللة به ماده اصلی رأی بدهیم. بخاطر اینكه موقعیت فعلی فرزندان به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر خارجی همین خواهد بود كه الان هست، آینده هم همین گرفتاری را خواهیم داشت. تا ۱۸ سالگی وضعیت چه می شود؟ این۱۸ سالگی كه ما آوردیم یك مشكلات سیاسی، فرهنگی، آموزشی و نوعی بی هویتى كه خود آقای دكتر دهقان فرمودند ایجاد خواهد كرد كه الان هم هست. ما به دلیل اینكه بی هویتى فرزندان به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر خارجی را اذیت می كند، داریم این طرح را می آوریم ولی دوباره كلمه ای آوردیم تا سن ۱۸ سالگی كه هیچ مشكلی را حل نخواهد كرد.
لذا ماده قبلی كه در قانون مدنی هست بدون در نظر گرفتن سن، یعنى فرزندی كه از مادر ایرانی به دنیا آمده و پدر خارجی هست، ایرانی فرض می شود، تابعیت دارد مگر اینكه از۱۸ سالگی به بعد خودش این تابعیت را حذف كند، تابعیت خارجی را بگیرد. لذا ما در قانون داریم اگر این را رأی بدهیم متأسفانه همان گرفتاری فعلی را خواهیم داشت، تا۱۸ سالگی فرزندان این عزیزان  بی تكلیف خو اهند بود. هرچند كارت زندگی و آموزشی و بیمه و اینها را هم داشته باشند.
نایب رئیس. موافق بعدی را دعوت كنید.
منشی محمد صادقی. جناب آقای میر تاج الدینى بفرمایید.
سید محمدرضا میر تاج الدینى- عزیزان  عنایت كنند این قانون ۱۱ با توجه به اینكه یك فوریت آن هم در مجلس رأی آورده بود، بعد در كمیسیون، ابعاد گوناگون آن با حضور كارشناسانی ۱۲ از وزارت كشور و وزارت اطلاعات بحث شده و به این شكلی كه الان مطرح است یكی از مسائل بسیار مهم است و موافقین و مخالفین هم بحث های مهمی را مطرح كردند، در هر دو طرف هم نكته های حساس و قابل توجهی وجود دارد یعنى اگر از یك جهت نگاه كنیم بین دو محظور قرار گرفته ایم، در بین المحظورین هستیم. حالا باید نگاه كنیم ببینیم كه مزایا و امتیاز كدامیك بیشتر است و به آن طرف رأی بدهیم و من با مقایسه مجموعه این بحث ها در گذشته هم بوده، امتیازهای جنبه موافقت را بیشتر می دانم حالا خدمتتان  عرض می كنم. اولأ الان ما یك مشكلی را در جامعه داریم بسیاری از بچه هایی كه از مادر ایرانی متولد شده اند   و پدران آنها خارجی هستند، حالا پدرانشان هم در ایران اقامت دارند یا بعضی از آنها به خارج رفته اند   ۱۳ ولی مادران و بچه ها در ایران مانده اند ۱۴ اینها در این آب و خاك و در این سرزمین و با این فرهنگ بزرگ شده اند   و دوست دارند كه در همین جا تابعیت بگیرند و هیچ تابعیت كشور دیگری را قبول نكنند. ما این معضل و مشكل را چكار كنیم؟ همین چند روز قبل دانشجویی به من مراجعه كرده بود، كلی هم نامه نوشته بود كه من الان به سن تكلیف رسیده ام، گذشته ام، دانشگاه آمده ام ولی این تابعیت من را نمی پذیرند، همین شرایط را داشت، با چه مشكلاتی روبرو شده ام ودنبال این بود كه این قانون ۱۵ كه در مجلس مطرح شده است یك امیدی در اینها ایجاد كرده است بلكه مشكلش حل شود.
تابعیت ندادن به این تعداد از كودكان و بچه هایی كه بزرگ شده اند  ، اولین مشكلش این است كه اینها بدون هویت می ماتند. اینها شناسنامه ندارند چون در كشور دیگری هم نبوده اند   ۱۶ كه تابعیت داشته باشند بلكه در ایران هستند، پدرشان تابعیت دارد ولی خودش در ایران است، مادرش در ایران تابعیت دارد ولی خود بچه هیچ چیز ندارد، بی هویت است. تعداد زیادی از بچه ها را كه حالا گفتند۳۰ هزار نفر، مادر ایرانی كه ازدواجشان این چنینى و ثبت شده است، تعداد فرزندان اینها را شما در نظر بگیرید. آیا قبول می كنیم كه اینها در كشور بدون هویت بمانند؟
نكته دوم این است كه در گذشته، بخصوص بعد از انقلاب این قضیه خیلی روشن نبوده، قانونی هم نبوده و زنان ایرانی با مرد آن خارجی ازدواج كرده اند، گناه این بچه ها چیست؟ یك عقاب بلا بیان ما برایشان صادر می كنیم، بچه هایی كه با این شرایط خاص در ایران بزرگ شده اند   و در این قانون هم دقیقأ مشخص كرده اند به سن۱۸ سالگی برسند، خودشان با آگاهی بیایند تابعیت ایران را بپذیرند، بعد پیشینه كیفری هم نداشته باشد، تابعیت دیگر هم نداشته باشد، یعنى كاملأ یك امر شفاف و مشخصی را در این قانون ۱۷ تعیین كرده اند. اگر ما این مقدار هم به اینها این اجازه را ندهیم در واقع این تعداد فرزندان را به امری محكوم كرده ایم كه خودشان به هیچ وجهی در تحقق آن شرایط مؤثر نبوده اند  . در واقع عقاب بلا بیات درباره آنها انجام  شده است.
