آشنايي با نرم افزار

نصب نرم افزار

نرم افزار بانک جامع قوانين و مقررات کشور در يک سي دي گنجانده شده و به سادگي نرم افزارهاي مورد نياز خود را در تمام نسخه هاي ويندوز نصب کرده و بعد از اتصال بانک اطلاعاتي خود شروع به کار خواهد کرد

بانک اطلاعات

نرم افزار با بانک قدرتمند اس کيو ال خود در چند ثانيه جستجوي شمارا انجام ميدهد

جستجوي قوانين

جستجوي هوشمند

جستجوي نرم افزار در اين حالت بصورت هوشمند انجام مي پذيرد و کلمات مورد جستجو باهم پيدا مي شوند

جستجوي عين عبارت

در اين حالت جستجو درعنوان ، متن ويا عنوان ومتن در بازه هاي زماني مختلف مورد جستجو واقع ميشود و عبارت مورد جستجو عينا پيدا مي شود
هنگام جستجو قوانين و مقررات نرم افزار به صورت پيش فرض تمام محدوده مراجع تصويب را بدون در نظر گرفتن تاريخ تصويب و در عنوان قانون مورد جستجو قرار مي دهد
بديهي است کاربر براي جستجوي پيشرفته مي تواند محدوده جستجو و تاريخ و... را با سليقه خود تغيير دهد

نمايش هوشمند کلمات هنگام تايپ کردن براي جستجو

از امکانات خوب نرم افزار نمايش هوشمند کلمات هنگام تايپ کردن دربخش جستجو مي باشد به طوري که هنگام نوشتن کلمات نرم افزار با استفاده از تيتر قوانين و مقررات موجود در بانک اطلاعاتي کلمات پيشنهادي موجود در بانک را براي سرعت در تايپ و دسترسي سريع به قانون مريوطه امکان پذير مي نمايد

پاسخ جستجوي قوانين مطابق درخواست شما

از امکانات مهم ديگر نرم افزار نمايش پاسخ هاي جستجو شده بر اساس نزديکترين و کوتاه ترين کلمات تايپ شده توسط کاربر مي باشد اين امر در دستيابي به قوانين و مقررات مورد نياز محقق بسيار حائز اهميت مي باشد

ارتباط بين قوانين و مقررات با يکديگر

از مزاياي اين نرم افزار وجود ارتباط بين قوانين و مقررات با يکديگر است بطوريکه هنگام مطالعه يک قانون اگر در آن به قانون ديگري اشاره شده باشد نرم افزار بصورت خودکار آن را لينک گذاري و با کليک روي لينک ، قانون مربوطه در صفحه ديگري باز مي شود اين امر محققان را از جستجو هاي مکرر بي نياز مي سازد

تنظيم ليست قوانين و مقررات پيدا شده

کاربر ميتواند با سليقه خود ليست قوانين و مقررات پيدا شده را بر اساس تاريخ تصويب ، عنوان ، مرجع تصويب ، تاريخ انتشار ،تاريخ ابلاغ و....با کليک کردن روي مورد نظر تنظيم و رديف نمايد


جستجوي داخل متن قانون پيدا شده

بعد از جستجو و پيدا کردن قانون يا مقررات مورد نظر با کليک روي نمايش گزينه انتخاب شده و يا دو بار کليک روي ليست قانون ،قانون مورد نظر نمايش داده مي شود و ميتوان از گزينه جستجو براي پيدا کردن موارد مورد نظر در متن استفاده کرد


سوابق جستجو

کاربر ميتواند عناوين جستجو شده را در اين قسمت بايگاني کرده ودرجستجو هاي بعدي مورد استفاده قرار دهد

سبد قانون

کاربران بعد جستجو و استفاده از قوانين و مقررات ميتوانند آنها را در سبد قانون وارد کرده و در مراجعات بعدي به نرم افزار از آنها استفاده نمايند


چاپ قوانين ومقررات پيدا شده

از اين امکان براي چاپ متن قوانين و مقررات استفاده ميشود
بديهي است براي کپي و يا چاپ قسمتي ازقوانين ميتوان با کپي و انتقال به نرم افزار ورد استفاده کرد

جستجوي واژگان

بانک ترمينولوژي قوانين با امکان جستجو در تيتر و شرح واژگان براي استفاده پژوهشگران و محققان در نظر گرفته شده است

قوانين پرکاربرد

براي راحتي کاربران تعداي از قوانين و مقررات پرکار برد در منوي بالاي نرم افزار قرارداده شده است

جديدترين قوانين و مقررات

نرم افزار هنگام اتصال به اينترنت بصورت خودکار اقدام به دريافت قوانين جديد از سايت معانت حقوقي و امور مجلس مي نمايد و 10 قانون و مقررات جديد را نمايش مي دهد

کنوانسيون هاي ژنو

براي اولين بار در نرم افزار بانک جامع قوانين و مقررات متن پنج مورد از کنوانسيون هاي ژنو براي استفاده محققان و دانشجويان در دسترس قرار گرفته شده است

پايگاههاي اينترنتي قوانين و مقررات

علي رغم تلاش همکاران محترم در سايت اطلاع رساني معاونت حقوقي و امور مجلس براي ورود قوانين و مقررات به بانک نرم افزار براي استفاده بهتر و اطمينان و هم پوشاني مطالب ،آدرس تعدادي از پايگاه هاي بانک هاي اطلاعاتي و سايت هاي معتبر قوانين و مقررات در نرم افزار قرار داده شده است

بروز رساني بانک و نرم افزار

از امکانات مهم ومنحصر به فرد نرم افزار وجود قابليت بروز رساني تمامي قسمت هاي آن از جمله بانک اطلاعات، نرم افزار ، گرافيک ، محتوا، ظاهر و.... از طريق اتصال به اينترنت مي باشد