آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۲۳۱
بازديد هفته: ۲۷۶۶
بازديد ماه: ۷۰۲۱
بازديد کل: ۶۲۸۱۸۴۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
۴۹۱ بازدید
 
   

منابع و ماخذ بخش مشروح مذاکرات قانون مدنی


الف . اسناد و مدارك مربوط به قوه مقننه(قبل و بعد از انقلاب )۱. صورت مشروح مذاكرات كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی (دوره ششم )
۲. صورت مشروح مذاكرات و گزارش های كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی (دوره های نهم و دهم )
۳. متن طرح ها و لوایح تقدیمی به مجلس (قبل و بعد از انقلاب )
۴. گزارش كمیسیون ها و پیشنهادها (قبل و بعد از انقلاب )
۵. صورت مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی
۶. صورت مشروح مذاكرات مجلس سنا
۷. صورت مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی
۸. نظرات شورای نگهبان
۹. مصوبات مجلس شورای اسلامی
۱۰. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

ب) كتب حقوقی ، قانونی و تاریخی
۱- امین ، پروفسور سید حسن . (تاریخ حقوق ایران )، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی ، چاپ اول ، ۱۳۸۲
۲- جعفری لنگرودی ، دكتر محمد جعفر . (ترمینولوژی حقوق )، كتابخانه گنج دانش ، چاپ هفتم ، سال ۱۳۷۴
۳-- جعفری لنگرودی ، دكتر محمد جعفر(مبسوط در ترمینولوژی حقوق) كتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم ، جلد چهارم ، سال ۱۳۸۱
۴- جعفری لنگرودی ، دكتر محمد جعفر( مجموعه محشاء قانون مدنی ) كتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲
۵- شایگان ، دكتر سید علی ، (حقوق مدنی ایران ) چاپخانه مجلس ، جلد اول ، چاپ سوم ، آبان ماه ۱۳۲۴
۶- عاقلی ، باقر ، (روز شمار تاریخ ایران ) نشر گفتار ، تهران ، جلد اول ، تابستان ۱۳۷۶
۷- عامری ، جواد ، (حقوق بین الملل خصوصی ) ، موسسه انتشارات آگاه ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۶۲
۸- فرهنگ قهرمانی ، عطا الله (اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطه تا دوره ۲۴ قانون گذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه ) چاپخانه مجلس شورای ملی ، خرداد ماه ۱۳۵۶
۹- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، (فلسفه حقوق ) شركت سهامی انتشار ، جلد دوم ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱
۱۰- كاتوزیان ، دكتر ناصر ،(قانون مدنی در نظم حقوق كنونی ) نشر دادگستر ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۷


۱۱-نایینی،احمد رضا،(مشروح مذاکرات قانون مدنی ) نشر مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی بهار ۱۳۸۶

 

ج) مجموعه های قوانین و مقررات


۱- مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره ششم تقنینیه ، اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شورای ملی ، چاپ سوم ، تیرماه ۱۳۳۴
۲- مجموعه قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره ششم تقنینیه ، اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شورای ملی ، چاپ سوم بهمن ماه ۱۳۲۹
۳- قانون اساسی ایران و مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، اداره كل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ، ۱۳۵۹
۴- مجموعه قوانین سال ۱۳۱۳ ، روزنامه رسمی كشور
۵- مجموعه قوانین سال ۱۳۱۴ ، روزنامه رسمی كشور
۶- مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷ ، روزنامه رسمی كشور
۷- مجموعه قوانین سال ۱۳۴۸ ، روزنامه رسمی كشور
۸- مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ ، روزنامه رسمی كشور
۹- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ ، روزنامه رسمی كشور
۱۰- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲ ، روزنامه رسمی كشور
۱۱- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ ، روزنامه رسمی كشور
۱۲- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ ، روزنامه رسمی كشور
۱۳- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۲ ، روزنامه رسمی كشور
۱۴- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶ ، روزنامه رسمی كشور
۱۵- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۹ ، روزنامه رسمی كشور
۱۶- مجموعه قوانین سال ۱۳۸۱ ، روزنامه رسمی كشور
۱۷- مجموعه قوانین سال ۱۳۸۲ ، روزنامه رسمی كشور
۱۸- مجموعه قوانین سال ۱۳۸۴ ، روزنامه رسمی كشور
۱۹-روزنامه رسمی كشور


نام
پست الکترونيک
پيام شما