دوستان نگرانی ها و دغدغه هایی نسبت به بعضی از كشورهای همسایه دارند كه در آینده باز این قضیه ادامه داشته باشد و مشكلات بافت جمعیتى برای كشور ما و امثال اینها بیاورند. دقیقأ عزیزان  در كمیسیون قضائی این مشكل را هم حل كرده اند، هم مخبر كمیسیون این را توضیح دادند هم جناب آقای دهقان این را خوب توضیح دادند، ببینید یك قضیه نسبت به گذشته است، یك موضوع نسبت به آینده است. نسبت به گذشته تا تصویب این قانون ۱۸ از این تاریخ قضیه را حل كرده اند كه سن۱۸ سالگی با آن شرایط برسند، نسبت به آینده دیگر این قانون ۱۹ به این شكل شامل نیست، نسبت به آینده هم از اول قضیه را مقید كرده اند. گفته اند   ۳ زنان ایرانی، دختران ایرانی اگر بخواهند با مرد آن خارجی ازدواج كنند حتمأ باید قبلأ در وزارت كشور بیایند اطلاع بدهند، مجوز آنها را بگیرند و وزارت كشور هم اگر مشكلاتی در این مسأله ایجاد شود و تغییر بافت جمعیتى و مواردی دیگر اینها را در آینده رعایت می كند، اجازه نمی دهد، راهنمایی می كند، تبیین می كند، آگاه می كند. بنابراین هم اینها مشكل گذشته را كه برای۳۰ هزار خانواده است این را حل كرده اند، ما نمی توانیم قضیه را همین طور رها كنیم و همینطور نگه بداریم، قانون این است كه مشكل موجود را حل كند. اگر شما به این مسأله رأی ندادید در واقع این مشكل همچنان باقی خواهد ماند  .
بنابراین مشكل گذشته حل شده، برای آینده هم پیش بینى های خوبی شده و تمهید آن خوبی آورده اند   ۴ تا مشكلات جدیدی ایجاد نشود. درخواست من این است كه با توجه به شرط هایی هم كه در خود قانون ۲۰ آمده و در كمیسیون قضائی بحث شده و وزارتخانه های ذی ربط،  وزارت كشور، وزارت اطلاعات هم نظر خودشان را دادند، نظر موافق به این طرح بدهند، ممنون هستم. نایب رئیس. خیلی ممنون، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی محمد صادقی. مخالف جناب آقای پاپی هستند، بفرمایید.
نایب رئیس. آقای پاپی مخالف هستند، پس كفایت مذاكرات را بحث كنید.
منشی حاجی بابایی. آقای زمانی بفرمایید.
پاپی. من مخالف هستم.
نایب رئیس. ببینید اگر دو مخالف، دو موافق صحبت كنند، ما می توانیم  كفایت مذاكرات را به رأی بگذاریم. دوستان فكر می كردند دیگر مخالف ندارد، گفتند كفایت مذاكرات را به رأی نمی گذاریم، الان اگر شما بخواهید صحبت كنید پس ما مجبوریم اول كفایت مذاكرات را به رأی بگذاریم، اگر رأی نیاورد انوقت شما صحبت كنید. اگر هم صرفنظر كنید كه دیگر منتفی می شود. آقای زمانی پیشنهاد كفایت مذاكر آن دارند، بفرمایید.
حسن زمانی. بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض قبولی طاعات برای همه همكاران گرامی خودم. با توجه به توضیح مفصلی كه مخبر كمیسیون دادند و دو نفر موافق و دو نفر مخالفی كه در رابطه با موضوع كلی توضیحات لازم را دادند من فكر می كنم مجلس آماده دادن رأی است و نیاز به توضیح بیشتر نیست. من خواهشی كه از همه همكارانم دارم این است كه با رأی خود به كفایت مذاكرات اجازه بدهند مجلس روند بعدی كار خودش را داشته باشد. والسلام نایب رئیس. بسیار خوب، مخالف آقای طلایی نیك هستند، بفرمایید.


رضا طلایی نیك. بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران گرامی خواهش می كنم عنایت داشته باشند با این دو دلیلی كه عرض می كنم فكر می كنم ابهامات زیادی در مورد این طرح وجود د ارد و اجازه بدهیم حداقل یكی، دو نفر دیگر صحبت كنند و این ابهامات برای تصمیم گیری مشخص شود. این موضوعی است كه سال ها است به دلیل همین ابهامات هنوز در قانونگذاری شفاف نشده و متأسفانه در این طرح هم یك زمینه ای دارد فراهم می شود كه یك تصمیم كلی برای همه اتباع خارجی گرفته شود. فقط بحث اتباع افغاتی نیست، یعنى اگر فقط اتباع افغاتی بود و یك الگوی خاصی برای این اتباع در اینجا می آمد، باز قابل اغماض بود اما ما داریم اینجا یك حكمی... به یك قانونگذاری می خواهیم دست بزنیم برای همه اتباع خارجی استفاده خواهد شد و این می تواند   آثار و عوارض سنگین امنیتى، اجتماعی، حقوقی و حتى اقتصادی و سیاسی در پی داشته باشد. لذا با توجه به اینكه این ابهاماتی كه در سخنان مخالفین محترم بود، در سخنان موافقین به صورت كامل پاسخ داده نشد و موكول به آینده شد و ابهام، شفاف سازی نشد.
از طرف دیگر ما در این قانون به مجوزی
می خواهیم بپرد ازیم كه خود آن یك ابهامات جدیدی در پی دارد كه در سخنات بعدی ممكن است اینها مطرح شود و یك قانونی است كه بسیار می تواند   آثار و عوارض د ائمی داشته باشد، فقط مخصوص یك پدیده خاصی كه الان در كشور ما در استان های همجوار ما هست، نیست. چون حكم جاری و كلی و ثابتى را برای همه اتباع خارجی در آینده می تواند   در پی داشته باشد و عوارض زیادی در پی داشته باشد اجازه بدهید مخالفین و موافقین بعدی هم، حداقل یك یا دو نفر صحبت كنند، متشكرم.
نایب رئیس. متشكر، حضار ۲۰۶ نفر، پیشنهاد كفایت مذاكرات مطرح است، نمایندگان رأی خودشان را در رابطه با كفایت مذاكرات اعلام بفرمایند. عزیزان  محبت كنند در رأی گیری شركت كنند. پایان رأی گیری را اعلام می كنیم، تصویب شد. دولت مو افق، كمیسیون خیلی كوتاه بفرمایید.


حسن سلیمانی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
با تشكر از رأیی كه همكاران عزیزم در خصوص كفایت مذاكرات دادند، من چون دو بحث از طرف مخالفین محترم مطرح شد، یكی در رابطه با اینكه این نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه مشكلی به مشكلات اضافه می كند، می خواهم عرض كنم نه، ما هم مشكلات را می شناسیم و هم این ماده را واقعأ برای حل مشكلات آوردیم، به این دلایلی كه عرض می كنم.
