آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آشنائي با مجلس شوراي اسلامي > راهنماي مجالس قانونگذاري جهان > ۱۳۸۷/۰۸/۰۷
۲۳۱ بازدید
 
   

گواتمالا
موقعیت جغرافیایى( قاره) : امریكاى مركزى
مساحت:۱۰۸۸۸۹ 
جمعیت:۱۱۲۴۲۰۰
پایتخت: گوا تمالا
زبان رسمى: اسپانیایى
واحد پول: كنسال
عنوان ملى پارلمان : Congreso de la Repbica
ساختار: تك پارلمانى
مجلس: Congreso de la Repbica 
ریاست: آقاى افراینروزمونت
مدیر كل: آقاى وكانت
تعداد قانونى نمایندگان: ۱۱۳نفر(انتخاب مستقیم)
تعداد نمایندگان موجود: ۱۱۳نفر
زنان نماینده: ۱۰ نفر(۸۵/۸%) 
طول  دوره نمایندگى: ۴ سال
تاریخ آخرین انتخابات و تاریخ تمدید انتخابات(از/ تا ): از تاریخ: ۷ نوامبر۱۹۹۹ تا تاریخ: ۷ نوامبر۱۹۹۹


نام
پست الکترونيک
پيام شما