در اینجا مطلق اجازه داده نشده هر بچه ای كه از زن ایرانی آن هم در ایران متولد می شود به تابعیت ایران پذیرفته شود، بلكه با شرایطی اینجا داده شده. اول باید رد تابعیت ایرانی كند، سیه پیشینه كیفری یا امنیتى نداشته باشد. بنابراین مقامات ذی صلاحی كه باید این مسائل را احراز و اعلام كنند، تشخیص می دهند آن آدمی كه پدرش با هر شرایط و با هر نیتى در ایران ازدواج كرده است الان به عنوان یك فرزند در ایران ماند  ه، از نظر امنیتى مصلحت هست كه تابعیت پذیرفته شود یا نه، بعدأ این تابعیت به او اعطاه خواهد شد و از نظر سیه پیشینه كیفری هم به همین صورت. بنابراین شرایط مشخصی برای آن در متن ماده در نظر گرفته شده و گفتند كه رد تابعیت غیر ایرانی، باید تقاضای رد كند و اصل هم تابعیت خارجیش است، بعد از۱۸  سال، سركار خانم بیات! به این خاطر گفتیم كه۱۸  سال اماره قانونی اهلیت است. برای اینكه اهلیت باید داشته باشد، باید صاحب صلاحیت شود، باید بتواند   این حرف را بزند و این۱۸ سال اماره قانونی این اهلیت قانونی است كه اگر كمتر از۱۸  سال باشد فرض قانونگذار همان باقی ماند  ن به تابعیت پدر هست و بر مبنای این شرایطی كه عرض كردم مستحضرید كه دنیا بر مبنای تابعیت خون یا خاك یا مختلط عمل می كند و اساس ما در اینجا تابعیت خون است، می خواهیم تابعیت خاك را نسبت به اینها اعمال كنیم، با این شرایط اعطای تابعیت كنیم، نه ذاتأ ایرانی باشند یا ذاتأ ایرانی  شناخته شوند و از همه حقوق یك ایرانی و ایرانی بودن از آن حاصل می شود برخورد ار باشند، مشمول محرومیت های اجتماعی ناشی از اكتساب تابعیت هم هستند. یعنى به مقامات، اینها نمی توانند دست پیدا كنند، رئیس جمهور نمی شوند، نماینده نمی شوند، انتخاباتی كه باشد نمی توانند به عنوان منتخب مجلس یا شوراها شركت كنند و سایر مقاماتی كه در قانون مدنی احصاه كردیم و گفتیم اینها جزء محرومیت های تابعیت اكتسابی است و همه دنیا همین محرومیت ها را دارد، بلكه از یك سری حقوق شهروندی برخورد ار می شوند. در این فاصله بین تولد تا۱۸ سال چه می شود، بلاتكلیفند؟ نه، بلاتكلیف نیستند. قسمت د وم ماده واحده است، گفتیم به آنها پروانه اقامت بدهند و این افراد هم مانعیت تحصیل ندارند، مجاز به اقامت در ایران هستند، بین پروانه اقامت و اجازه اقامت تا تابعیت فاصله است، آنها ایرانی می شوند و برخورد ار از حقوق ایرانی، غیر از آن محرومیت هایی كه تابعیت می دهد ولی اینها اقامت می گیرند، تحصیل می كنند، كوپن د ا رند، همه مسائلشان حل می شود و در اینجا آن تعیین تكلیف شده. پس تعیین تكلیف شده است، برای كسانی كه زیر۱۸ سال هستند تعیین تكلیف شده است، برای كسانی كه بالای ۱۸ سال هستند، اگر۱۸ سال شدند می تواتند ایرانی بشوند، اگر نیستند به آن صورت حمایت شوند، آن هم برای كسانی كه فقط در این فاصله و آن شرایط و با آن اضطرارها به نحوی متولد شده اند  . والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب رئیس. حضار ۲۰۸ نفر، عزیزان  دقت بفرمایند طرح بسیار مهمی است، خواهش می كنم همه عزیزان  در رأی گیری شركت كنند و رأی خودشان را اعمال بفرمایند. عنو آن طرح را قرائت بفرمایید.
منشی حاجی بابایی. كلیات طرح تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی مطرح است.
نایب رئیس. بسیار خوب، اصل طرح مطرح است، نمایندگان محبت كنند در رأی گیری شركت كنند.
نمایندگان محترم خواهش می كنم همه در رأی گیری شركت بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد. پیشنهاد آن را مطرح بفرمایید.
منشى حاجى بابایى. خانم بیات در سطر سوم، پیشنهاد حذف۱۸ سال تمام را دارند، بفرمایید.
رفعت بیات. بسم الله الرحمن الرحیم
پیرو عرایض قبلی كه تقدیم حضور مجلس كردم عرض می كنم، بحث تابعیت یك مسأله بسیار بسیار مهم است و كسی كه با شرایطی تابع یك كشوری می شود، باید همه گونه شرایط زندگی را از زمان تولد تا زمانی كه خودش می خواهد تابع آن كشور باشد داشته باشد، هیچ فرقی با دیگرانی كه اساسأ تابع ایرانی هستند نباید داشته باشد، مگر قانون برای او تفاوتی اعلام كرده باشد.
بحث این است همكاران گرامی كه تا۱۸ سالگی
را آوردند پاسخ بدهند فرزندان به دنیا آمده از مادر ایرانی و پدر خارجی تا۱۸ سالگی در كشور ایران باشند یا نباشند و تأكید این است كه باشند، چه شرایط فرهنگی، آموزشی و حقوقی باید داشته باشند؟ این یك سؤال بسیار بسیار مهم قانونگذاری است و الان برای این یك پاسخ شفافی داشته باشیم كه تا همین مشكلی كه الان فرزندان از مادر ایرانی از پدر افغانی همین است كه الان دارند، نمی دانند باید با آن چكار كنند، تا۱۸  سالگی اگر اتفاقی برای آنها بیفتد، حالا مثبت یا منفی، یا بزهكاری یا مثبت یا فرض كنید مسائل دیگر، همین كه فرزندان ما، همه چه نوع زندگی دارند، ما چه نوع زندگی داریم؟ مشكلاتی كه برای آنها پیش می آید، مسائل آموزشی آنها، الان آقای تاج الدینى فرمودند كه فرزندی از اینها كنكور قبول شده، نمی داند   باید با آن چكار كند.
همكاران گرامی این عبارت تا۱۸ سالگی وضعیت كشور ما را، وضعیت كسانی كه فرزند ایرانی هستند و نمی دانند باید تا۱۸ سالگی چكار كنند بدتر از وضع فعلی خواهد كرد. اینكه یك فرد در ایران باشد، ایران به دنیا بیاید، ایران زندگی كند، در ایران بمیرد، اینها به نظر من یك مسائل فرعی است. كسی كه تابع ایران باشد، حالا در هواپیمایی فوت كند، عربستان و آمریكا و هر كجا كه برود فوت كند، یعنى می گوییم چون بیرون فوت كرده شرایط تابعیت بر او حاكم نیست. اینها به نظر من یك مسائل فرعی است كه دارد اضافه می شود. اصل قضیه این است: فرزندی كه از مادر ایرانی كه در رگ او خون ایرانی است و از پدر خارجی به دنیا آمده... اصلأ به نظر من هر جای دنیا باشد، ما باید شرایط تابعیت مرد را، اقامت همسر خارجی را سخت كنیم، مثل كشورهای خارجی. مگر آمریكا وقتى كه یك خانم آمریكایی با یك مرد ایرانی ازدواج می كند همین لحظه به او تابعیت می دهند، خیلی طولانی است. الان اقامت در كانادا ببینید با چه شرایطی ۱۰ سال بعد دوباره باید، دو سال دو سال چه ها ثابت شود، بزه نداشته باشند، كیفری نباشند ما قانون نیروی انتظامی، قانون تابعیت و ورود
و خروج خود را محكم كنیم، اما این فرزند ایرانی كه واقعأ ایرانی است و مادر او هم ایرانی است چه گناهی دارد كه ما لب مرزهای خود، مسائل اطلاعات و ضد اطلاعات و همه اینها را تقویت نكنیم و بعد بگوی یم فرد از۱۸ سالگی به بعد باید تابع ایرانی باشد.
من خیلی وقت را نمی گیرم، از همكاران گرامی خواهش می كنم به حذف این عبارت رأی بدهید كه قانون اینطوری شود: فرزند آن حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی كه از تاریخ ۵۸/۱/۱ تا یك سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شده یا می شوند تابعیت ایرانی را خواهند داشته. من پیشنهاد می كنم به سن۱۸ سالگی حذف شود. همین پیشنهاد را برای تبصره ذیل۶ دارم كه در موقع خودش دفاع خواهم كرد.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته


نایب رئیس. بسیار خوب، كسی مخالف صحبت می كند. منشى محمد صادقی. مخالف آقای میرتاج الدینى هستند. نایب رئیس. آقای تاج الدینى صحبت می كنید؟ اگر صرفنظر كنید رأی گیری كنیم.
منشى محمد صادقی. البته آقای مهندس افراد دیگری هم هستند.
نایب رئیس. افراد دیگر هم می خواهند صحبت كنند؟ اگر صرف نظر می كنید كه رأی گیری كنیم دیگر مسأله را... بسیار خوب. كمیسیون توضیح بدهید، البته اگر آن جمله هم حذف شود، چند نكته ای كه گفتم بفرمایید.
حسن سلیمانی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! بحث پیشنهاد حذفی كه سركار خانم بیات مطرح فرمودند باید نسبت به مصوبه باشد، مصوبه ای كه الان مجلس رأی داد این است كه من خدمت عزیزان  می خوانم: فرزند آن حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. اگر رسیدن به سن۱۸ سال تمام را حذف كنیم با این متن مصوبه كه خدمت شما قرائت كردم این می شود   می توانند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این بچه هایی كه در بالا خوانده شد. یعنى بچه یك ساله و دو ساله تقاضای تابعیت كنند؟ مگر نباید متقاضی، اهلیت قانونی داشته باشد، یعنى اگر ما سن را حذف كنیم اهلیت حذف می شود دیگر نمی ماند  ، پیشنهادی كه مطرح كردند، وقتى قرائت كردند نسبت به اصل طرح است، اصل طرح كه الان دیگر اینجا مطرح نیست. مصوبه كمیسیون كه تغییرات كلی در متن، در عنوان بود، الان مطرح شد و رأی گیری شد و رأی آورد به عنوان گزارش مصوبه كمیسیون در صحن. بنابراین هر تغییراتی و هر اصلاحی مگر جایگزین ... و حالا جایگزین اگر پیشنهاد داده نشد، حذف نسبت به این مطلب باید انجام  بگیرد و اگر این قسمت حذف شود جواب همان سؤال اولشان بود كه من در كلیات عرض كردم، سنى باقی نمی ماند و افراد باید در سن قانونی دارای اهلیت شوند، عمل قانونی اهلیت هم۱۸ سالگی است و كمتر از این اگر باشد هیچ قانونی به رسمیت نمی شناسد، حتى شرع ما. بالاخره باید اول به بلوغ برسد، یعنى بچه ای كه به بلوغ نرسیده چه پسر و چه دختر می تواند   استیفاء كند؟ بنابراین از این جهت ما مخالف هستیم.
بیات. تذكر آیین نامه ای د ارم.
نایب رئیس. بله، متشكر، مسأله روشن است. خانم بیات می خواهید تذكر آیین نامهای بدهید؟ چه آیین نامه ای؟ بفرمایید.
رفعت بیات. آقای مهندس همكار ما مطلبى كه من گفتم طور دیگری به مجلس تفسیر كردند...
نایب رئیس. شما ان ۳ كلمه ای كه گفتید حذف شود مجدد أ بفرمایید.
بیات. آقای مهندس من یك توضیح بدهم.
نایب رئیس. نه، همه توضیحات را دادید دیگر، ما فقط می خواهیم ببینیم آن متن چه می ماند  .
بیات. آخر ببینید! ایشان گفتند فرزند یك ساله برود تابعیت اعلام كند. پیشنهاد این است كه این تابع ایرانی است، از۱۸ سالگی بگوید من نیستم. آخر این مشكل ایشان ذهن را یك مقدار تشكیك می كند.
نایب رئیس. سركار خانم بیات! یك لحظه گوش می دهید؟ من میكروفون شما را باز كردم كه شما توضیح بدهید كدام۳ كلمه حذف شود، اصلأ قرار نیست شما پاسخ آقای سلیمانی را بدهید.
بیات. بله، می خوانم. آخر ایشان یك سال گفتند، ذهن همه را...
نایب رئیس. آخر شما كه حق ندارید اینكار را بكنید، بفرمایید.
بیات. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، درصورت نداشتن سیه پیشینه كیفری یا امنیتى و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند. كلمه من كه حذف می شود    می تو انند تا  این افراد.
نایب رئیس. متشكر. حضار ۲۱۴ نفر، كسانی كه با این پیشنهاد حذف موافق هستند اعلام رأی بفرمایند. عزیزان  اعم از مخالف، موافق و ممتنع در رأی گیری شركت كنید. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید. منشى حاجى بابایى. آقای مهندس! سركا ر خانم فیاض بخش آن پیشنهادی كه شما مطرح كردید، مكتوب است، اگر می خواهید مطرح كنید این می شود جایگزین ماده واحده، نوشته اید متن زیر جایگزین بند۴  گردد، جایگزین ماده واحده می خواهید مطرح كنید؟ فیاض بخش. بله.
نایب رئیس. خانم فیاض بخش بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش. بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم طرح بسیار مهمی كه همه عزیزان  در جریان هستند به خاطر مشكل حادی كه كشور با آن مواجه بود با فوریت آن موافقت فرموده بودید و الان به دلیل پیچیدگی هایی كه داشت كمیسیون كار كارشناسی خیلی عمیقی انجام  داد، اما متأسفانه به طور شفاف وضعیت این بچه ها، زیر۱۸ سال متأسفانه مشخص نشده.
در پیشنهادی كه اینجانب و جناب آقای دكتر دهقان آن هم پس از كار كارشناسی زیاد و صحبت هایی كه با مسئولین كشوری و كارشناسان مطرح شد، مورد طرح قرار می گیرد به این صورت است كه فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت و اخذ شناسنامه نیز از كلیه امكانات اقامتى، معیشتى، آموزشی و درمانی برخوردار می باشند. سروران مستحضر هستید هم اكنون طبق آمارها حدود۱۲۰ هزار فرزند وجود د ارد كه متأسفانه بدون هویت هستند و متأسفانه از هیچ امكان معیشتى برخوردار ۲۱ نیستند، اینها در ایران زندگی می كنند، درست است مصوبه كمیسیون مصوبه خوبی است، اما به طور شفاف وضعیت زیر۱۸ ساله ها را مشخص نكرده، قطعأ جناب آقای سلیمانی می خواهند بفرمایند كه بله در پاراگراف دوم ذكر شده كه مجاز به اقامت در ایران می باشند. جناب آقای سلیمانی این قطعأ كافی نیست، صرف طرح اینكه مجاز به اقامت در ایران می باشند این كافی نیست، باید صراحتأ و به طور شفاف مشكل امروز را حل كنیم. مشكل امروز این است كه اینها در مدرسه نمی توانند شركت كنند، یك شهرستان بخواهند سفر كنند سوار قطار نمی توانند بشوند و متأسفانه مشكلات عدیده و بسیار زیادی كه با آن مواجه هستند و اصلأ طرح به خاطر آنان تدوین شد.
من خواهش می كنم همكاران محترم به خاطر اینكه شفاف در پیشنهاد ما مطرح شده كه از امكانات اقامتى، معیشتى، آموزشی و درمانی بهره مند شوند و شفاف هدف طرح را مطرح كرده، خواهشمندم كه به این پیشنهاد رأی بدهند، تشكر می كنم.
نایب رئیس. مخالف كسی ثبت نام كرده؟
منشى محمد صادقی. مخالف آقای طلایی نیك هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیك. بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی كه مطرح است با توجه به اینكه در ماده واحده در پاراگراف دوم به صراحت آمده فرزند آن موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند. وقتى ما مجوز اقامت می دهیم این مقدمه و مرحله ای قبل از تابعیت است كه بعدأ گفته شده اگر به سن۱۸ سالگی برسند، خودشان تقاضای تابعیت بدهند، می توانند تابعیت ایرانی را هم بگیرند. همین مقداری كه ما داریم تصویب می كنیم مشكلات جدی را برای مسائل اجتماعی و مسائل حقوقی و حتى سیاسی در آینده در پی خواهد داشت. حالا اگر ما بخواهیم یك تعهدات بیشتری برای دولت ایجاد كنیم نسبت به اینكه قبل از۱۸  سالگی هم دولت تعهداتی نسبت به فرزندان اتباع بیگانه داشته باشد، این دیگر مشكل را مضاعف خو اهد كرد.
من فكر می كنم نظر سركار خانم فیاض بخش در حدی كه مورد انتظار ایشان است اینجا تأمین شده، چون گفته شده اینها می توانند مجوز اقامت داشته باشند تا قبل از تحصیل تابعیت. وقتى ما می گوییم مجوز اقامت یعنى هر كسی كه اجازه اقامت در ایران دارد، قبل از تحصیل تابعیت اجازه استفاده از امكانات عمومی را هم دارد. مواردی را كه فرمودید استفاده از وسائط نقلیه عمومی و امكانات عمومی و استفاده از فضای عمومی كشور در چارچوب قانون، در اینجا پیش بینى شده، كمیسیون این را با صراحت آورده. اما اگر ما بخواهیم تعهدی برای دولت ایجاد كنیم، این تعهد می تواند   بار حقوقی و مشكلات اجتماعی بعدی را هم در پی داشته باشد. ضمن اینكه كسی كه زیر۱۸ سال است یا ولی دارد یا قیم. وقتى ولی یا قیم او تابعیت ایرانی گرفته باشد، می تواند   از مزایای این تابعیت استفاده كند و نسبت به فرزندان زیر۱۸  سال هر گونه مسأله و نیازی داشته باشد، آنها را قانونأ تأمین كند.
لذا نیازی به پیشنهاد جدید نیست، اگر این پیشنهاد بخواهد... اینطور كه آقای حاجی بابایی فرمودند جایگزین مطرح شده، اگر بخواهد جایگزین شود، بخشی از مصوبه كمیسیون را مخدوش می كند و آن دقتى هم كه كمیسیون داشته این قانون كمترین عوارض را داشته باشد، این عوارض را تشدید خواهد كرد، متشكر.
نایب رئیس. موافق چه كسی صحبت می كند؟
منشى محمد صادقی. موافق آقای كامران هستند، بفرمایید.
حسن كامران دستجردی. بسم الله ا لرحمن ا لرحیم
ضمن تشكر از آقای دكتر دهقان و خانم فیاض بخش كه این پیشنهاد را داده اند  . ببینید! ما كه تعارف نداریم، انجایی كه در قانون شفاف می آوریم یك آیین نامه هایی تنظیم می كنند كه زیر آب قانون را هم می زنند. من مواردی داشتم كه می گویم خوش غیرت ها این قانون با این آیین نامه واقعأ مغایر هم هست. بنده خودم یك زمانی كه رفتم در پاكدشت و قیام دشت برای تحقیق همین بچه هایی كه كشته بودند، بعضی از آنها همین بچه هایی بودند كه زن آنها ایرانی بودند و مرد آنها افغانی، می گفتند هویت آنها معلوم نیست، حتى به هر حال اسمی به كلاتتری داده باشد، تحقیقی شده باشد. از طرفی هم حالا این پیشنهاد خانم فیاض بخش و آقای دكتر دهقان چیزی را كه بدتر نمی كند، می گوید شما بیای ید این را شفافتر كنید، فردا بچه مدرسه ای دارد می خواهد اسم بنویسد. بهداشت و درمان، مسائل قضائی، مسائل اجتماعی. وقتى كه شما كلی می آورید دستگاههای اجرایی می گویند ببخشید! شما در قانون اینطور آوردید. من یادم هست آن دوره گفته بودیم وام ازدواج بدهید تا۵۰۰ هزار تومان، بانك ها می گفتند ما۲۰  تومان می دهیم،۵۰ تومان می دهیم، گفتیم چر ا این كار را می كنید؟ گفتند  آوردید ما نمی توانیم ۵۰۰ هزار تومان را بدهیم، همان ۵۰تومان را می دهیم.
ببینید خواهران و برادران وقتى كه تفسیر مختلف از قانون می كنند، همه هم كه من و شما نیستند یا همه هم كه یك جا مسئولیت تا قیامت ندارند، آدم ها عوض می شوند، اگر قانون شفاف نباشد خیلی آن قلت می آورند و بچه هایی كه در ایران هستند، بعضی از آنها هم بچه های باهوش، با سواد، بچه های خوب، زیر ۱۸ سال هم هستند، حداقل خود بنده مراجعه داشتم، یعنى آمده می گوید آقای كامران ما چكار كنیم؟ در واقع با این وضعیت مشكلات ما دو چندان شده، ضمن اینكه دست كمیسیون درد نكند همین مجوز را هم آورده، ولی كارساز نیست. پیشنهادی را هم كه خانم دادند چیزی نیست كه آن را خنثی كند یا آن را كمرنگ كند یا آن را منتفی كند، ایشان پیشنهادی كه دادند تقویت كننده آن است و لذا تقاضا است كه خواهران و برادران به این پیشنهاد رأی بدهند، قطعأ هم بعدأ دوباره مجری گیر پیدا نمی كند. چون اگر مجری بیاید و بگوید كه خیر ببخشید اینها در قانون نبوده، كالاول دوباره نمی شود طرح داد یا دولت لایحه بیاورد، وقت مجلس و وقت خودشان گرفته شود. پس خوب است ما قانون هایی كه تصویب می كنیم متقن، محكم، غیرقابل تفسیر از سلیقه های مختلف و خیلی شفاف باشد. خواهش من از خواهران و برادران این است كه به این پیشنهاد رأی بدهید، جای چیزی را هم كم نمی كند، می گویند كار از محكم كاری بهتر نیست و لذا این پیشنهاد می تواند   خیلی از مشكلات موجود را برطرف كند كه دل یك مسلمان را هم ما خوشحال كردیم. بعضی ها هم وضع مالیشان خوب نیست، یا بالاخره مقنى هستند یا كارگر هستند، بالاخره ایرانی ها هم تفاهم كردند به اینها زن دادند دیگر. آن شاه اللة كه امیدوار هستم رأی بدهید، خیلی ممنون.
نایب رئیس. بسیار خوب، دولت با پیشنهاد مخالف است، كمیسیون بفرمایید.


حسن سلیمانی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی.
 بسم الله الرحمن الرحیم
من از همكاران عزیزم خو اهش می كنم توجه بفرمایند كه چه پیشنهادی مطرح شد و آثار پیشنهاد چیست و قبلأ شما به چه رأی دادید، این یك. دوم، خواهش می كنم از عزیزان  همكار كه در موافقت و مخالفت صحبت می كنند لا اقل متن را هم مورد توجه قرار بدهند كه افى بحث راجع به چه هست و بحث هایی كه مطرح می كنند، چون بدون توجه به متنى است كه پیشنهاد شده یا متنى است كه تصویب شده، اظهاراتی می شود كه شبهات متعدد ذهنى ایجاد می كند.
اتفاقی كه با این مصوبه اگر این جایگزینى تصویب شود خواهد افتاد كه تحت عنوان متن ذیل جایگزین تبصره ماده واحده می گردد كه باید جایگزین ماده۱ شود كه در حقیقت خود ماده هم هست و قسمت زیر آن می گوید: پس در صورت رسیدن به سن۱۸ سال تمام با اعلام رد تابعیت غیر ایرانی و ارائه تقاضا، ایرانی محسوب و به آنها شناسنامه داده می شود. كل اساس طرح همین جا است، ما نمی خواهیم اینها ایرانی باشند، ما می خواهیم به اینها تابعیت ایرانی بدهیم. آقای كامران درد اینجا است، می شوند  بچه غول برره. فردا همه اینها۱۲۰ هزار نفر ایرانی هستند، رئیس جمهور می شوند، رئیس مجلس شما می شوند، ایرانی محسوب... نمی خواهیم اینطور باشد، می خواهیم به اینها تابعیت بدهیم كه آن محرومیت ها را داشته باشد. بنابراین بحث اكتساب تابعیت است، نه ایرانی و ذاتأ ایرانی بودن. بقیه مسائل آن حل شده، در انجا آمده، روشن است. گفتیم وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذكور در این ماده صادر، فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند و در تبصره۱  هم آوردیم ظرف مدت یك سال تقاضای تابعیت كنند، هیچ مانعیت تحصیلی هم ندارند، هیچ مطلبى ندارند، به آنها اجازه تابعیت و اقامت هم داده می شود، از همه حقوقات ۲۲ هم برخورد ار می شوند، ولی ایرانی نیستند، تحصیل تابعیت ایرانی می كنند. شما می خواهید اینها را ایرانی بداتید و ما با این اساس مخالف هستیم، بقیه مسائل آن مشترك است و خواهش می كنم عزیزان  رأی ندهند.
نایب رئیس. بسیار خوب، بر ای رأی گیری قر ائت بفرمایید.
منشى حاجى بابایى. پیشنهاد این است در این قسمتى كه پیشنهاد چاپ شده، پاراگراف دوم كه قرائت می كنم: وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده بیات. مخالف هستم و می خواهم طبق آیین نامه صحبت كنم.
دهقانی نقندر. تذكر دارم.
نایب رئیس. مخالف و موافق صحبت كردند، بحث تمام شد. ببینید ما اعلام كردیم مخالف، موافق نبود، دولت و بعد كمیسیون صحبت كردند، الان داریم... آقای دهقان شما تذكر دارید؟ مخالف كه وقتش گذشت، دیگر نمی شود صحبت كنید. آقای دهقان تذكر دارند، بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر. آقای مهندس ببینید! بحثی كه الان مطرح شد آنچه كه الان آقای حاجی بابایی د ارد مطرح می كند با آن چیزی كه مخبر محترم آقای سلیمانی توضیح دادند، متفاوت است. ما بخش اول آن را تأمین شده و در واقع انجام  شده دانستیم، بخش دوم را سركار خانم فیاض بخش مطرح فرمودند، همه تغییری كه در این پیشنهاد جدید با آن چیزی كه در كمیسیون تصویب شده هست در این است كه در آنجا گفته فرزندان حاصل از این ازدواج مجاز به اقامت هستند، در اینجا طبق پاراگراف دوم گفته فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت و اخذ شناسنامه نیز از كلیه امكانات اقامتى، معیشتى، آموزشی و درمانی برخوردار می باشند. همان طور كه خانم فیاض بخش تصریح كردند، موضوع شفاف شدن است، یعنى آن بحث اولی كه آقای سلیمانی فرمودند اصلأ منتفی است.
نایب رئیس. پیشنهاد را برای رأی گیری قرائت بفرمایید.
منشى حاجى بابایی. پیشنهاد آقای دهقان و سركار خانم فیاض بخش این است:  وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذكور در این ماده صادر می كند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت و اخذ شناسنامه نیز از كلیه امكانات اقامتى، معیشتى، آموزشی و درمانی برخوردار می باشند. این قسمت جایگزین پاراگراف دوم ماده واحده می شود. نایب رئیس. حضار ۲۱۰ نفر، عزیزان  رأی خود را در رابطه با این پیشنهاد جایگزین اعلام بفرمایند. نمایندگان محبت كنند در رأی گیری شركت بفرمایند، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری هست؟
منشى حاجى بابایى. آقای سبحانی پیشنهاد دارند. نایب رئیس. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی. بسم اللة الرحمن الرحیم
همكاران ارجمند! در سطر چهارم ماده واحده گفته است كه این افراد درصورت نداشتن سوء پیشینه كیفری یا امنیتى و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
سوء پیشینه كیفری به لحاظ قانون قابل احصاء و تعریف شده است، اما سیه پیشینه امنیتى تعریف شده نیست و چون قرار است به كسانی كه مشمول این ضوابط می شوند و تقاضای تابعیت می كنند، اگر تقاضای آنها پذیرفته شد، تابعیت ایرانی داده شود، قاعدتأ قانون باید از واژه ها و الفاظ غیر قابل تفسیر و روشنى برخوردار باشد تا در اجرا با مشكل مواجه نشود. از این گذشته اگر كسی دارای سوء پیشینه امنیتى بود فرض بر این است كه این سیه پیشینه در دادگاه بررسی شده و فرد كیفر می بیند. یعنى اگر سیه پیشینه كیفری بماند   و امنیتى حذف شود، هم یك واژه تعریف نشده را حذف كرده ایم ۱، هم هیچ چیز را از دست نداده ایم ۲ چون كسانی كه مسأله امنیتى مؤثری داشته باشند و دادگاه آن را وارد تشخیص داده باشد، قاعدتأ آنها را كیفر می كند. بنابراین به خاطر اینكه این مقوله در عمل با مشكل مواجه نشود و با سلایق مختلف كسانی تحت این عنو آن كه سیه پیشینه امنیتى دارند، دچار مشكل نشوند، پیشنهاد من حذف كلمه  امنی است كه می شود   درصورت نداشتن سوء پیشینه كیفری. البته حذف امنی  به معنای بی اثر كردن آن نیست، اگر مؤثر بوده باشد خودش را در كیفری قاعدتأ نشان داده است.
نایب رئیس. متشكر، مخالف كسی ثبت نام نكرده. دولت مخالف است، كمیسیون هم نظر ندارد. پس برای رأی گیری اعلام بفرمایید.
منشى حاجی بابایى. در سطر چهارم در ماده واحده كلمه  امنی !ا حذف شود.
نایب رئیس. حضار ۲۱۰ نفر، عزیزان  رأی خود را اعلام بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟
منشى حاجى بابایى. آقای سبحانی پیشنهاد دیگری كه مطرح نمی فرمای ید؟ آن  و! را... رفع ابهام نیست. در تبصره ها آقای سبحانی حذف تبصره۲ را پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی. بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره۲ گفته است كسانی كه رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را كرده اند، یعنى مادر ایرانی با كسب مجوز از دولت با مرد خارجی ازدواج كرده است، فرزندان پس از رسیدن به سن هجده سالگی، ظرف یك سال به تابعیت پذیرفته می شوند. پیشنهاد حذف از آن جهت است كه اصولأ تبصره۲ ارتباطی به ماده واحده ندارد، چون ماده واحده به طور ویژه در خصوص كسانی است كه در بیست و چند سال گذشته در ایران با زنان ایرانی ازدواج كرده اند و مراحل قانونی مندرج در قانون مدنی را نگذرانده اند  . حالا اگر كسی رعایت ماده۱۰۶۰ قانون مدنی را كرده باشد، قانون فعلی راه تحصیل تابعیت را برای او هموار كرده است. بنابراین هیچ لزومی ندارد كه تبصره۲ بیاید، منتها اگر در ذهن بعضی از دوستان این باشد كه تبصره۲ در واقع تكرار قوانین موجود است و لذا ضرری ندارد، عرض می كنم كه فراتر از تكرار قوانین موجود است. برای اینكه متأسفانه در تبصره۲ برخلاف آنچه كه در قانون مدنی هست هجده سال تمام اقامت در ایران ذكر نشده است، البته این مشكل در خصوص اصل ماده واحده هم وجود دارد ولی انجا مجلس پذیرفت. به عبارت دیگر اگر فردی، یك زن ایرانی با اجازه قانون با مرد خارجی ازدواج كرده باشد و فرزند او در ایران متولد شده باشد و بعد این فرزند از ایران خارج شده باشد، هجده سال در خارج از كشور باشد، برگردد، مطابق تبصره۲ كه در اینجا گفته شده باید به او تابعیت داد، یعنى اقامت هجده ساله در ایران حذف شده است.
ان نكته ای هم كه دوستان گفته اند    حداكثر ظرف مدت یك سال به تابعیت ایران پذیرفته می شود استدلال می كنند كه منظور ما این است كه بعد از هجده سال اگر نبود یك سال بیاید اینجا بماند  ، درحالی كه از این لفظ این اراده بیرون نمی آید، گفته ظرف مدت یك سال به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، یعنى طول مدت پذیرفته شدن تابعیت یك سال است، نگفته است كه یك سال در ایران بماند  .
اگر تبصره۲ تصویب بشود باید این فرض را ما بپذیریم كه كسی در ایران از پدر ایرانی متولد شده، بلافاصله از ایران خارج شده و هیچ سالی در ایران نبوده، بعد از اینكه به هجده سالگی رسیده وارد ایران شده، تقاضا كرده، بعدأ هم بدون اینكه اقامتى بكند خارج می شود و ما مطابق تبصره۲  باید به او تابعیت بدهیم، درحالی كه این ناسازگار است با روح قانون مدنی در این زمینه، ضرورتی هم ندارد كه وجود داشته باشد. مسأله این طرح، تعیین تكلیف تابعیت فرزند اتی بود كه موضوع ماده واحده هستند. تبصره۲ یك مقوله اصلاح قانون مدنی به شیوه دیگری است كه اقامت را دارد لغو می كند. لذا پیشنهاد حذف آن را دارم.
نایب رئیس. متشكر، مخالف و موافق دارد؟
منشی محمد صادقی. مخالف آقای تمدن هستند، صحبت می فرمای ید؟
نایب رئیس. آقای تمدن صحبت نمی كنند، بسیار خوب، می ماند   دولت و كمیسیون كه نظرشان را داشته باشیم. از جناب آقای ابو ترابی هم خواهش می كنیم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.


دولت نظر ندارد، كمیسیون بفرمایید یك توضیحی بدهید.
توكلی: من صحبت می كنم.
منشی محمد صادقی. آقای مهندس باهنر آقای توكلی صحبت می كنند.
نایب رئیس. دیگر عبور كردیم، مخالف هستید؟ توكلی - موافق هستم مخالف كسی صحبت نكرده است كه شما صحبت كنید. آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی. دچار یك عارضه هستم در اینجا، برای اینكه من خودم مخالف نیستم ۲۵، من موافق نظر ایشان هستم، ولی باید نظر كمیسیون را بگویم.
نایب رئیس. حالا دیگر هرطور كه مصلحت می داتید، نمی خواهید دفاع كنید بدهید شخص دیگری از كمیسیون صحبت كند یا اصلأ می تواتید صحبت نكنید، چون ما اصرار نداریم صحبت كنید.
سلیمانی. ایشان حرفشان درست است، منتها چه بگویم؟!
نایب رئیس. نه، ببینید! از نظر كمیسیون شما باید دفاع كنید، اگر زبان دفاع ندارید دفاع نكنید، ولی خلاف آن را نمی توانید صحبت كنید، متشكرم. رأی گیری می كنیم. حضار ۲۱۴ نفر، پیشنهاد آقای سبحانی را قرائت بفرمایید.
منشى حاجى بابایی. تبصره۲ - از تاریخ تصویب این قانون كسانی كه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتداء با رعایت ماده۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده باشد پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پیشنهاد حذف این تبصره است.
نایب رئیس. حضار ۲۱۳ نفر، نمایندگان رأی خودشان را در رابطه با حذف این تبصره ای كه قرائت شد.
اعلام بفرمایند. عزیزان  محبت كنند در رأی گیری شركت بفرمایند، بسیار خوب، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب نشد.
 در این هنگام آقای سید محمد حسن ابو ترابی فرد ریاست جلسه را به عهده گرفتند
منشى حاجى بابایى. ماده واحده را با تبصره ها بر ای رأی گیری قرائت می كنم


طرح  تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده واحده. فرزند آن حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد درصورت نداشتن سیه پیشینه كیفری یا امنیتى و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذكور در این ماده صادر می كند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند.
تبصره ۱. چنآنچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد بایستى حداكثر ظرف یك سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ۰۲ از تاریخ تصویب این قانون كسانی كه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
ماده واحده و عنوان، همه را با هم رأی گیری بفرمایید، اصل ماده واحده است.
نایب رئیس. حضار ۲۱۴ نفر، اصل ماده واحده است، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایید، پایان رأی گیری را اعلام می كنم، تصویب شد.


 

 

گفتار هفتم . ابلاغیه و متن تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی


۱۰۹۵۷۱/۵۵۰
۱۵/۷/۱۳۸۵


جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران


در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی كه با عنوان طرح یك فوریتى اصلاح بندهای۴ ،۵ و۶ ماده۹۷۶ قانون مدنی و الحاق یك تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنى مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می گردد.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد آن خارجی
ماده واحده. فرزند آن حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سیه پیشینه كیفری یا امنیتى و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران
و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذكور در این ماده صادر می كند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایر آن می باشند.
تبصره ۱. چنآنچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداكثر ظرف یك سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ۰۲ از تاریخ تصویب این قانون كسانی كه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال، بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه دوم مهر ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.


غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
5. در متن فوق عبارت مانده اند جايگزين عبارت ماند ند گرديد.
6. در متن فوق عبا رت كرده اند جايگزين عبا رت كردند گرديد.
7. در متن فوق عبارت هم جايگزين عبارت همه گرديد.
8. در متن فوق عبارت مانده اند جايگزين عبارت ماند ند گرديد.
9. در متن فوق عبارت تصويبنامه اضافي است. منظور طرح ها است.
10. طرح.
11. طرح.
12. در متن فوق عبا رت كا رشناساني جايگزين عبارت كارشناس گرديد.
13. در متن فوق عبا رت رفته اند جايگزين عبارت رفتند گرديد.
14. در متن فوق عبارت مانده اند جايگزين عبارت ماندند گرديد.
15. طرح.
16. در متن فوق عبارت نبوده اند جايگزين عبارت نبودند گرديد.
17. طرح.
18. در متن فوق عبا رت گفته اند جايگزين عبارت گفتند گرديد.
19. در متن فوق عبا رت آورده اند جايگزين عبا رت آوردند گرديد.
20.طرح
21. د ر متن فوق عبارت برخوردار جايگزين عبارت برخورد گرديد.
22. عبارت حقوق صحيح به نظر مي رسد.
23. در متن فوق عبا رت كرده ايم جايگزين عبا رت کرديم گرديد.
24. در متن فوق عبارت ند اده ايم جايگزين عبارت ند اديم گرديد.
25. در متن فوق عبارت نيستم جايگزين عبارت نيستيم گرديد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما